Cross

Zuid-Korea discount

maart 5, 2023

Mogelijk dat Zuid-Korea in juni in aanmerking komt om te verhuizen van de MSCI Emerging Market index naar de MSCI World index. Die laatste index wordt door veel meer beleggers gevolgd, maar het gewicht van het land is uiteraard veel kleiner dan het gewicht nu in de index van opkomende markten. Zuid-Korea is feitelijk al een ontwikkelde markt, de toelating bleef tot op heden steken op een niet geheel vrij verhandelbare Koreaanse Won, de Engelstalige rapportages van Koreaanse bedrijven en transparantieregels voor grootaandeelhouders. Tegelijkertijd waren er ook commerciële belangen die Zuid-Korea in de emerging market index hielden, aangezien beleggers (de klanten van MSCI) Zuid-Korea liever als onderdeel zagen van hun emerging market universum. Maar bij indexbouwer FTSE zit Zuid-Korea al enige tijd in de ontwikkelde markten index. Volgende stap voor deze indexbouwers na Zuid-Korea is  Taiwan, maar dat ligt wellicht politiek wat gevoeliger. Zuid-Korea heeft nu actie ondernomen waardoor het land in de ontwikkelde markten index kan worden opgenomen, waaronder het voor het eerst sinds 1997 (Azië-crisis) toelaten van buitenlandse valutahandelaren op de binnenlandse valutamarkten. Opname in de wereldindex kan zorgen voor een hogere waardering, maar fundamenteel zit het land niet zonder zorgen.

1000_F_564183110_HtfxNwdHHEPqtVgZxTcKj7anLGTJERSp

Koreaanse aandelen zijn altijd goedkoop geweest, zelfs ten opzichte van aandelen uit opkomende markten. Mogelijk dat de nog altijd voortdurende oorlog met Noord-Korea (er is nog altijd geen vrede, uitsluitend een wapenstilstand) daarin een rol speelt. Verder werden minderheidsaandeelhouders in Zuid-Korea jarenlang slecht behandeld. De Koreaanse beurs bestaat voornamelijk uit grote conglomeraten (Chaebols: rijke families, vergelijkbaar met de Zaibatsu in Japan, inmiddels overgegaan in de Keiretsu) waar de oprichter of de familie nog de controle heeft, met vaak ook nog eens belangrijke banden met de Koreaanse politiek, inclusief de kennelijk daarbij behorende corruptie en schandalen.

1003x-1-2

Verder bestaat ongeveer de helft van de Koreaanse beurs uit producenten van elektronica, waarbij Samsung als foundry nu toch wel duidelijk marktaandeel verliest van het ooit mede door Philips opgerichte Taiwanese TSMC. Recent verschoof Qualcomm de productie van de laatste Snapdragon chips van Zuid-Korea naar Taiwan. Ook is Zuid-Korea net als Japan een warrant op de wereldeconomie, door de sterke cyclische gevoeligheid. Meestal zijn beleggers niet bereid om veel te betalen voor dergelijke cyclische bedrijven. Ook moeten Zuid-Koreaanse bedrijven steeds meer concurreren met Japanse bedrijven, waar die laatste baat hebben bij een zwakke yen en de laatste tijd marktaandeel winnen. 

20230211_FNC718

Nu niet Zuid-Korea, maar Taiwan aan de leiding gaat in de markt voor semiconductors, dreigt Zuid-Korea ook marktaandeel te verliezen in de markt voor auto’s. Nog altijd komt 7 procent van de Koreaanse export uit auto’s, maar de Koreaanse producenten hebben veel last van de vakbonden, van de opkomst van elektrische auto’s en uiteraard andere producenten die tegen nog lagere kosten produceren (onder andere uit China). Verder stijgt in Zuid-Korea ook de rente terwijl de consument niet bepaald schuldenvrij is. Ten opzichte van de rest van Azië heeft de gemiddelde Koreaan veel schulden. Bij een stijgende rente drukt dit ook de binnenlandse bestedingen. Voorlopig zijn er voldoende redenen voor een discount op Koreaanse aandelen. 

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Wegvallende onzekerheden

Meer zekerheid over renteverlagingen door meevallende inflatiecijfers Minder politieke onzekerheid, Trump aan de leiding Meer evenwichtige groei wereldeconomie Winstgroei niet

Meer lezen

Campinghausse 2.0

Campinghausse 2.0, de huidige omgeving op de beurs lijkt op de die in 1997. Er zijn meerdere parallellen te trekken.

Meer lezen

De zwakke Japanse yen

De zwakke Japanse yen zorgt er voor dat de outperformance van de Japanse aandelen worden gedrukt, maar niet voor eeuwig.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.