Cross

Zijn we er al?

november 6, 2022

Het hele jaar komen de inflatiecijfers in de Verenigde Staten hoger uit dan verwacht en sinds maart wordt de Federal Reserve daardoor gedwongen om scherp aan de wind te varen met als gevolg veel onrust op de financiële markten. In de afgelopen drie maanden zorgde een relatief lage vergelijkingsbasis voor steeds hogere inflatiecijfers. Dan is er weinig ruimte voor de Fed om gas terug te nemen. Voor het eerst in lange tijd kunnen de inflatiecijfers deze week meevallen. 

fredgraph-7

Aanstaande donderdag worden in de Verenigde Staten de inflatiecijfers over de maand oktober gepubliceerd. Nu kijkt zo’n inflatie per definitie terug over de afgelopen twaalf maanden. Feitelijk is 11/12e van het inflatiecijfer al bekend want die maandcijfers zijn al gepubliceerd. Let ook op de inflatie-ontwikkeling van de afgelopen maanden. Het momentum is er uit. 

Fg5L_JKaEAEzUTd

In de afgelopen drie maanden was het maandcijfer van 2021 wat er dus uitviel relatief laag. Dat betekende dat er niet veel inflatie nodig was om het totale inflatiecijfer hoog te houden. Dat verandert in de maand oktober. Doordat het cijfer een jaar geleden met 0,87 procent inflatie maand-op-maand relatief hoog was, zal de totale inflatie over de afgelopen 12 maanden waarschijnlijk dalen.

Mail-bijlage-Nov-06-2022-07-27-22-3358-PM

Verder zijn de maand-op-maand inflatiecijfers in de eerste helft van dit jaar ook relatief hoog. Als de inflatiecijfers op maandbasis in de komende maanden laag blijven (bijvoorbeeld omdat prijzen gelijkblijven of zelfs dalen) dan kan het totale inflatiecijfer in de eerste helft van volgend jaar zelfs scherp dalen. Er is dan niet zoveel nodig om snel terug te zakken naar 2 procent. 

Fgt6kziWIAE3TY7

De kerninflatie ligt waarschijnlijk op 0,47 procent over oktober en de totale inflatie op 0,58 procent. Daarmee daalt de kerninflatie tot 6,5 procent en de totale inflatie tot 8,0 procent. 

Fdcg9wTXwAEQ1iN

De voedselprijzen zinj afgelopen maand met ongeveer 0,7 procent gestegen en energie met 2,5 procent. Aan de goederenkant zijn de prijzen afgelopen maand gedaald, vooral op het gebied van nieuwe en tweedehands auto’s. Ook de diensteninflatie zal waarschijnlijk terugvallen tot 0,67 procent door lagere transport- en medische prijzen. Alleen de Owners Equivalent Rent en de gewone huren zullen verder stijgen. De draai op de woningmarkt wordt pas met vertraging zichtbaar.

FglJ8ADWAAAVJRM

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

De achterblijvers in de Mag 7

De achterblijvers in de Mag 7 zijn Apple en Tesla. Toch zijn dit waarschijnlijk de belangrijkste AI-bedrijven in de Mag 7.

Meer lezen

De enige bron van alfa

De enige bron van alfa is timing. Timing is simpelweg laag kopen en hoog verkopen, maar in de praktijk blijkt alfa vluchtig.

Meer lezen

Japanse interventie

Japanse interventie. De Japanse overheid heeft meer mogelijkheden dan ingrijpen in valutamarkten om de yen te sturen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.