Cross

Zachte landing, harde keuzes

juli 3, 2023

 • Geen eenvoudige opgave voor centrale banken
 • Grote delen van de aandelenmarkt niet positief afsluiten
 • Inverse rentecurve veroorzaakt door centrale banken
 • Overweging aandelen 

Het scenario van een zachte landing lijkt een ideaal scenario, maar er zijn ook nadelen aan verbonden. Zo is het in een zachte landing minder eenvoudig voor centrale bankiers om de juiste keuzes te maken, bijvoorbeeld omdat de werkloosheid niet oploopt. Daardoor zal de beleidsrente langer hoog moeten blijven. Verder is een zachte landing een onduidelijk einde aan de economische cyclus. Wanneer de cyclus eindigt met een stevige recessie, verdwijnen alle excessen immers snel. Gevolg is dat een zachte landing voor meer onzekerheid zorgt, dat maakt beleggers afwachtend.

In een zachte landing bereikt de inflatie de doelstelling van twee procent zonder dat er sprake is van een recessie. Deze situatie wordt vaak vergeleken met het sprookje van Goudhaartje, waarin alles ideaal is. Het is er niet te warm, maar ook niet te koud, niet te hard, maar ook niet te zacht. Het is een ideaal scenario voor beleggers, omdat winsten doorstijgen terwijl de rente normaliseert. De kans op zo’n zachte landing werd begin dit jaar bijzonder laag ingeschat, maar lijkt inmiddels het basisscenario te zijn. Dat is ook precies de reden dat de beurs in de eerste jaarhelft sterk is gestegen. Voor de Nasdaq 100 was het zelfs de beste eerste jaarhelft ooit, maar wel dankzij een selecte groep aandelen. Het aandeel Apple is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Nvidia, ook aandeel met een marktkapitalisatie van inmiddels meer dan 1 biljoen dollar, steeg in het eerste halfjaar met 195 procent. Microsoft heeft sinds februari van dit jaar maar liefst 1 biljoen dollar aan marktkapitalisatie kunnen toevoegen. Bindende factor zijn de activiteiten op het gebied van kunstmatige intelligentie. Daar staat tegenover dat juist grote delen van de aandelenmarkt moeite had om de eerste jaarhelft positief af te sluiten. De plaatst beleggers voor een dilemma: meegaan in de hype van kunstmatige intelligentie en aandelen kopen op wel dertig keer de omzet of blijven zitten op aandelen met een veel gunstigere waardering? Nu lijkt dat een luxe probleem, maar dit kan wel grote invloed hebben op het rendement over het eerste halfjaar.

De zachte landing maakt het centrale bankiers niet gemakkelijk. Naast de ontwikkeling van de inflatie, letten zij ook op de ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Hogere lonen zullen vaak zorgen voor hogere prijzen. In een zachte landing blijft de behoefte aan personeel bestaan en dan is het lang wachten op tekenen van verzwakking op de arbeidsmarkt. In de afgelopen weken stelden centrale bankiers meerdere renteverhogingen in het vooruitzicht. De markt zit al bijna een jaar niet op één lijn met de centrale bank. Dat blijkt uit de inverse rentecurve. De lagere lange rente signaleert dat de rente voldoende is verhoogd. Het dilemma is echter wel dat de inverse rentecurve deels ook is veroorzaakt door het opkoopbeleid van diezelfde centrale banken in het verleden en de bovengemiddelde aandacht voor ALM-beleggen (waar verplichtingen op lange termijn worden afgedekt met langlopende zekerheden in de vorm van obligaties) door institutionele beleggers. Mede om die reden is de huidige inverse rentecurve mogelijk helemaal geen voorbode van een recessie. Tegelijkertijd frustreert de inverse rentecurve het monetaire beleid. De lange rente ligt immers veel lager dan de beleidsrente. Als dan ook nog de aandelenmarkt sterk stijgt, verbeterende de financiële condities snel. Iets wat de centrale bank probeert te stoppen met (het vooruitzicht op) meer renteverhogingen.

Voor ondernemers is een zachte landing een uitstekende ontwikkeling, maar is het niet eenvoudig om dan de juiste keuzes te maken. Ook hier rekenen veel ondernemers nog altijd op de meest verwachte recessie ooit, waardoor er op de kosten wordt gelet. Als dan de uiteindelijke vraag meevalt, is er zowel aan de kant van de opbrengst als aan de kant van de kosten een positieve invloed op de winst.  Daarbij komt dat dat ondernemers leven in een nominale wereld, waar hogere inflatie ook een bijdrage levert aan omzet en winst. Er moet echter wel worden geïnvesteerd in het geval van een zachte landing, al was het maar om een antwoord te formuleren op de krapte op de arbeidsmarkt. Voeg daarbij investeringen voor de energietransitie, het robuuster maken van toeleveringsketens en bijvoorbeeld de implementatie van kunstmatige intelligentie. Tegelijkertijd worden die investeringen geremd door de hogere rente van centrale banken.

Naast de sterke eindvraag van consumenten is de investeringsbehoefte ook een belangrijke reden dat het wel zal meevallen met een eventuele recessie. Normaal gesproken zijn er veel investeringsexcessen vooruitlopend op een recessie. Nu is er bijvoorbeeld dankzij corona en de oorlog in Oekraïne, de focus op duurzaamheid en de trage economische groei in het nieuwe normaal jarenlang volstrekt onvoldoende geïnvesteerd. Na deze zachte landing volgt er door die (inhaal)investeringen mogelijk een doorstart van de economie. Dat geldt ook voor de inflatieontwikkeling. Inflatie wordt gemeten door de cijfers van nu te vergelijken met de cijfers van een jaar geleden. In de tweede helft van dit jaar spelen eerst nog positieve basiseffecten een rol die de inflatie drukken, maar in de loop van de tweede helft verdwijnt dit effect en kan de inflatie mogelijk weer wat oplopen. Straks staan centrale bankiers opnieuw meerdere keren op het verkeerde been.

Het monetaire beleid heeft in de afgelopen jaren een bovengemiddeld sterke invloed op beleggingsportefeuilles. De beurs ziet al enige tijd het einde naderen van de renteverhogingen en heeft daar in de eerste jaarhelft een voorschot op genomen. Nu is het wachten op een definitieve bevestiging, maar de zachte landing vertroebelt het zicht. Toch is dat een kwestie van tijd. Zo lang een stevige recessie kan worden voorkomen doordat de wereldeconomie beter dan verwacht presteert in de tweede helft en de rente door de normalisering van de inflatie daalt, is er sprake van een positief effect op economie en beurs in de tweede helft van het jaar. Wij blijven de nadruk leggen op aandelen en investeringen in private markten en zijn terughoudend met obligaties.

Schermafbeelding 2023-07-03 om 09.44.15

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin

{% module_block module “widget_1681286146135” %}{% module_attribute “child_css” is_json=”true” %}{}{% end_module_attribute %}{% module_attribute “css” is_json=”true” %}{}{% end_module_attribute %}{% module_attribute “definition_id” is_json=”true” %}null{% end_module_attribute %}{% module_attribute “field_types” is_json=”true” %}{“heading”:”text”}{% end_module_attribute %}{% module_attribute “heading” is_json=”true” %}”Maak kennis met mijn ander he collega’s”{% end_module_attribute %}{% module_attribute “label” is_json=”true” %}”Blog author”{% end_module_attribute %}{% module_attribute “module_id” is_json=”true” %}53712868869{% end_module_attribute %}{% module_attribute “path” is_json=”true” %}”/Aureus_Group_July2021/modules/Blog author”{% end_module_attribute %}{% module_attribute “schema_version” is_json=”true” %}2{% end_module_attribute %}{% module_attribute “smart_objects” is_json=”true” %}null{% end_module_attribute %}{% module_attribute “smart_type” is_json=”true” %}”NOT_SMART”{% end_module_attribute %}{% module_attribute “tag” is_json=”true” %}”module”{% end_module_attribute %}{% module_attribute “type” is_json=”true” %}”module”{% end_module_attribute %}{% module_attribute “wrap_field_tag” is_json=”true” %}”div”{% end_module_attribute %}{% end_module_block %}


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Gerelateerde artikelen

Een goede eerste helft

De eerste jaarhelft zit er bijna op. Aandelenbeleggers kunnen terugkijken op een goede eerste jaarhelft. Dat is geen toeval. In

Meer lezen

Zomerhausse

Zomerhausse door Amerikaanse presidentsverkiezingen, desinflatie en lagere beleidsrentes en positieve winstbijstellingen.

Meer lezen

Update verkiezingen

Update verkiezingen. Er is onrust in Frankrijk, Mexico en India, alle drie naar aanleiding van verkiezingen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.