Cross

Xi Jinping als de Grote Roerganger

oktober 9, 2022

Op 16 oktober start in China het 20e congres van de communistische partij.  Xi krijgt een derde termijn als secretaris generaal en blijft hoofd van het Chinese volksleger. Financiële markten hadden liever niet gezien dat zoveel macht bij één persoon komt te liggen, maar dat China na Mao weer een alleenheerser heeft, is een voldongen feit. Xi staat nu 10 jaar aan het roer. De meeste autoritaire leiders beginnen dan al af te takelen. Doordat ook Xi zich heeft omringd met jaknikkers zal hij meer geïsoleerd raken. Niemand zal hem nog de harde waarheid voorhouden en mogelijk zal hij daardoor zelfs paranoïde gedrag gaan vertonen. Dan is de kans dat slecht beleid te lang wordt doorgezet het gevolg. Neem het zero-covid-beleid. Er is inmiddels zoveel onvrede onder de bevolking over dit beleid dat het een gevaar is geworden voor de populariteit van Xi. Het is duidelijk dat er een ander beleid op komst is, dat had veel eerder gekunt. Tijdens de recente oktoberparade op het plein van de Hemelse vrede waren er geen mondkapjes en in Hongkong zijn de maatregelen tegen corona vergaand versoepeld. Als er in Hongkong in de komende weken geen mensen overlijden aan corona, zal die versoepeling ook voor de rest van China gaan gelden. De impact op de economie is groot. Chinezen zullen dan zelfs weer gaan reizen, terug van weggeweest in Amsterdam en op de dijk in Volendam.

https---d6c748xw2pzm8.cloudfront.net-prod-e0ea49c0-43ac-11ed-9640-afd7a58e57a5-standard.png

Xi heeft drie doelen. Hij wil aan de macht blijven, hij wil de Marxistisch-Leninistische staat versterken en hij wil dat China meer invloed krijgt in de wereld. Dat eerste is gelukt, het tweede is onderhanden werk en voor wat betreft het laatste zijn er nog de nodige valkuilen. Ondertussen is Xi bezig om de economie te transformeren van het typisch Aziatische groeimodel (consumptie onderdrukken en volop investeren) naar een meer op binnenlandse consumptie leunend model.  China moet een olijfvormige inkomensverdeling krijgen: weinig armen en rijken, maar wel een grote middenklasse. Dat zorgt voor stabiliteit. Mensen die wat te verliezen hebben, beginnen immers geen opstand. Nu sparen de Chinezen nog te veel. Die besparingen (meer dan 40 procent van het BBP) worden gebruikt om te investeren, maar waar de toegevoegde waarde van die investeringen aanvankelijk nog hoog was, liggen er nu soms drie hogesnelheidslijnen naast elkaar. Nog meer investeren, zorgt niet automatisch voor meer economische groei. Het rendement op het geïnvesteerde vermogen daalt dus en daarmee neemt het risico toe dat schulden niet kunnen worden terugbetaald. De consumptie moet omhoog, maar daar wist Xi dat hij op tegenstand kon rekenen. Ook in de Xi-dynastie is de keizer ver en zijn de bergen hoog. Corruptie is door Xi hardhandig aangepakt. Verder heeft hij ook veel gedaan aan milieubeleid, waarbij het uiteraard hielp dat ook de leden van de partij werden geconfronteerd met de vervuilde lucht. Xi is er van overtuigd dat het marxistische model superieur is voor wat betreft de energietransitie aan het kapitalistische model. Daarmee ontstaat er eigenlijk een soort wapenwedloop met het kapitalisme wie het eerst er in slaagt om per saldo geen CO2 meer uit te stoten.

imrs.phpNaast het zero-covid-beleid is er ook nog het probleem in de Chinese huizenmarkt. Beide problemen zijn door Peking veroorzaakt en daarmee oplosbaar. Op zich is het zinvol dat Xi er voor gekozen heeft om de projectontwikkelaars aan te pakken. Zijn stelling is dat huizen er zijn om in te wonen, niet om mee te speculeren. Een groot deel van het spaargeld van de Chinezen ging vastzitten in een huis. Dure huizen dragen er aan bij dat Chinezen ondanks de afschaffing van de één-kind-politiek vasthouden aan maximaal één kind. De opleiding van het kind is duur en de huwelijkskansen stijgen bij de aanwezigheid van een huis. Door er in de huizenmarkt voor te kiezen om de markt het werk te laten doen, heeft Xi meteen het moral hazard probleem geadresseerd. Alleen was de huizenmarkt verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de economische groei. Nu moeten er maatregelen worden getroffen om de huizenmarkt vlot te trekken. Dat kan relatief eenvoudig met overheidsgaranties. Verder moet worden voorkomen dat Chinezen te veel sparen. Dat doen ze omdat in de communistische heilstaat er nog niet gezorgd is voor een sociaal vangnet. Pensioen, zorg, onderwijs, het moet grotendeels zelf worden betaald. Door hierin te investeren zorgt de Chinese overheid voor een beter opgeleide en productieve bevolking en creëert tegelijkertijd ruimte voor meer consumptie. Uiteraard zullen Chinezen nog wel blijven sparen (al was het maar voor hun pensioen), maar de kans is groot dat ze hun geld niet meer in huizen stappen, maar mogelijk wel in de aandelenmarkt.

Schermafbeelding 2022-10-08 om 22.59.26

Op het twintigste partijcongres zal er verder aandacht uitgaan naar de nieuwe leden van het politbureau. Daar zit mogelijk de nieuwe leider in 2027 tussen. Als die er niet zijn dat wordt Xi net als Mao baas voor het leven. Verder is het niet eerder voorgekomen dat een vrouw kon doorstoten tot het hoogste orgaan van de communistische partij. Dat zal waarschijnlijk nu ook niet veranderen. In het politbureau zit nu 1 vrouw, maar die is 72 en gaat met pensioen.  Vorige week gingen er geruchten van een coup over het internet, maar Xi en Li Keqiang lieten zien dat de Chinese top nog altijd is verenigd.  Zodra de twee hordes (zero-covid en huizenmarkt) uit de weg zijn, zal er meer oog zijn voor de goede fundamenten (aantrekkende groei, meer liquiditeit en lage  waardering).

https---d6c748xw2pzm8.cloudfront.net-prod-2f208cb0-43b4-11ed-b3c0-a5cc50aaaedb-standard.png

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Wegvallende onzekerheden

Meer zekerheid over renteverlagingen door meevallende inflatiecijfers Minder politieke onzekerheid, Trump aan de leiding Meer evenwichtige groei wereldeconomie Winstgroei niet

Meer lezen

Campinghausse 2.0

Campinghausse 2.0, de huidige omgeving op de beurs lijkt op de die in 1997. Er zijn meerdere parallellen te trekken.

Meer lezen

De zwakke Japanse yen

De zwakke Japanse yen zorgt er voor dat de outperformance van de Japanse aandelen worden gedrukt, maar niet voor eeuwig.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.