Cross

Winsten onder druk

juli 10, 2022

Bedrijven krijgen in de tweede helft te maken met een combinatie van tegenvallende vraag, oplopende kosten en stijgende voorraden. Amerikaanse bedrijven hebben ook nog te maken met de dollar die in een jaar tijd met 16 procent is gestegen. Elke procent stijging in de dollar kost ongeveer een half procent winst. Wat betekent dat alleen al door de dollar de winsten ceteris paribus met 8 procent dalen. Vooral multinationals zijn gevoelig voor de ontwikkeling van de dollar.

Mail-bijlage 2

Mail-bijlageNu zijn koersen in de afgelopen maanden gedaald, dus het is mogelijk dat de beurs vooruitgelopen is op komende slechte berichten. Het woord ‘recesssie’ valt regelmatig en dat zou analisten toch aan moeten zetten om de winsten te verlagen. Toch zijn over de afgelopen drie maanden de winsttaxaties per saldo onveranderd gebleven. Nu is dat wel een optelsom van fors positieve bijstellingen in de sectoren energie en basismaterialen en negatieve bijstelling in consument gerelateerde sectoren, maar dan nog is de combinatie van stijgende winsten en een recessie een wonderlijke. Nog nooit zijn de winsten gestegen terwijl er sprake was van een recessie.

dde78cb0-fcc1-11ec-b6e4-95eceea22629-mobile-1.png

Aandelen staan dit jaar onder druk als gevolg van de draai in het monetaire beleid en de als gevolg daarvan afgenomen liquiditeit. Nu zijn aandelen bij hoge inflatie wel in het voordeel. Het is een uitstekend excuus om prijzen te verhogen. Tegelijkertijd komen juist hogere kosten met enige vertraging door. Meestal lopen de bestaande overeenkomsten en arbeidscontracten nog wel zes tot twaalf maanden door, maar uiteindelijk gaan ook hier de prijzen omhoog.

915557ca-ed81-4c1b-9ab6-0ec7a3b0d3f9.png

De winstontwikkeling zal dit kwartaal het verschil kunnen maken. Bedrijven met pricing power kunnen dit kwartaal laten zien dat ze daadwerkelijk in staat zijn om hogere kosten door te berekenen aan eindafnemers. Deze week begint op vrijdag het cijferseizoen met bedrijven al JP Morgan Chse, Blackrock , Pepsico en Delta Air Lines, op dezelfde dag als ook de inflatiecijfers worden gepubliceerd.

Schermafbeelding 2022-07-10 om 15.21.34

De winsten van de bedrijven in de S&P 500 zullen naar verwachting met 4,3 procent stijgen ten opzichte van een jaar geleden. Dat is qua winstgroei de traagste groei sinds het vierde kwartaal van 2020. Voor geheel 2022 rekenen analisten nog altijd op een winststijging van 10 procent. Opvallend is dat de verwachtingen voor het tweede kwartaal wel naar beneden zijn bijgesteld maar dat die voor het hele jaar omhoog zijn gegaan. Het aantal bedrijven dat gedurende het tweede kwartaal waarschuwde voor tegenvallende winsten is sinds 2019 niet zo hoog geweest. Vooral bedrijven uit consumenten gerelateerde sectoren waarschuwen voor tegenvallende resultaten. Dat heeft ook te maken met de verschuiving van producten naar diensten. Veel retailers hebben ingekocht op basis van de trend van de afgelopen kwartalen hielden daarbij kennelijk onvoldoende rekening met het opengaan van de economie en de bijbehorende verschuiving van producten naar diensten.

Schermafbeelding 2022-07-10 om 15.25.58

De nettowinstmarge over het tweede kwartaal ligt naar verwachting op 12,4 procent, boven het vijfjaarsgemiddelde en hoger dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Verder gaat het ook dit keer vooral om de vooruitzichten. Mogelijk dat er verbetering is te bespeuren voor wat betreft de toeleveringsketens. Verder is een recessie in de Verenigde Staten niet waarschijnlijk voor de tweede helft van 2023, maar is een Europese recessie door de hoge gasprijzen nog dit jaar waarschijnlijk. In aanloop naar een recessie beginnen consumenten vooral grote aankopen uit te stellen.           

                          FXOE5YqXgAEmTiD-1                                            

In de laatste recessie tijdens de Grote Financiële Crisis daalden de winsten met zo’n 50 procent. In deze huis-tuin-en-keuken-recessie zou dat beperkt moeten blijven tot een procent of 30. Verschil met toen zijn de ontbrekende onevenwichtigheden in de financiële sector.

FXNy_JPWAAIq5cP-1

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief. Verder in deze nieuwsbrief bijdrages over regionale spreiding, hogere belasting op vermogen, de exit van Boris Johnson en het overlijden van Shinzo Abe.


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Een goede eerste helft

De eerste jaarhelft zit er bijna op. Aandelenbeleggers kunnen terugkijken op een goede eerste jaarhelft. Dat is geen toeval. In

Meer lezen

Zomerhausse

Zomerhausse door Amerikaanse presidentsverkiezingen, desinflatie en lagere beleidsrentes en positieve winstbijstellingen.

Meer lezen

Update verkiezingen

Update verkiezingen. Er is onrust in Frankrijk, Mexico en India, alle drie naar aanleiding van verkiezingen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.