Cross

Werkloosheid en inflatie

januari 8, 2023

Het is vreemd dat de Amerikaanse centrale bank bij het bepalen van het monetaire beleid juist gebruik maakt van economische cijfers die uitsluitend terugkijken en niet vooruit. Net als inflatie zit ook de werkloosheid per definitie aan het einde van het proces. Er zijn tal van leidende indicatoren die een veel beter beeld schetsen over de toekomst, maar kennelijk durft de centrale bank na de misser over de tijdelijkheid van inflatie in 2021 niet meer vooruit te kijken. Dat is een groot verschil met vroeger toen centrale bankiers de rente al verhoogden als er inflatie in de pijplijn zat, ook in de wetenschap dat een renteverhoging pas na 12 tot 18 maanden het volledige effect heeft op de economie.

FlyzOHEXgAEsaJt

Afgelopen vrijdag was het Amerikaanse banenrapport beter dan verwacht voor wat betreft het nieuwe aantal banen, 223.000 in plaats van 200.000 verwacht. Het cijfer over november werd wel neerwaarts herzien tot 256.000. Tegelijkertijd bleef het aantal gewerkte uren achter bij de verwachtingen en vielen ook de uurlonen (4,6 procent op jaarbasis tegen 5,0 procent de vorige keer) tegen. Dit rapport is te sterk voor de Fed om te stoppen. Desondanks zal de Fed in februari de rente waarschijnlijk met 0,25 procent verhogen. Als de komende maandrapporten meevallen (in de zin dat de banengroei afzwakt) dan kan dat meteen de laatste renteverhoging zijn dit jaar. De markt rekent al op een renteverlaging in de tweede helft van dit jaar, maar dat oogt wat ambitieus.

Flz3B29XEBIj6LQ-1

Een cijfer dat duidelijk vooruitkijkt zijn de gegevens van de inkoopmanagers. Afgelopen vrijdag dook de inkoopmanagersindex voor de dienstensector voor het eerst in 2,5 jaar onder het evenwichtsniveau van 50, de index ging van 56,5 in november naar 49,6 in december. Afgezien van de coronapandemie was dit het zwakste indexcijfer sinds 2009. Economen rekenden op een indexniveau van 55. De nieuwe ordercomponent van de diensten ISM daalde van 56,0 naar 45,2! Ook de prijzencomponent daalde van 70 naar 67,6.

Fltks-iXwAIStoy

Komende donderdag worden de Amerikaanse inflatiecijfers over december gepubliceerd. Reken op een maand-op-maandstijging van de kerninflatie van 0,3 procent, na een stijging van 0,2 procent over november. Dat is duidelijker lager dan de decembermaand een jaar geleden en daardoor zal de inflatie duidelijk afnemen van 6,0 procent naar 5,7 procent. Voedselprijzen stegen in december met 0,5 procent, maar energieprijzen daalden met 2,8 procent. Het totale inflatiecijfer stijgt daardoor afgelopen maand met 0,07 procent en daardoor daalt het jaar-op-jaarcijfer van 7,1 procent naar 6,6 procent. Aan de goederenkant is er inmiddels sprake van deflatie, geholpen door de daling in de prijzen voor tweedehands auto’s.

Fl30M7cWQAEuhiM

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Auréus Rotterdam: “Iedere cliënt heeft een eigen verhaal, dat maakt ons werk zo mooi en afwisselend.”

Rotterdam is de meest ondernemende stad van Nederland. Veel van de cliënten van Auréus zijn ondernemers. Het spreekt dus voor

Meer lezen

Meer in Chinese aandelen

Meer in Chinese aandelen. Na de U-bocht in de economie trekt ook de aandelenmarkt bij, maar deze aandelen zijn nog altijd goedkoop.

Meer lezen

Box 3 voor minder succesvolle beleggers

Box 3 voor minder succesvolle beleggers. Als het werkelijk rendement lager ligt dan het veronderstelde rendement is de box 3-heffing te hoog.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.