Cross

Week 51 | De laatste loodjes

december 19, 2022

Met nog twee weken te gaan, wordt het tijd om de balans op te maken. Het beursjaar 2022 werd bepaald door oplopende inflatie, stijgende rentes en toenemende geopolitieke risico’s. Het begin van het jaar stond nog in het teken van de coronapandemie, maar een nieuwe, veel mildere, virusvariant zorgde er voor dat veel mensen de pandemie snel wilden vergeten. Door het wegvallen van de beperkende maatregelen kreeg de economie juist een impuls. De consumentenvraag verschoof in de loop van het jaar van het kopen van spullen online naar de vraag naar diensten zoals horeca en toerisme. Dat was ook zichtbaar in de inflatiecijfers. Aan het begin van het jaar stegen de prijzen van veel producten nog met meer dan tien procent, inmiddels normaliseert daar de inflatie in snel tempo. Nu is de inflatie juist aan de dienstenkant hoog, maar ook die zal waarschijnlijk in de loop van volgend jaar normaliseren. De stijgende rente zorgde er voor dat het voor obligaties één van de slechtste jaren ooit was. We moeten ver terug in de geschiedenis voor zo’n slecht jaar voor obligaties. Gelukkig wisten we binnen Auréus de verliezen op obligaties te beperken door de rentegevoeligheid (duration) en de gevoeligheid voor stijgende kredietopslagen te beperken. Keerzijde van die sterke rentestijging is wel dat het aanvangsrendement op obligaties op het hoogste niveau staat sinds de Grote Financiële Crisis. Feitelijk zijn we teruggekeerd naar het niveau van voor deze crisis en wat dat betreft mag gesproken worden van een normalisatie. Veel sneller dan verwacht, is beleggen in obligaties weer een prima alternatief voor sparen.

Doordat aandelenkoersen daalden en de winsten stegen, zijn aandelen in snel tempo goedkoper geworden. In de Verenigde Staten is de koers/winstverhouding (k/w) in een jaar tijd met tien punten gedaald tot een k/w van 17,8, in lijn met het historisch gemiddelde. Als de dure zwaarwegende technologieaandelen niet worden meegenomen dan ligt de k/w zelfs op 12 punten. Buiten de Verenigde Staten zijn aandelen nog goedkoper. Die lagere waardering zorgt er voor dat ook bij aandelen de lange termijn prognoserendementen stijgen. Voor een portefeuille bestaande uit aandelen en obligaties is dit dan ook het beste moment om in te stappen. Dat lijkt vreemd omdat Europa waarschijnlijk al in een recessie zit en de kans op een recessie in de Verenigde Staten lijkt toe te nemen, maar die recessie is grotendeels al in de koersen verdisconteerd. Sterker nog, dit is zelfs de meest voorspelde recessie ooit. Normaal gesproken dalen de bedrijfswinsten in een recessie. Verschil van deze recessies met de laatste twee grote recessies is wel dat dit veel meer een huis-tuin-en-keuken recessie is, terwijl de recessies na de dotcomzeepbel en die van 2008-2009 het resultaat waren van problemen in het financiële systeem. In die twee recessies halveerde daardoor de winst, in een min-of-meer normale recessie staan winsten gemiddeld met 20 procent onder druk. Dat kan meevallen doordat veel ondernemers gewaarschuwd zijn voor de komende recessie, maar ook tegenvallen als met de afnemende inflatie de omzet van bedrijven minder sterk stijgt, terwijl lonen, huren en rentelasten wel blijven stijgen.

In de ontwikkeling van de inflatie ligt de sleutel voor de toekomst. Door de coronapandemie en de Russische inval in de Oekraïne zijn er wel degelijk incidentele effecten die een grote invloed hebben op de inflatie. Voeg daarbij dat inflatie wordt gemeten door de prijzen van dit moment te vergelijken met de prijzen een jaar geleden. Als de inflatie in jaar geleden relatief hoog was, dan is dat moeilijk om dat niveau te overtreffen of zelfs te evenaren. De geschiedenis leert juist dan na zo’n snelle stijging juist een even zo sterke daling volgt. Dat zegt overigens niets over de inflatie op wat langere termijn, maar als we het effect van de snelle stijging combineren met de incidentele factoren dan kan het tempo waarin de inflatie volgend jaar afneemt wel eens verrassen. Dit stelt centrale banken als de Federal Reserve, de ECB en de Bank of England voor een dilemma. Doorgaan met inflatie bestrijden – het verhogen van de rente – betekent waarschijnlijk een stevige recessie met miljoenen werklozen. Stoppen met het verhogen van de rente zorgt voor een grotere kans dat consumenten en producenten een hoger inflatieniveau normaal gaan vinden. Waarschijnlijk zullen centrale banken in 2023 langere tijd gaan pauzeren, omdat ze eerst de gevolgen van de vele renteverhogingen dit jaar willen zien. Gemiddeld worden de effecten van renteverhogingen pas 12 tot 18 maanden later pas volledig gevoeld.

Op een slecht beleggingsjaar volgt meestal een goed beleggingsjaar. De ingrediënten daarvoor zijn aanwezig. Doordat de inflatie afneemt, kan de rente op de kapitaalmarkten ook dalen. Die lagere rente biedt ruimte voor een hogere waardering voor aandelen. Verder blijkt historisch de start van de recessie een goed moment om in te stappen, omdat dan veel van het slechte nieuws al is verdisconteerd. Dat zou toch het geval moeten zijn als dit de meest voorspelde recessie ooit is. Voor de Verenigde Staten is het overigens nog maar de vraag of er sprake zal zijn van een recessie. Zelfs de Federal Reserve rekent voor volgend jaar op economische groei. De Amerikaanse economie heeft zoveel momentum dat een recessie voor de tweede jaarhelft of zelfs pas in 2024 mogelijk is. Gelukkig is de gemiddelde beleggingshorizon voor veel beleggers veel langer dan één of twee jaar. Een periode van tien jaar of meer is heel normaal. Een belangrijke variabele voor het uiteindelijke rendement over zo’n lange periode, is het aanvangsrendement op het moment van instappen. Voor obligaties ligt dat aanvangsrendement veel hoger dan een jaar geleden en ook de waardering voor aandelen is afgelopen jaar sterk gedaald.  Wij hanteren op dit moment een overweging voor aandelen en een onderweging voor obligaties. Die onderweging zorgt er ook voor dat we alternatieve beleggingen kunnen overwegen. Beleggingen buiten de beurs in bijvoorbeeld vastgoed, private equity en private debt bieden een goede bescherming tegen hoge inflatie en zorgen daarnaast voor stabiliteit in portefeuilles.

cijfers-2

Rest mij u fijne feestdagen toe te wensen en een gelukkig en voorspoedig 2023!

 


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Een goede eerste helft

De eerste jaarhelft zit er bijna op. Aandelenbeleggers kunnen terugkijken op een goede eerste jaarhelft. Dat is geen toeval. In

Meer lezen

Zomerhausse

Zomerhausse door Amerikaanse presidentsverkiezingen, desinflatie en lagere beleidsrentes en positieve winstbijstellingen.

Meer lezen

Update verkiezingen

Update verkiezingen. Er is onrust in Frankrijk, Mexico en India, alle drie naar aanleiding van verkiezingen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.