Cross

Week 35 | Het gevecht tegen inflatie

augustus 29, 2022

Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve, vertelde op de jaarlijkse bijeenkomst van Jackson Hole eigenlijk geen nieuws. Het enige verschil was dat hij dit keer maar weinig woorden nodig had en daardoor vrij direct kon zijn. Daardoor landde de boodschap van de Federal Reserve eindelijk op de financiële markten. Die boodschap is nog altijd hetzelfde: het gevecht tegen de hoge inflatie moet tegen elke prijs worden gewonnen.  In de afgelopen maanden speculeerde de markt op een mogelijke draai van de centrale bank in de komende maanden, maar de illusie dat volgend jaar de rente alweer zou worden verlaagd is door de speech van Powell wel verdwenen. Prijsstabiliteit is de basis voor een gezonde economie en daarmee ook voor financiële markten.

Beleggers kunnen er op rekenen dat de Amerikaanse centrale bank doorgaat met het verhogen van de rente totdat de inflatie onder controle is. Powell wees specifiek op het risico van het te vroeg laten vieren van de teugels. Gelet op de onderliggende inflatie zal de beleidsrente van de Fed nog verder moeten stijgen dan waar de markt tot voor kort op rekende. Uiteindelijk is het dan onvermijdelijk dat er economisch pijn wordt geleden in de vorm van een recessie. Toch lijkt een recessie in de Verenigde Staten nog altijd iets voor op zijn vroegst de tweede helft van volgend jaar. Hogere beleidsrentes zullen ook zorgen voor hogere kapitaalmarktrentes, maar uiteindelijk heeft de obligatiemarkt baat bij het gevecht tegen de inflatie. Het gat tussen de hoge inflatie en de naar verhouding lage rente is nog altijd zo groot dat obligaties niet aantrekkelijk zijn gewaardeerd. Aandeelhouders focussen minder op de inflatie, maar meer op de gevolgen van oplopende inflatie voor de rente. Hogere rentes drukken niet alleen de economische groei, maar ook de waardering van aandelenmarkt. Vooral de recent gestegen groei-aandelen zijn dan kwetsbaar. Het waarderingsverschil tussen groei- en waarde-aandelen is nog altijd historisch groot, maar dat gat zal kleiner worden.

In Europa zijn er geruchten dat de ECB de rente met 0,75 procent zal gaan verhogen, maar gelet op de recent sterk gestegen energieprijzen is er geen renteverhoging in Europa meer nodig om een recessie te veroorzaken. De energieprijzen zijn nu zo hoog dat die op zichzelf al een garantie geven op een stevige recessie. Omdat de hoge inflatie vrijwel volledig wordt veroorzaakt door de stijgende energieprijzen is de invloed daarop door de ECB zeer beperkt. De ECB kan wel geld bijdrukken, maar geen gas of elektriciteit produceren. Het zijn vooral geopolitieke factoren die bepalend zijn voor de inflatie in Europa. Er is zelfs een risico dat hoge energieprijzen in combinatie met hogere rentes zullen zorgen voor permanente kapitaalvernietiging. Met name voor energie-intensieve bedrijven lijkt er in Europa geen toekomst meer. Denk bijvoorbeeld aan voeding (verwarmde kassen), pulp en papier, de chemie, raffinaderijen, ijzer en staal, andere metalen zoals zink en aluminium en ook cement. Door deze ontwikkeling is de kans uiteindelijk klein dat de ECB de rente nog veel verder zal verhogen. Daardoor zijn Europese aandelen aantrekkelijk gewaardeerd, maar helaas zijn er nog altijd risico’s die mogelijk niet volledig zijn verdisconteerd. Zo zijn er op 25 september verkiezingen in Italië en de rechtse coalitie zal waarschijnlijk een absolute meerderheid behalen. Die heeft al aangegeven dat de honderden miljarden van het Europese Corona-herstelplan nu gebruikt moeten worden om de energierekening van de Italianen te drukken. Daarmee kan en mag Brussel niet akkoord gaan, waardoor de euro-sceptische houding van de komende Italiaanse regering een impuls kan krijgen. Een combinatie van een stevige recessie in de eurozone, het groeiende vluchtelingenprobleem, sterk stijgende energieprijzen en een nieuwe politieke crisis zorgt niet alleen voor veel sociale onrust, maar mogelijk ook voor een volgende eurocrisis.

Helaas gaat het in Azië nog niet veel beter. Net als in andere delen van de wereld drukken extreme weersomstandigheden op de economie. In China is deze maand al twee keer de rente verlaagd en worden er daarnaast maatregelen genomen om de vastgoedmarkt te stabiliseren. In Japan is het aantal coronagevallen gestegen tot een nieuw record en ook in China worden nog altijd hele steden platgelegd vanwege corona. Verder is het niet eerder voorgekomen dat zoveel hooggeplaatste Amerikaanse politici in zo’n korte tijd Taiwan hebben bezocht. Het grote verschil is echter wel dat Azië niet geteisterd wordt door inflatie en daardoor ruimte en tijd heeft om de economie te stimuleren. Dit stimulerende beleid in combinatie met een extra kredietimpuls is traditioneel een opsteker voor Aziatische markten, al zullen die niet immuun zijn voor de ontwikkelingen in de Europese en de Amerikaanse economie. Tegelijkertijd is China belangrijker geworden voor de wereldeconomie en in dat kader komen op het komende congres van de communistische partij belangrijke zaken aan de orde, waaronder de strijd tegen corona en de ontwikkeling van de Chinese huizenmarkt

De boodschap van de westerse centrale bankiers ten aanzien van de bestrijding van inflatie is duidelijk. Het heeft geen zin om te gaan vechten tegen de centrale bank. Daardoor zijn er marktsegmenten die kwetsbaar ogen, maar tegelijkertijd zorgt deze ontwikkeling ook voor nieuwe kansen. In het dal groeien de mooiste bloemen. Als gevolg van de koersdalingen die eigenlijk al begin vorig jaar zijn begonnen, zijn er steeds meer segmenten – zowel op de obligatiemarkt als op de aandelenmarkt – aantrekkelijker gewaardeerd. In veel gevallen mag er zelfs vanuit worden gegaan dat de bodem nu wel bereikt is, alleen zo lang centrale banken de neiging hebben om de rente verder te verhogen dan waar de markt nu op rekent, is het herstelpotentieel beperkt. Om die reden zijn we terughoudend met aandelen en obligaties en leggen we nog altijd de nadruk op alternatieve beleggingen die minder gevoelig zijn voor marktfluctuaties.

Schermafbeelding 2022-08-29 om 11.51.01


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Auréus Rotterdam: “Iedere cliënt heeft een eigen verhaal, dat maakt ons werk zo mooi en afwisselend.”

Rotterdam is de meest ondernemende stad van Nederland. Veel van de cliënten van Auréus zijn ondernemers. Het spreekt dus voor

Meer lezen

Meer in Chinese aandelen

Meer in Chinese aandelen. Na de U-bocht in de economie trekt ook de aandelenmarkt bij, maar deze aandelen zijn nog altijd goedkoop.

Meer lezen

Box 3 voor minder succesvolle beleggers

Box 3 voor minder succesvolle beleggers. Als het werkelijk rendement lager ligt dan het veronderstelde rendement is de box 3-heffing te hoog.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.