Cross

Week 30 | Een beter beeld van de tweede helft

juli 20, 2020

De eerste resultaten van bedrijven over het tweede kwartaal zijn binnen. De verwachtingen zijn in de afgelopen maanden zo ver naar beneden bijgesteld dat het merendeel van de bedrijven nu positief kan verrassen. Dat is in lijn met de recente verbetering van macro-economische indicatoren. Waarschijnlijk zal dit beeld in de komende weken worden bevestigd. Belangrijker dan de rapportage over het tweede kwartaal zijn de vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar. Een kwartaal geleden durfde maar liefst 80 procent van de bedrijven zich niet uit te laten over de toekomst. Waarschijnlijk komt er nu meer duidelijkheid.

Het Coronavirus heeft nog wel een grote invloed. De grootste economieën van Europa zijn weliswaar uit de lockdown, maar in de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, India, Rusland en Zuid-Afrika is de uitbraak nog niet onder controle. Het beleid om de economische neergang tegen te gaan door de beperkende maatregelen te vroeg te verzachten, zorgt er daar voor dat de pandemie minder snel onder controle komt. Opkomende markten lijken extra kwetsbaar voor het virus, maar bedenk dat bijna twee derde van de index van opkomende markten bestaat uit slechts drie landen: China, Zuid-Korea en Taiwan. Deze drie landen zijn het verst gevorderd voor wat betreft de beheersing van het Coronavirus. Bij elkaar liggen er in deze drie landen slechts 18 Coronapatiënten op de IC-afdeling. Daar waar het Coronavirus een grote negatieve invloed heeft op de economie, wordt dit gecompenseerd door liquiditeitsinjecties van overheden en centrale banken. Verder neemt de kennis over de behandeling van het virus met de dag toe. Aangezien de kranten nog steeds elke dag worden volgeschreven met nieuws rondom de virusuitbraak, is het onwaarschijnlijk dat financiële markten nog een keer negatief worden verrast zoals eerder dit jaar.

Na de kwartaalcijfers zullen beleggers zich op andere zaken richten. Op korte termijn speelt het herstelplan van de Europese Unie. Het virus heeft er voor gezorgd dat de verschillen binnen de eurozone verder zijn toegenomen. De economische impact op de Noordelijke lidstaten is veel minder groot dat op de Zuidelijke lidstaten. Daarmee neemt de noodzaak voor meer solidariteit binnen de Europese Unie toe, maar zonder noodzakelijke hervormingen zullen ook in de toekomst de verschillen nog verder oplopen. Opmerkelijk is de Duitse draai. Het land zette jarenlang in op het elimineren van begrotingstekorten in Europa, maar streeft nu naar een federaal Europa wat er op neerkomt op een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle schulden. Na het vertrek van de Britten wordt het beleid in de Europese Unie bepaald door de as Berlijn-Parijs. Federalisering betekent in dit geval de start van een gezamenlijke begroting die gefinancierd wordt met behulp van eurobonds. Bovenop de nationale belastingen gaat Europa in de toekomst ook federale belastingen heffen. Beleggers buiten de eurozone zien dit als een positieve ontwikkeling, waar Europese beurzen en de euro zelf van kunnen profiteren.

Elk jaar in augustus komen centrale bankiers bij elkaar in Jackson Hole, Wyoming. Hoewel deze bijeenkomst een informeel karakter heeft, worden daar met enige regelmaat monetaire beleidswijzigingen gecommuniceerd. Gezien de omvangrijke liquiditeitsinjecties eerder dit jaar en de grote impact op de financiële markten, zullen alle ogen gericht zijn op Jackson Hole. Liquiditeit werkt als een verslaving voor de financiële markten, er is steeds meer nodig om de behoefte te bevredigen. Een volgende stap zou kunnen zijn dat de Fed zich niet meer vastlegt op de hoeveelheid op te kopen obligaties, maar op de prijs (de rente). Door zich vooraf vast te leggen op de prijs, is de hoeveelheid in principe onbeperkt. In vakjargon heet dit systeem Yield Curve Control. In Japan wordt dit al enige tijd toegepast. Het moment dat de Amerikaanse centrale bank ook overgaat op dit systeem, mag gezien worden als een tijdelijke piek in de liquiditeit. Maar op het moment dat de Federal Reserve in Jackson Hole aangeeft dat Yield Curve Control niet aan de orde is, kan dit ook worden gezien als een signaal dat de piek in liquiditeit achter ons ligt. In beide gevallen kunnen financiële markten negatief reageren. Mocht die reactie te negatief zijn, dan mag wederom actie worden verwacht van centrale bankiers.

De komende maanden staan ook in het teken van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het is niet vaak voorgekomen dat de politiek in de Verenigde Staten zo sterk is gepolariseerd als nu. Op dit moment is Biden aan de winnende hand. Binnenkort zal Biden, die bij zijn aantreden 79 jaar oud is, zijn running mate bekend maken. Biden kan zorgen voor een belangrijke beleidswijziging, zeker als de Democraten ook een meerderheid behalen in de Senaat. Een verhoging van het minimumloon van 7,25 dollar naar 15 dollar, hogere vennootschapsbelasting, meer regulering van de energiesector en de financiële sector, beteugeling van de hoge medicijnprijzen en de invoering van Green New Deal hebben ook op de financiële markten een forse impact. Het jaar 2020 is toch al een bijzonder jaar, het is het enige jaar in de afgelopen 100 jaar dat er sprake was van zowel een recessie, een pandemie, massale protesten en een intense verkiezingscampagne. Er zijn slechts drie jaren in de afgelopen eeuw waar drie van deze vier factoren speelden. Zo was er in 1968 sprake van een pandemie (Hongkonggriep), massale protesten en werden de verkiezingen gewonnen door Nixon. In 1957 was er sprake van een recessie, de Aziatische griep en rassenrellen, maar geen verkiezingen. En in 1919 was er een recessie, de Spaanse griep, socialistische rellen, maar ook geen verkiezingen. Toch was zowel 1919, 1957 als 1968 een belangrijk kantelpunt, ook voor financiële markten.

De combinatie van economisch herstel en uitbundige liquiditeit is gunstig voor beleggers in de komende jaren. Zelfs als de inflatie oploopt, zullen centrale bankiers terughoudend zijn met het verhogen van de rente. De extreem lage rente zorgt er voor dat de risicopremie op aandelen historisch hoog is. Aandelen hebben daarom de voorkeur boven obligaties. Wel moet er worden gestreefd naar een goed gespreide portefeuille waarin naast aandelen en obligaties ook ruimte is voor alternatieve beleggingen en niet-beursgenoteerde beleggingen.

Namens team Auréus
Jeroen van Lom
CIO

Gerelateerde artikelen

Meer in Chinese aandelen

Meer in Chinese aandelen. Na de U-bocht in de economie trekt ook de aandelenmarkt bij, maar deze aandelen zijn nog altijd goedkoop.

Meer lezen

Box 3 voor minder succesvolle beleggers

Box 3 voor minder succesvolle beleggers. Als het werkelijk rendement lager ligt dan het veronderstelde rendement is de box 3-heffing te hoog.

Meer lezen

De nieuwe cyclus in Real Assets

De nieuwe cyclus in Real Assets. Op het moment dat de markt zich realiseert dat het dieptepunt achter ons ligt, kan het snel gaan.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.