Cross

Week 3 | Centrale banken gooien het roer om

januari 17, 2022

De eerste twee weken van het jaar hebben het beeld uit onze Visie 2022 versterkt. Die draagt de titel ‘tussen zomer en winter’. De eerste twee weken voelen dan ook meteen anders aan dan 2021. Om te beginnen lijken de duiven bij de Amerikaanse Federal Reserve getransformeerd in haviken. Deze beeldspraak wordt regelmatig gebruikt bij centrale bankiers. Haviken stemmen voor een strikter monetair beleid, met hogere rentetarieven om de inflatie onder controle te houden. Duiven willen een ruimer beleid, om juist de economie te stimuleren. Waarschijnlijk gaat de Amerikaanse centrale bank effectief dit jaar vier keer de rente verhogen: in maart, juni, september en december. In de markt zijn deze renteverhogingen al verdisconteerd. Naast deze renteverhogingen start de Fed dit jaar waarschijnlijk ook met het verkleinen van haar balans. De omvang van de balans van de Federal Reserve is nu 8,2 biljoen dollar, waarvan 4,6 biljoen in staatsobligaties en 2,6 biljoen in hypotheekobligaties. Afbouw van die obligaties zal vooral terug te zien zijn in de Amerikaanse hypotheekrente. Die steeg met 0,2 procent in de laatste twee weken en kan daarna richting de 4 procent. De ECB heeft veel minder haast, maar daar houdt de markt nu ook rekening met een eerste renteverhoging dit jaar.

Inflatie of monetair beleid

Toch is nog maar de vraag of de markt zich meer zorgen maakt over het beleid van de centrale banken of om de oplopende inflatie. Aandelen die profiteren van het opengaan van de economie en van een sterke economische groei presteerden relatief goed in de eerste twee weken. De markt kijkt in ieder geval door het dal van de nieuwe coronavariant heen. Zowel de centrale banken als de markt lijken ook niet bezorgd over hoge inflatie op wat langere termijn. Het einddoel van de Federal Reserve is een rente van 2,5 procent en op zijn best is dat niet meer dan een neutraal niveau voor de rente. Ook de marktverwachtingen ten aanzien van de inflatie op lange termijn komen niet veel verder dan die 2,5 procent. Met een inflatie van 7 procent in de Verenigde Staten is er dan sprake van een extreem negatieve reële rente. Vreemd genoeg is de reële rente in Europa bijna even negatief. Dat komt door de veel lagere rente hier en recent opgelopen inflatieverwachtingen.

Consumentenvertrouwen lijdt onder inflatie

Niet alleen monetair, maar ook fiscaal worden in 2022 de duimschroeven aangedraaid. Niet zozeer in absolute zin, maar vooral relatief ten opzichte van de vele steunmaatregelen in 2021. Vreemd genoeg zal het onder controle krijgen van de inflatie goed zijn voor het consumentenvertrouwen. Normaal gesproken kalft het consumentenvertrouwen af als de economie aan het afkoelen is, waardoor onder andere de baanonzekerheid toeneemt. Nu staat het consumentenvertrouwen vooral onder druk door de oplopende inflatie. Daarom krijgt ook in de politiek inflatie bovengemiddeld veel aandacht, zie bijvoorbeeld de vele Europese noodmaatregelen om de energiekosten voor de consumenten te drukken als gevolg van de sterk gestegen gasprijzen.

Liquiditeit en economie zijn communicerende vaten

Minder liquiditeit van overheden en centrale banken is op het eerste gezicht geen goed nieuws voor financiële markten. Toch hoeft dit niet slecht te zijn voor aandelen. Liquiditeit en economie zijn namelijk communicerende vaten. De afnemende liquiditeit is mogelijk door de sterkere economische groei. Aandelen van bedrijven zijn een deel van die economie en zo lang de winsten stijgen, zijn aandelen uitstekend in staat om de inflatie bij te houden. Uiteindelijk volgen aandelen de onderliggende winstontwikkeling en die wordt, gelet op de verwachtingen ten aanzien van de economische groei en recente verbeteringen op het gebied van productiviteit, eerder te laag dan te hoog ingeschat voor dit jaar. In de komende maanden zullen de meer voorspellende indicatoren, zoals bijvoorbeeld de inkoopmanagersindices richtinggevend zijn voor de beurs.

Tijd voor herstel na onderliggende correctie

De wegebbende liquiditeit heeft vooral de meer speculatieve beleggingen geraakt. Terwijl in de afgelopen maanden diverse indices recordstanden hebben neergezet, was er in steeds meer marktsegmenten sprake van een forse correctie. Inmiddels staat daardoor een derde van alle aandelen genoteerd aan de Nasdaq, de Amerikaanse beurs vol met technologieaandelen, meer dan 50 procent onder de top. Vooral bedrijven die geen of weinig winst maken, maar wel werden gewaardeerd op meer dan tien keer de omzet, stonden onder druk. Ook bitcoin heeft recentelijk veel terrein moeten prijsgeven. Ondertussen heeft de inflatie in de eurozone waarschijnlijk gepiekt en zal dit kwartaal ook de VS pieken. Veel van het slechte nieuws is dan ook wel verdisconteerd. Wat dat betreft lijkt het, mede gelet op de afgekomen waarderingen juist tijd voor een herstel. Ondanks de fors opgelopen inflatie is de rente maar zeer beperkt gestegen. Op het moment dat de inflatie wegebt, valt ook de drijvende kracht onder de rentestijging weg. De rente zal dit jaar dan ook wel eens minder hard kunnen stijgen dan de markt nu verwacht. Wel gaan wij er van uit dat inflatie weliswaar op korte termijn door de markt wordt overschat, maar op lange termijn juist wordt onderschat. Gelukkig bieden aandelen nog altijd op lange termijn een prima bescherming tegen inflatie. Voor obligaties dreigt een herhaling van het moeizame jaar 2021. Het betekent wel dat het met de portefeuille dit jaar meer laveren wordt tegen de wegebbende liquiditeiten in.

 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

 DatumKoers2-weeksHuidig jaar
  

Rendement

(%)

Rendement

(%)

AEX14-1-22783,53-1,80-1,80
Dow Jones 14-1-2235.911,81-1,17-1,17
EUR/USD 14-1-221,14651,38-1,38
MSCI AC World14-1-22

315,15

-1,88-1,88
MSCI EM 14-1-22788,331,541,54
Nikkei 22514-1-2228.301,84-2,32

-2,32

S&P 50014-1-224.662,85-2,17-2,17
Goud $ per ounce14-1-221.817,22-0,61-0,61
Xetra DAX14-1-2215.883,24-0,01-0,01
Brent-olie $14-1-2286,0610,6510,65
  Rente Verschil
3-maand Euribor14-1-22-0,5680% 0bp
10-jaar Duitsland14-1-22-0,0490% +13bp
10-jaar VS14-1-221,793% +28bp

Gerelateerde artikelen

Wegvallende onzekerheden

Meer zekerheid over renteverlagingen door meevallende inflatiecijfers Minder politieke onzekerheid, Trump aan de leiding Meer evenwichtige groei wereldeconomie Winstgroei niet

Meer lezen

Campinghausse 2.0

Campinghausse 2.0, de huidige omgeving op de beurs lijkt op de die in 1997. Er zijn meerdere parallellen te trekken.

Meer lezen

De zwakke Japanse yen

De zwakke Japanse yen zorgt er voor dat de outperformance van de Japanse aandelen worden gedrukt, maar niet voor eeuwig.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.