Cross

Week 27 | Licht aan het eind van de tunnel

juli 4, 2022

Een half jaar geleden werden toeleveringsproblemen en een nieuwe variant van het coronavirus nog gezien als de grootste risico’s voor de aandelenmarkt, nu is dat de oorlog in de Oekraïne en de ongekend hoge inflatie wereldwijd. Meer dan twee derde van de bevolking in de Westerse wereld heeft nog nooit zo’n hoog inflatieniveau meegemaakt. In het eerste halfjaar heeft de oplopende inflatie ervoor gezorgd dat aandelen en obligaties met meer dan 10 procent zijn gezakt. In april stonden aandelen slechts 3 procent onder het hoogste punt ooit, maar na ingrijpen van de Amerikaanse centrale bank staan die inmiddels 14 procent in de min. Vooral de waardering voor groei- en technologie-aandelen staat onder druk, een direct gevolg van de stijgende rente. In de tweede jaarhelft lijken de risico’s te verschuiven naar tegenvallende bedrijfsresultaten en veel minder naar koersdruk als gevolg van sterk stijgende rentes gekoppeld aan oplopende inflatie. Bedrijven hebben vaak een hoge waardering omdat ze in staat zijn om ook in slechte tijden de winsten te laten groeien. Deze bedrijven hebben meestal niet zoveel schulden, relatief weinig personeel in dienst en zijn goed in staat om hogere kosten door te berekenen aan de eindafnemer. De kans bestaat dat aandelen die in de eerste helft op waarderingsgronden zijn afgestraft in de tweede helft dankzij relatief goede resultaten beter zullen presteren.

Toch is de omgeving voor beleggers wel veranderd. De inflatie zal voorlopig hardnekkig hoog blijven, terwijl de markt wat dat betreft te optimistisch lijkt te rekenen op een snelle terugkeer naar een inflatieniveau rondom de 2 procent. Financiële markten focussen van nature op lange termijn inflatieverwachtingen, maar voor wat betreft de onderhandelingen van contracten en hogere looneisen in de reële economie is vooral de inflatie voor de komende 12 maanden van belang. Dat zorgt er vooral in de Verenigde Staten voor dat loonkosten en daarmee feitelijk ook de kerninflatie met zo’n 5 tot 7 procent kan stijgen. In 12 van de 14 categorieën stijgt de Amerikaanse inflatie nu al met meer dan 5 procent. Alleen de prijsstijgingen in de zorg en de dienstverlening bleven beneden de 5 procent, vooral als gevolg van corona. In de komende maanden is de vergelijkingsbasis voor inflatie relatief ongunstig omdat juist in de zomer van vorig jaar de inflatiecijfers relatief laag waren. Die cijfers vallen de komende maanden uit de vergelijking, waardoor het jaar-op-jaar cijfer in de Verenigde Staten verder kan doorstijgen. Verder lijkt het dat beleidsrente in de Verenigde Staten snel stijgt, maar in historisch perspectief valt dat nog wel mee. Nu wordt er gerekend met een totale renteverhoging van circa 3 procentpunt. De laatste keer dat de inflatie zo hoog was steeg de rente in een halfjaar met 10 procentpunt. In april 1982 verhoogde Paul Volcker, de toenmalige voorzitter van de Federal Reserve, de rente in één dag zelfs met 3 procentpunt. Door de huidige relatief bescheiden renteverhogingen is de kans op een recessie in de Verenigde Staten op korte termijn veel minder groot dan waar de markt nu op lijkt te rekenen. Bij het bestrijden van inflatie gaat het niet alleen om het tempo, maar ook om de absolute hoogte van de rente. Met een rente op drie procent kan moeilijk gesproken worden van een verkrappend monetair beleid.

In Europa wordt de inflatie vooral veroorzaakt door de stijgende energieprijzen en die zijn gekoppeld aan de Russische sancties. Deze sancties hebben prioriteit, het bestrijden van de inflatie komt op de tweede plaats bij politici. De ECB geeft verder prioriteit aan het voortbestaan van de euro boven het bestrijden van inflatie. De centrale bank wil de rentestijging voor de zwakkere landen in de eurozone, waaronder Italië, beperken. Verder zullen renteverhogingen door de ECB er nauwelijks voor zorgen dat energieprijzen zullen dalen. Daardoor staat de ECB voor een dilemma, één van de redenen waarom ze terughoudend is met het verhogen van de rente. Een technische recessie in het vierde kwartaal van dit jaar en het eerste kwartaal van volgend jaar lijkt in Europa waarschijnlijk. Ondertussen gaat het duidelijk beter in China. De lockdowns zijn beëindigd, de overheid stimuleert de economische groei en de Chinese centrale bank heeft al meerdere keren de rente verlaagd. De Chinese aandelenmarkt wist het tweede kwartaal daarom ook positief af te sluiten.

Naast het herstel in China is er meer licht aan het eind van de tunnel. Het sentiment rondom aandelen is in korte tijd snel verslechterd. Dat terwijl veel van tegenslagen – Oekraïne, recessie, corona, toeleveringsproblemen, krappe arbeidsmarkt – per definitie een tijdelijk karakter hebben. De markt is alleen te positief over de inflatieontwikkeling. Daardoor bestaat het risico dat de Federal Reserve te vroeg stopt met het bevechten van de inflatie. Hoewel dat in eerste instantie een opsteker kan zijn voor de beurs, betekent dit dat inflatie langere tijd hardnekkig hoog zal blijven. Om inflatie in de Verenigde Staten te bestrijden, is er nog meer actie van de Federal Reserve vereist om uit de tunnel te komen.

Toch ontstaan er voor lange termijnbeleggers steeds betere beleggingsmogelijkheden en is er ook wat dat betreft steeds meer licht aan het einde van de tunnel. Het goede nieuws van de stijgende rente is dat we eindelijk verlost zijn van een negatieve rente op obligaties. Het lijkt nu onvoorstelbaar, maar biljoenen aan obligaties hadden een half jaar geleden nog een negatieve rente. In dalende markten worden zowel op de aandelenmarkt als in de obligatiemarkt rijp en groen over één kam geschoren. Ook goede lange termijnbeleggingen worden vanwege marktsentiment fors afgewaardeerd. Een voorbeeld is de correctie op de markt voor high yield-obligaties. In korte tijd zijn de kredietopslagen verdubbeld van 3 naar 6 procent. Boven op een rente die binnenkort op 3 procent staat is een vergoeding van in totaal 9 procent op lange termijn voldoende voor het risico op kredietverliezen. Tegelijkertijd is het momentum in deze categorie nog negatief waardoor de kans groot is dat er nog betere instapmomenten zullen volgen. Vooralsnog hanteren wij een neutrale weging voor aandelen en een onderweging voor obligaties. Als gevolg daarvan zijn alternatieve beleggingen overwogen.

 SlotdatumLaatste slotkoers2-weeks rendementRendement huidig kalenderjaar
   17-6-2022 t/m
1-7-2022
31-12-2021 t/m
1-7-2022
 DatumKoersRendement (%)Rendement (%)
AEX1-7-2022655,683,13-17,83
Dow Jones Industrial 1-7-202231.097,26

4,04

-14,42
EUR/USD Wisselkoers1-7-2022     1,0448-0,65-7,61
MSCI AC World1-7-2022     281,643,22-12,31
MSCI EM (Emerging Markets)

1-7-2022

    695,70-0,10-10,39
Nikkei 2251-7-202226.153,81

-0,11

-9,92
S&P 5001-7-2022   3.825,334,09-19,74
Goud per ounce1-7-20221.810,18-1,59-1,00
Xetra DAX1-7-202212.813,03-2,39-19,34
Brent-olie1-7-2022     111,63-1,6043,52
   Yield Verschil
3-maand Euribor rente1-72022-0,1760% +40bp
10-jaar rente Duitsland 1-7-20221,2260% +141bp
10-jaar rente Verenigde Staten 1-7-20222,8894% +138bp

Elke twee weken ons nieuws ontvangen? Meld u zich dan aan via deze link


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Auréus Rotterdam: “Iedere cliënt heeft een eigen verhaal, dat maakt ons werk zo mooi en afwisselend.”

Rotterdam is de meest ondernemende stad van Nederland. Veel van de cliënten van Auréus zijn ondernemers. Het spreekt dus voor

Meer lezen

Meer in Chinese aandelen

Meer in Chinese aandelen. Na de U-bocht in de economie trekt ook de aandelenmarkt bij, maar deze aandelen zijn nog altijd goedkoop.

Meer lezen

Box 3 voor minder succesvolle beleggers

Box 3 voor minder succesvolle beleggers. Als het werkelijk rendement lager ligt dan het veronderstelde rendement is de box 3-heffing te hoog.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.