Cross

Week 2 | Is de glans van tech af?

januari 6, 2020

Op de eerste plaats wensen wij u namens Auréus een gezond en succesvol 2020 toe.

Terugkijkend op 2019 kunnen we constateren dat Amerikaanse aandelen wederom beter hebben gepresteerd dan Europese aandelen. Dit beeld is dus het afgelopen jaar niet veranderd en is kenmerkend voor de aandelenmarkten na de crisis in 2008.

De vraag komt dan al snel bovendrijven waarom Amerika Europa “outperformed”?

Voor een deel kan het verschil verklaard worden door het feit dat de economische groei in Amerika groter is geweest dan in Europa. Amerikaanse bedrijven hebben hun winst per aandeel sinds 2010 met 170% zien stijgen, daarentegen Europese bedrijven slechts met 59%.

Het herstel van de economische groei in Europa is na de wereldwijde financiële crisis sterk belemmerd door politieke beslommeringen. Denk hierbij onder andere aan de Brexit en staatsschuldencrisis in 2012 en 2013. De uitspraak van voormalig ECB-president Mario Draghi “Whatever it takes” om de Euro te redden staat in ieders geheugen gegrift.

Een andere verklaring voor het beter presteren van Amerika is de samenstelling van de aandelenindices. Sinds 2010 constateren we aanzienlijke verschillen tussen het gemiddelde gewicht van sectoren in beide regio’s. Daar waar Europese indices (nog) altijd het zwaarste gewicht hebben in de financiële sector constateren we bij Amerikaanse indices een grotere blootstelling naar techbedrijven.

Ter indicatie, het gewicht van de technologiesector in de S&P 500 bedroeg in 1990 5,9% en momenteel is het gewicht bijna 21%. Het gewicht van de MSCI Europe in financiële waarden bedraagt nog altijd ongeveer 19%. Met name sinds 2017 (een periode waarin met name Amerikaanse techaandelen sterk zijn gestegen en Europese financials zijn gedaald) is deze samenstelling de belangrijkste verklaring voor de outperformance van Amerika.

Als belegger kijk je liever naar de toekomst dan naar het verleden. De vraag is dan ook gerechtvaardigd of we dit jaar de outperformance van Amerika en met name van techaandelen weer gaan zien.

In zijn algemeenheid is de verwachting dat we de komende tijd een laagrentende omgeving blijven houden. Doorgaans een omgeving waarin techbedrijven goed presteren. Daarnaast is het zo dat technologie een belangrijke rol speelt en ook de komende jaren zeker als gevolg van verdere digitalisering nog lang niet uitgespeeld is.

Voorts is er een groot verschil met de techbedrijven tijdens de dotcom crisis aan het begin van het millennium en nu. We herinneren ons allemaal wel KPN, World Online en KPNQwest. Bedrijven waar torenhoge waarderingen voor werden betaald en vaak nog geen cent hadden verdiend. Inmiddels hebben veel van de huidige techbedrijven de kwalificatie “Quality”. Dit betekent dat onder andere Apple, Alphabet, Facebook, Intel, Microsoft (alle aanwezig in onze portefeuilles) beschikken over sterke balansen (vaak weinig tot geen schuld), stabiele winsten en een goed rendement op het eigen vermogen.

Daarnaast hebben analisten de afgelopen twee decennia veel ervaring opgebouwd met het inschatten van de zogenaamde immateriële activa van deze techbedrijven. Vaak bepalen merkkracht, software, patenten en ander intellectueel eigendom de waarde van deze bedrijven.

Zeker voor de Amerikaanse techbedrijven zijn de waarderingen momenteel aan de hoge kant. Tot nu toe hebben de beleggers deze hoge waardering steeds terugbetaald gekregen door de winststijgingen.

Risico’s voor met name Amerikaanse techbedrijven zitten natuurlijk in de economische groeiverwachtingen. Maar ook nog altijd in de strijd tussen China en Amerika. China wil meer zelfvoorzienend worden op het gebied van onder andere halfgeleiders. Ook in Europa wordt de roep steeds sterker om met name de digitale afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te reduceren ten faveure van een Europees cloudnetwerk. Het vooruitzicht op meer regulering van overheden op de techsector in het algemeen en de FAANG aandelen (Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google) vormt eveneens een extra risico.

Kortom er zijn zowel kansen als bedreigingen voor met name Amerikaanse techaandelen. Hoe dit in de toekomst gaat uitpakken weten we niet. Vandaar dat we blijven vasthouden aan spreiding in onze aandelenportefeuilles. Naast het feit dat we beleggen in indexfondsen (Amerikaanse techaandelen zijn hierin vertegenwoordigd) beleggen we eveneens in factorfondsen. Hierdoor blijven we profiteren van de gunstige vooruitzichten van techaandelen en hebben we tegelijkertijd ook  aandelen uit andere sectoren in portefeuille.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met ons.

Gerelateerde artikelen

Meer in Chinese aandelen

Meer in Chinese aandelen. Na de U-bocht in de economie trekt ook de aandelenmarkt bij, maar deze aandelen zijn nog altijd goedkoop.

Meer lezen

Box 3 voor minder succesvolle beleggers

Box 3 voor minder succesvolle beleggers. Als het werkelijk rendement lager ligt dan het veronderstelde rendement is de box 3-heffing te hoog.

Meer lezen

De nieuwe cyclus in Real Assets

De nieuwe cyclus in Real Assets. Op het moment dat de markt zich realiseert dat het dieptepunt achter ons ligt, kan het snel gaan.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.