Cross

Wachten op de eerste renteverlaging

oktober 29, 2023

Wachten op de eerste renteverlaging

Centrale banken in Europa en de Verenigde Staten zijn waarschijnlijk klaar voor wat betreft het verhogen van de rente. In de afgelopen 18 maanden is de beleidsrente in snel tempo verhoogd, maar het volledig effect van die renteverhogingen volgt normaal gesproken met een vertraging van 12 tot 18 maanden. Dit keer duurt het zelfs nog wat langer doordat de rente zo lang zo laag is geweest. Zowel bedrijven als particulieren (vreemd genoeg niet de Amerikaanse overheid) hebben zich relatief lang gefinancierd op historisch lage rentes. Terwijl de hypotheekrente in de Verenigde Staten nu boven de 8 procent uitkomt, is een groot deel van Amerikanen gefinancierd op een rente beneden de 3 procent.

hypotheekrente

Tegelijkertijd zijn veel lonen wel gestegen op basis van de onderliggende inflatie. Niet zo vreemd dat burgers meer te besteden hadden. Hoewel centrale banken waarschijnlijk zijn gestopt met het verhogen van de rente, gaat de kwantitatieve verkrapping nog gewoon door. Sinds begin 2022 is de balans van de Fed gekrompen met zo’n 10 procent, van 9 biljoen dollar naar 8,1 biljoen dollar. Ook de ECB is de balans aan het verkleinen, maar wel in een gematigder tempo.

Wachten op de eerste renteverlaging

Oorzaak zachte landing

De zachte landing is vooral veroorzaakt door het stimulerende fiscale beleid in de Verenigde Staten. Belastingkortingen en investeringprogramma’s zoals de Inflation Reduction Act, the Infrastructure and JobsAct en de CHIPS and Science Act zorgen voor een forse impuls. In Europa ging die fiscale impuls vooral naar Italië, terwijl juist Duitsland wel wat hulp zou kunnen gebruiken. In Europa is de inflatie hoger, maar die kan nauwelijks worden onderdrukt door de hogere rente van de ECB. De Europese inflatie is vooral een gevolg van politieke keuzes. Het enige wat de ECB doet met het verhogen van de rente is de economie verder slopen, zodat stagflatie een reëel scenario is voor de eurozone. In zo’n scenario is het haast onvermijdelijk dat er sprake zal zijn van een nieuwe euro-crisis. Europa is laag gewaardeerd, maar niet zonder reden.

sentiment

Omslag sentiment

Vergeleken met half juli is de stemming op de beurs totaal omgeslagen. Waar in de zomer de zachte landing nog werd gevierd, ligt de focus nu vooral op de stijgende rente. Die rente steeg eerst omdat een zachte landing werd ingeprijsd. Daar hoort immers geen recessie bij, daarom is de inverse curve vervlakt. Verder wil de Fed waarschijnlijk voorkomen dat de markt te ver vooruit gaat lopen op toekomstige renteverlagingen. Powell kwam op 20 september met het langer hoog scenario, een asymmetrisch monetair beleid waar inflatiemeevallers niet zorgen voor een lagere rente, maar groeimeevallers wel voor mogelijk hogere rentes. Op basis van de sombere stemming en de relatief gunstige periode van het jaar is het wellicht tijd om wat enthousiaster te worden over aandelen. Toch zijn er nog wel wat zaken die niet helemaal zijn verdisconteerd in de koersen.

winsttaxaties

Zo ogen de winsttaxaties voor de komende kwartalen en volgend jaar wat stevig. Toch stellen de bedrijfsresultaten niet echt teleur en zowel goede als slechte cijfers worden in de huidige makt afgestraft.  Er is dan misschien geen sprake van een recessie, maar wel van een groeivertraging. Dat blijkt ook wel uit het consumenten– en producentenvertrouwen. Voorlopig zijn er geen monetaire en fiscale impulsen te verwachten, dus lijkt het wachten op een daling van de rente. Dat kan door de komst van een recessie of door een groot financieel ongeluk.

begrotingstekort

Financierbaarheid Amerikaanse staatsschuld

De zorgen over de Amerikaanse staatsschuld (naar aanleiding van de gestegen rente) zijn zwaar overtrokken. Er zal nooit sprake zijn van een default op de Amerikaanse staatsschuld, simpelweg omdat het land altijd dollars kan bijdrukken om de schuld af te lossen. De juiste vraag is veel meer wat de dollar dan nog waard is. Gelet op de kracht van de dollar maken beleggers zich niet zo veel zorgen over de Amerikaanse schuld, het is meer voor de media. Die aandacht voor de Amerikaanse staatsschuld zal over drie weken weer een hoogtepunt krijgen, als er een nieuw akkoord moet komen over het schuldenplafond.

Er is inmiddels een nieuwe Speaker-of-the-House, Mike Johnson uit het Trump-kamp. Trump heeft de afgelopen weken goede zakengedaan, zowel binnen de Republikeinse partij als met het oog op de verkiezingen, ook geholpen door de terroristische aanslagen in Israël.

kredietimpuls

Chinese schulden

Er zijn ook mensen die zich zorgen maken over de Chinese schuld. Op zich is dat vreemd want China is samen met onder andere Zwitserland, Noorwegen, Zweden en Zuid-Afrika één van de weinige landen in de wereld zonder netto-staatsschuld, daarbij geholpen door de vele Chinese overheidsbedrijven. Het probleem in China is dat economie moet worden gestimuleerd gelet op de flirt met deflatie en de hoge jeugdwerkloosheid. De vraaguitval bij de consument is begrijpelijk doordat 80 procent van al het spaargeld vastzit in de moeizaam draaiende Chinese huizenmarkt. Toch is de Chinese overheid terughoudend met het openzetten van de kredietkraan om Japanse scenario’s te voorkomen, al dreigt hierdoor ironisch genoeg juist een Japans scenario.

china 2035

Het gaat economisch niet slecht in China. De economische groei in het derde kwartaal lag met 4,9 procent in lijn met de groei van de Amerikaanse economie in het derde kwartaal (in beide gevallen veel beter dan verwacht), maar in de VS is dat geholpen door het Barbenheimer-fenomeen, stijgende voorraden en de overheidsinvesteringen. De Chinezen winnen vooral marktaandeel, bijvoorbeeld op het gebied van elektrische auto’s en andere producten voor de energietransitie. Gelet op de recente 25 procents-loonsverhogingen naar aanleiding van de UAW-stakingen, kan China nog meer marktaandeel winnen. Ik mocht recent een ritje maken in een Chinese Nio (met automatisch verwisselbare accu) en daaruit bleek opnieuw dat veel elektrische auto’s door het windtunneleffect doorheen uitwisselbaar zijn en dat er zeker bij Chinese elektrische auto’s sprake is van een relatief steile leercurve. Een Chinese auto in het lagere sentiment wint het dan al snel op prijs.

bbp vs

Wachten op positieve impulsen

Hoewel de lange termijn rendementsvooruitzichten eerder verbeteren dan verslechteren door recente ontwikkelingen op de financiële markten, zullen we toch moeten wachten op meer positieve impulsen, bijvoorbeeld in de vorm van een lagere rente. Liquiditeit is een factor die vaak wordt onderschat, maar nog altijd een grote invloed heeft op financiële markten. Een renteverlaging kan door een recessie volgend jaar, een done deal voor de eurozone, maar nog niet voor de VS. Of door een financieel ongeluk. De combinatie van de eerdere (Amerikaanse) bankencrisis (waarvan de oorzaak in de vorm van een hogere rente nog niet is weggenomen) en de aangescherpte Bazel-regels zorgt voor extra druk op de economie. Alleen beleggers in private markten (private debt) zullen zich met de huidige hoge rendementen afvragen waarom ze überhaupt nog aandelen zouden kopen. De wereldwijde aandelenmarkt in euro staat nu zo’n 8 procent onder de top van medio september 2023 en ook 8 procent onder de top van november 2021. Als er als sprake is van een bear-market is dit er meer één in tijd (al meer dan 2 jaar) dan één in koers, al is dat voor veel mid- en smallcaps een ander verhaal.

schulden

Han Dieperink, Chief Investment Officer

Disclaimer

 

Gerelateerde artikelen

Wegvallende onzekerheden

Meer zekerheid over renteverlagingen door meevallende inflatiecijfers Minder politieke onzekerheid, Trump aan de leiding Meer evenwichtige groei wereldeconomie Winstgroei niet

Meer lezen

Campinghausse 2.0

Campinghausse 2.0, de huidige omgeving op de beurs lijkt op de die in 1997. Er zijn meerdere parallellen te trekken.

Meer lezen

De zwakke Japanse yen

De zwakke Japanse yen zorgt er voor dat de outperformance van de Japanse aandelen worden gedrukt, maar niet voor eeuwig.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.