Cross

Waarom private markten groeien

april 19, 2023

Waarom private markten groeien

Op het eerste gezicht is het onderscheid tussen private markten en publieke markten relatief klein. Het verschil wordt namelijk bepaald door het al dan niet hebben van een beursnotering. In theorie zorgt die beursnotering voor een hogere waardering, beleggers eisen immers geen liquiditeitspremie. Dankzij de communicatietechnologie zijn beurzen virtuele marktplaatsen geworden. Via een virtuele marktplaats is alles verhandelbaar en daarmee ook liquide. Neem bijvoorbeeld de huizenmarktplaats Funda of de veilingwebsite Catawiki. Zoiets zal in de toekomst ook met private markten gaan gebeuren. Zodra door de toegenomen transparantie koper en verkoper het eens kunnen worden over een prijs ontstaat er liquiditeit. Dat kan een sterke impuls geven aan investeren in private markten, maar zal natuurlijk ook voor de nodige uitdagingen zorgen.

 

De effecten van regulering

Die uitdagingen zijn er veel minder op de publieke markten. Het essentiële verschil zit namelijk in de mate van regulering. Publieke marktplaatsen zijn steeds verder gereguleerd om te voorkomen dat de koper een kat in de zak koopt. Nu is de bescherming van de koper veel waard, maar het kan de verkoper ook afschrikken. Een mooi voorbeeld is de Sarbanes- Oxley wetgeving. De geëiste verslaglegging is zo transparant dat ook concurrenten daarmee hun voordeel kunnen doen. Daarbovenop komt de kennelijke noodzaak om bestuurders van bedrijven aan te spreken op zaken waarvoor ze wel verantwoordelijk zijn, maar waarop ze relatief weinig invloed hebben. De ultieme sanctie is zelfs dat bestuurders van een beursgenoteerd bedrijf de gevangenis in gaan. Dan zijn er nog de stakeholders, die dankzij nieuwe wetgeving ook steeds meer macht krijgen. Maatschappelijk gezien wellicht een positieve ontwikkeling, maar het kan de eigenaar van een bedrijf er wel van weerhouden om te opteren voor een beursnotering. Tot slot zijn bedrijven niet meer verplicht om op de beurs geld op te halen. De markt voor private equity is volwassen geworden en het is daar veel eenvoudiger om kapitaal op te halen.

Vastgoed is op de beurs een andere belegging

Ook voor vastgoed is een gang naar de beurs geen voor de hand liggende ontwikkeling meer. Beurskoersen kunnen sterk afwijken van de onderliggende waarde en daardoor
oogt beursgenoteerd vastgoed onnodig risicovol. Bovendien worden vastgoedbedrijven na een beursgang ook meer vastgoedondernemers. Ze gaan zich gedragen als een echt bedrijf dat aandelen inkoopt en weer uitgeeft, actief is op het gebied van projectontwikkeling en streeft naar een plek in belangrijke indices. Daarmee lijken ze steeds meer op reguliere aandelenbeleggingen en minder op een pure belegging in vastgoed. Veel vastgoedbeleggers hechten er bovendien aan dat een investering een kop en een staart heeft, waardoor ze ook beter kunnen inschatten of er voldoende rendement staat tegenover het risico. En er blijft een behoefte om de stenen te kunnen zien.

Kredietverlening buiten de banken om

Relatief nieuw is de categorie private debt. Die is juist ontstaan omdat publieke markten niet goed meer functioneren. Zo is de bankensector in de afgelopen decennia vergaand gereguleerd en gelden er tegenwoordig tal van kapitaalseisen. Het probleem met die algemene regels is echter wel dat er specifieke gevallen zijn die tussen de wal en het schip vallen. Wie een grachtenpand dat nu dienst doet als kantoor wil verbouwen naar appartementen, klopt tevergeefs aan bij een bank voor een lening. De risico’s worden door de wetgeving veel te hoog ingeschat. Private markten stappen in dit gat en maken hoge rendementen. Tal van kredieten die vroeger via het financiële systeem liepen, gaan nu via de private markten, alleen omdat de vinkjes niet kunnen worden gezet.
Door de groei van de private markten is ook de toegevoegde waarde van investeringen in deze markten vanuit portefeuilleperspectief fors toegenomen. Ze verbeteren
de verhouding tussen risico en rendement en zorgen voor financiële rust.

 

Han Dieperink, Chief Investment Strategist

 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Meer in Chinese aandelen

Meer in Chinese aandelen. Na de U-bocht in de economie trekt ook de aandelenmarkt bij, maar deze aandelen zijn nog altijd goedkoop.

Meer lezen

Box 3 voor minder succesvolle beleggers

Box 3 voor minder succesvolle beleggers. Als het werkelijk rendement lager ligt dan het veronderstelde rendement is de box 3-heffing te hoog.

Meer lezen

De nieuwe cyclus in Real Assets

De nieuwe cyclus in Real Assets. Op het moment dat de markt zich realiseert dat het dieptepunt achter ons ligt, kan het snel gaan.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.