Cross

Waar komt de inflatie vandaan?

december 18, 2022

De Amerikaanse centrale bank vindt dat de prijzen in de dienstensector op dit moment te hard stijgen. Omdat diensten in vergelijking met producten arbeidsintensief zijn, ziet de Fed een duidelijke koppeling met de stijgende lonen. Die stijgende lonen zorgen er voor dat de prijzen van diensten zullen blijven stijgen. De Fed ziet de oplossing in een afkoeling van de arbeidsmarkt, maar het is maar de vraag of hogere lonen de oorzaak zijn van de duurdere diensten. Op het eerste gezicht lijkt deze koppeling voor de hand te liggen. Veel diensten worden verricht voor en door mensen, maar veel diensten zijn ook relatief eenvoudig te automatiseren. Veel banen in de dienstensector zijn saai, repeterend en geestdodend, iets wat ook door een robot gedaan kan worden.

dfe0906c1

De dienstensector is ongekend hard geraakt door de coronapandemie. Veel fabrieken bleven door produceren, maar de dienstensector ging grotendeels op slot. Dat betekent dat er dus een lange periode nauwelijks diensten zijn verleend en dat er nu opeens veel inhaalvraag is. Daarmee heeft de diensteninflatie mogelijk net zo’n incidenteel karakter als de stijgende prijzen van producten. Inmiddels is de inflatie bij goederen alweer terug op 2 procent (van ver boven de 10 procent). Die scherpe daling wordt veroorzaakt door de verschuiven van goederen naar diensten in de economie na het opengaan post-corona. Het is dus een kwestie van tijd dat we aan de dienstenkant eenzelfde ontwikkeling zien.

image-24.png

Wel hebben veel bedrijven meer pricing power gekregen dit jaar. Arbeidsintensieve diensten zoals bijvoorbeeld kappers gebruiken dit moment (en het excuus van de coronacrisis) om prijzen te verhogen. Maar ook andere diensten, zoals bijvoorbeeld de aanbieders van mobiele telefoondiensten maken gebruik van het moment om de prijzen te verhogen, dat terwijl daar de hogere lonen nauwelijks invloed hebben op de kostprijs.  

Fj8r6_9WIAASQKd

Op een andere manier kunnen stijgende lonen wel zorgen voor meer inflatie en dat is wanneer er daardoor meer wordt geconsumeerd. Dat gevaar lijkt niet zo groot zo lang de inflatie hoger is dan de loonstijging, maar veel consumenten ervaren een veel lagere inflatie dan de daadwerkelijk gemeten inflatie. Zo is de owners equivalent rent een belangrijk onderdeel van de inflatie en is dat onderdeel afgelopen tijd ook sterk gestegen. In de praktijk zijn de kosten niet zo gestegen. Veel huiseigenaren in de VS hebben hun hypotheek beneden de 3 procent gefinancierd voor de komende 30 jaar. Dat de rente nu is verdubbeld komt wel terug in het algemene inflatiecijfer, maar daar heeft de gemiddelde Amerikaan geen last van.

6a476d06-87be-4bc7-9780-7a12d9bf4696.jpg-1

De focus op de dienstensector door de Fed is waarschijnlijk onterecht. Veel partijen verhogen de prijzen, simpelweg omdat het kan. Als niemand de prijzen van een product verhoogd, dan valt een verhoging van bijvoorbeeld tien procent op. Als iedereen de prijzen met tien procent gaat verhogen dan valt juist het niet verhogen van de prijzen op. Inflatie is verder vooral een monetair (en tegenwoordig ook fiscaal) fenomeen. Op dit moment krimpt de geldhoeveelheid en met enige vertraging zullen we dat terugzien we dat terug in de inflatie. Zodra de geldgroei stabiliseert en er verstoringen blijven aan de aanbodzijde (deglobalisering, energietransitie, vergrijzing etc) zal de inflatie weer oplopen.


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Gerelateerde artikelen

Wegvallende onzekerheden

Meer zekerheid over renteverlagingen door meevallende inflatiecijfers Minder politieke onzekerheid, Trump aan de leiding Meer evenwichtige groei wereldeconomie Winstgroei niet

Meer lezen

Campinghausse 2.0

Campinghausse 2.0, de huidige omgeving op de beurs lijkt op de die in 1997. Er zijn meerdere parallellen te trekken.

Meer lezen

De zwakke Japanse yen

De zwakke Japanse yen zorgt er voor dat de outperformance van de Japanse aandelen worden gedrukt, maar niet voor eeuwig.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.