Cross

VS-China, 50 jaar later

augustus 6, 2023

Meer dan 50 jaar geleden was Henry Kissinger verantwoordelijk voor de toenadering tussen de Verenigde Staten en China. Daarmee kwam China uit het zelfopgelegde isolement. Bovendien zorgde dit voor een breuk tussen China en de Sovjet-Unie De relatie tussen die twee landen was daarvoor al aan het verslechteren. Dat ontstond toen Chroetsjov openlijk Stalin afviel, iets wat verkeerd viel bij Mao Zedong. De doelstelling van Kissinger was dan ook vooral om de Russen onder druk te zetten en om een einde te kunnen maken aan de Vietnamoorlog. De Chinezen vreesden een Sovjetinval in 1969 en zochten dus als het ware bescherming bij de Verenigde Staten. Uiteindelijk heeft deze actie zowel de val van de muur als het einde van de Vietnamoorlog mogelijk gemaakt en daarmee wellicht ook een Derde Wereldoorlog voorkomen.

Beroemd is de foto van Richard Nixon op de Chinese muur met Zhou Enlai. Dat was bij Badaling deel van de muur. Latere Amerikaanse presidenten gingen meestal naar het Mutianyu deel. Toen ik in oktober 2019 in een kabelbaan naar dit deel van de muur werd gebracht, bleek dit dezelfde cabine te zijn waar Michele Obama in had gezeten. Tijdens de Obama-periode ging ook Biden vaak mee naar China, hij kent Xi van die periode. 

Zowel de Verenigde Staten als China hebben geprofiteerd van de betere relatie tussen beide landen in de afgelopen vijftig jaar. De Amerikaanse consument koopt voor een belangrijk deel producten uit China. Mede daardoor is China inmiddels de tweede economie ter wereld (in termen van koopkrachtpariteit zelfs de eerste economie) geworden. Kissinger is in mei van dit jaar 100 jaar geworden, maar dat heeft hem er niet van weerhouden een werkbezoek af te leggen in China en op bezoek te gaan bij Xi Jinping. Kissinger maakt zich zorgen omtrent de relatie tussen beide landen, omdat beide landen zichzelf ervan hebben overtuigd dat het andere land strategisch een gevaar vormt. Tegelijkertijd heeft de regering Biden meerdere keren geprobeerd om de daardoor verslechterde relatie tussen beide landen vlot te trekken, maar tot op heden met opmerkelijk weinig resultaat. De Democraten en de Republikeinen zijn het over weinig zaken met elkaar eens, maar wel over de harde lijn tegen China. 

In China wordt vanzelfsprekend de rode loper uitgerold voor Kissinger. Hij werd ontvangen in het gastenverblijf, waar normaal alleen staatshoofden worden ontvangen. Vertegenwoordigers van de Amerikaanse regering komen de laatste tijd niet veel verder dan een kille ontvangst in de hal van het volk. In de Verenigde Staten was de Amerikaanse overheid minder enthousiast en werd benadrukt dat Kissinger als privé persoon China bezocht. Een koude oorlog tussen beide landen heeft economisch een grote impact. Veel Amerikaanse productieketens zijn diep vervlochten in de Chinese economie. In dat opzicht wordt wel de term Chimerica gehanteerd. Dat betekent dat beide landen toch een modus moeten vinden in de komende jaren om samen te werken. 

De Chinese economie moet gestimuleerd worden, getuige de hoge (jeugd)werkloosheid en de ontwikkeling van de inflatie. Ook de bezettingsgraad staat op een historisch laag niveau. Het Politbureau heeft in de afgelopen weken zich ook uitgesproken voor meer steun aan de economie. Reken op meer impulsen van de overheid in de tweede helft van dit jaar. Peking probeert vooral de vastgoedmarkt los te trekken, het sentiment op deze markt is zo zwak dat er minder zorgen zijn bij de Chinese overheid over eventuele speculatie. Verder zijn belastingen verlaagd en is er meer steun voor elektrische voertuigen. De PBoC verlaagde de beleidsrente opnieuw met 10 basispunten in juni. Verdere renteverlagingen zijn mogelijk daarnaast is het ook mogelijk om de reserveverplichtingen van commerciële banken te verlagen. Verder laat de Chinese overheid zich ook milder uit over Chinese internetbedrijven, maar de beperkingen die de afgelopen jaren zijn ingevoerd worden niet afgeschaft. Tot slot is de renminbi één van de slachtoffers van de recent tegenvallende groei, maar lijkt die mede door de afzwakking in de VS en de stabilisatie in China te hebben gebodemd. De kracht van de renminbi lijkt de komende tijd vooral het resultaat van eventuele zwakte in de dollar. 

Han Dieperink, Chief Investment Strategist


Schrijf in op deze nieuwsbrief via homepage van www.aureus.eu

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie. De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Meer in Chinese aandelen

Meer in Chinese aandelen. Na de U-bocht in de economie trekt ook de aandelenmarkt bij, maar deze aandelen zijn nog altijd goedkoop.

Meer lezen

Box 3 voor minder succesvolle beleggers

Box 3 voor minder succesvolle beleggers. Als het werkelijk rendement lager ligt dan het veronderstelde rendement is de box 3-heffing te hoog.

Meer lezen

De nieuwe cyclus in Real Assets

De nieuwe cyclus in Real Assets. Op het moment dat de markt zich realiseert dat het dieptepunt achter ons ligt, kan het snel gaan.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.