Cross

Visie 2e helft

juni 3, 2023

Er is waarschijnlijk meer geld verloren gegaan met het timen van de beurs dan met de correcties op de beurs. Dat lijkt ook dit jaar weer het geval. Na het lastige beleggingsjaar 2022 en een moeilijke decembermaand, waren beleggers begin dit jaar terughoudend en eigenlijk zijn ze dat nog steeds, gelet op alle cash aan de zijlijn. Het overgrote deel van de economen voorspelde een recessie. Die recessie kwam er niet en de kans daarop is, ondanks de bankencrisis en het gedoe rondom het schuldenplafond, duidelijk afgenomen. Wel wordt de beurs gedragen door slechts enkele bedrijven die profiteren van de hype op het gebied van kunstmatige intelligentie. Nu is de impact van kunstmatige intelligentie voor de beurs en economie minstens zo groot als het internet of de iPhone en ook niet iets dat beperkt blijft tot hooguit tien bedrijven. Deze hype zal zich hoe dan ook verbreden.

29328

Ook voor de tweede helft zijn veel beleggers terughoudend. Vreemd genoeg zijn al die crises een geruststellende gedachte, want een gezonde bull-markt beklimt nu eenmaal een muur van angst. En er blijven nog altijd genoeg zorgen over. De bankencrisis is niet opgelost zo lang de rente niet wordt verlaagd kan die elk moment weer oplaaien. Er is dit jaar sprake van een stevige El Niño die er mogelijk voor kan zorgen dat we in een veel sneller tempo door de in Parijs afgesproken 1,5 graden heen schieten, met negatieve gevolgen voor onder andere de voedselvoorziening. Dan mag 2023 dan het jaar van de desinflatie zijn, door de basiseffecten is het mogelijk dat in de herfst de inflatie stabiliseert op een duidelijk hoger niveau. Dat hangt onder andere af van de energie- en voedselprijzen. Dat is het deel van het inflatiecijfer dat niet hoort tot de kerninflatie, maar wat wel eerste levensbehoeftes zijn op basis waarvan veel werknemers in de krappe arbeidsmarkt toch een hoger loon eisen. De vakbonden zijn niet zo machtig als in de jaren zeventig, maar het lukt ze zeker in Europa om toch hogere lonen te bewerkstelligen. Mogelijk dat ze daarbij geholpen worden door de macht van sociale media, terwijl bedrijven veel meer dan voorheen hun reputatie vrezen. Dat heeft ook te maken met de grotere rol die de overheid opeist, een goede relatie met de overheid is belangrijker dan ooit. Voor de bedrijfswinsten is de inflatie geen vloek, maar een zegen, gelet op de hogere marges. Dat betekent wel dat desinflatie dan een risico is voor de bedrijfswinsten. Zo zijn in de afgelopen twaalf maanden de prijzen van sommige hardware harder gedaald dan ooit in de geschiedenis. Wat te denken van de energieprijzen. Sinds Saoedi-Arabië medio april eenzijdig met productieverlagingen kwam is de olieprijs met 20 procent gedaald. Nog veel sneller daalden in dezelfde periode de aardgasprijzen die nu veel lager staan dan voor de Russische inval in de Oekraïne. Hoe moet dat met de Europese inflatie in augustus? Een jaar geleden waren de aardgasprijzen meer dan tien keer zo hoog.  Tegelijkertijd dreigt op lange termijn eerder een tekort dan een overschot aan energie door de te lage investeringen van de afgelopen jaren en de geforceerde energietransitie. Verder zijn er altijd nog wel geopolitieke zorgen, zoals de oorlog in Oekraïne en de gespannen relatie tussen de Verenigde Staten en China.

today-dutch-ttf-gas-prices-have-fallen-to-67-7-euros-mwh-v0-4l8e1wb051aa1

Op lange termijn volgen aandelen de onderliggende winstontwikkeling en na goede cijfers over het eerste kwartaal zijn de taxaties voor dit jaar en volgend jaar omhooggegaan. Er zijn er ruwweg twee scenario’s voor de toekomst. In het eerste scenario is er sprake van een zachte landing van de economie en is het centrale bankiers gelukt om zonder recessie de inflatie onder controle te krijgen. Dat is één keer eerder gelukt en dat was in 1995, de enige zachte landing in de geschiedenis. Alleen komt de inflatie nu van een veel hoger niveau en als centrale bankiers na een coronapandemie en een oorlog op het Europese continent de inflatie onder controle krijgen, zullen ze door de markt al snel worden gezien als wonderdokters. Rentes en risicopremies kunnen dan omlaag en in die nieuwe werkelijkheid kan de combinatie van een Uber-Goldilocks met een AI-Hype ons terugbrengen naar de beursjaren van eind jaren negentig.

FbT0mJyXoAAczhC

In het tweede scenario is er sprake van stagflatie. De inflatie blijft te hoog ondanks de recessie. Geen goed scenario, maar wel één die de markt impliciet deels heeft ingeprijsd. Natuurlijk dalen in zo’n scenario de bedrijfswinsten. Het verband tussen winsten en beurskoersen is lineair, maar tussen rente en beurskoersen juist exponentieel. Dat biedt vooral bij de in historisch perspectief nog altijd lage rente in zo’n volgende recessie compensatie. Verder moet er een onderscheid worden gemaakt tussen inflatie-recessie en een deflatie-recessie. De dotcomrecessie en de Grote Financiële Crisis zorgden voor een duidelijk angst voor deflatie. Dergelijke koersdalingen van 50 procent gaan goed tussen de oren zitten en worden nu gevoed door het narratief van de ‘bubble of everything’, maar dat is gelet op de grote verschillen in waardering overdreven. Het kost in zo’n deflatie-recessie veel meer moeite om de economie te stabiliseren. Als er nu een recessie komt dan is het meer een huis-tuin-en-keuken-recessie, typisch leidend tot een koersval van niet meer dan 30 procent, maar geen depressie-achtige recessie met ook een veel groter effect op de bedrijfsresultaten. Maar de ooit zo grote kans op dit stagflatiescenario zijn in de afgelopen maanden duidelijk afgenomen en de kleine kans op een zachte landing duidelijk toegenomen. Dan kan het vervolg lijken op de tweede helft van de jaren negentig, toen Greenspan in december 1996 het startschot gaf voor een ongekende rally na zijn speech over ‘irrational exuberance’. Toen zorgde Greenspan door het uitvlakken van de cyclus voor de geboorte van Goudhaartje, nu kan diezelfde Fed dit overtreffen met een Uber-Goldilocks. Statistisch is dat niet zo vreemd. Na een slecht beursjaar volgt meestal een goed beursjaar en het derde jaar van de presidentscyclus is meestal ook het beste jaar.

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Gerelateerde artikelen

Een goede eerste helft

De eerste jaarhelft zit er bijna op. Aandelenbeleggers kunnen terugkijken op een goede eerste jaarhelft. Dat is geen toeval. In

Meer lezen

Zomerhausse

Zomerhausse door Amerikaanse presidentsverkiezingen, desinflatie en lagere beleidsrentes en positieve winstbijstellingen.

Meer lezen

Update verkiezingen

Update verkiezingen. Er is onrust in Frankrijk, Mexico en India, alle drie naar aanleiding van verkiezingen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.