Cross

Verkoop van een agrarisch bedrijf

juni 8, 2024

Verkoop van een agrarisch bedrijf

Demissionair landbouwminister Adema werkt nog altijd aan een nieuwe brede regeling voor boeren die willen stoppen met hun bedrijf. Daarmee wil hij een koude sanering van de agrarische sector voorkomen. Nu was er wel veel belangstelling voor deze eerder voorgestelde woest-willige-regeling, maar ook veel kritiek. Deze regelingen, officieel de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en die met piekbelasting (Lbv-plus) lopen nog tot 20 december van dit jaar. Bovendien mag worden verwacht dat veel maatregelen onder de nieuwe regering worden versoepeld. Dan nog kan het interessant zijn voor boeren die willen stoppen om deze subsidie aan te vragen.

Lbv

Voor deze regeling komen melkvee-, varkens- en pluimveehouderijen in aanmerking. Wie van deze regeling gebruikmaakt, krijgt een compensatie van 100 procent voor verlies van zowel productierechten als productiecapaciteit. Lees echter wel de kleine lettertjes voor wat er daadwerkelijk wordt vergoed. Om voor de Lbv in aanmerking te komen, moet het bedrijf – afhankelijk van de locatie– voldoen aan bepaalde jaarlijkse drempelwaardes voor stikstofdepositie. Die worden op basis van het bekritiseerde rekenmodel Aerius vastgesteld. Ondernemers die van de Lbv-regeling gebruikmaken, moeten binnen twaalf maanden na het tekenen van de overeenkomst voldoen aan alle eisen voor subsidieverlening, met uitzondering van de sloopverplichting. Dat betekent dat dieren en mest wel moeten zijn afgevoerd. Let op, over deze subsidies moet wel weer belasting worden betaald. 

Gevolgen

De productierechten worden doorgehaald. Varkenshouders leveren ten minste 80 procent van de rechten in, melkveehouders 95 procent. Verder moeten deelnemers de milieuvergunning laten wijzigen of intrekken. Ook moeten ze een verzoek indienen om de bestemming van de productielocatie te wijzigen. Binnen 28 maanden na tekenen van de overeenkomst moeten stallen, silo’s en mestkelders zijn gesloopt en afgevoerd. Ontheffing is mogelijk als de gemeente daarmee akkoord gaat. De Lbv-regeling kent geen vergoeding voor de sloopkosten. Landbouwgrond valt niet onder de regeling, dat blijft in eigendom van de boer.

Lbv-plus

De Lbv-plus is voor landbouwbedrijven met varkens, melkvee, kippen, kalkoenen of vleeskalveren die vallen onder de aanpak piekbelasting. Een boer heeft mogelijk recht op subsidie als de stikstofneerslag van de veehouderijlocatie op een overbelast Natura 2000-gebied 2500 mol of hoger is. Dit is de drempelwaarde voor de aanpak piekbelasting en de Lbv-plus.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen voldoet u aan verschillende voorwaarden. Er moeten nog geen afspraken zijn over sluiten. Er mag ook niet extern gesaldeerd zijn, dat is stikstofruimte uit de vergunning ter beschikking stellen aan andere activiteiten. Ook hier wordt de stikstofdepositie berekend met de Aerius. De drempelwaarde voor Lbv-plus is 2500 mol. Verder moet er de afgelopen vijf jaar onafgebroken zijn geboerd.

Verkoop van een bedrijf

Voor boeren is het bedrijf hun leven, maar verder zijn ze in principe goed vergelijkbaar met andere ondernemers die hun bedrijf verkopen. Ook gewone ondernemers hebben vaak veel moeite om afscheid te nemen van hun bedrijf. Partier c’est mourir un peu. Verschil met andere ondernemers is wel is dat zo’n 40 procent van de boeren miljonair is. Nu zijn er ongeveer evenveel miljonairs als boeren in Nederland. Dat betekent dus ook dat een groot deel van deze (multi)miljonairs bestaan uit boeren. Toch zijn actieve boeren niet rijk als wordt gekeken naar het besteedbare inkomen. Het vermogen zit in grond, gebouwen, veestapel en machines. Het rendement op het geïnvesteerde eigen vermogen is lager dan bij normale ondernemers. Het betekent echter wel dat veel van deze boeren na verkoop van het bedrijf in inkomen erop vooruitgaan.

Overstap naar een financieel bedrijf

Voor veel boeren is de overstap van een agrarisch bedrijf naar een financieel bedrijf erg groot. Het kan ook betekenen dat ook de vaste adviseurs die veel weten van de agrarische sector, opeens met een mond vol tanden staan als het gaat om het adviseren over de nieuwe financiële onderneming. Het is belangrijk dat boeren zich in een vroeg stadium gaan oriënteren over hun toekomst. Download daarom onze White Paper ‘Tien dingen die u moet weten voordat u uw bedrijf verkoopt’.

 

Han Dieperink, Chief Investment Officer

Disclaimer

Gerelateerde artikelen

Meer in Chinese aandelen

Meer in Chinese aandelen. Na de U-bocht in de economie trekt ook de aandelenmarkt bij, maar deze aandelen zijn nog altijd goedkoop.

Meer lezen

Box 3 voor minder succesvolle beleggers

Box 3 voor minder succesvolle beleggers. Als het werkelijk rendement lager ligt dan het veronderstelde rendement is de box 3-heffing te hoog.

Meer lezen

De nieuwe cyclus in Real Assets

De nieuwe cyclus in Real Assets. Op het moment dat de markt zich realiseert dat het dieptepunt achter ons ligt, kan het snel gaan.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.