Cross

Verkiezingen Brazilië

september 25, 2022

Op 2 oktober zijn er verkiezingen in Brazilië. De huidige president Jair Bolsonaro neemt het op tegen de voormalige president (2003-2010) Luiz Inácio Lula da Silva. De aanklachten tegen Lula vanwege corruptie zijn inmiddels komen te vervallen. Sergio Moro, de rechter die Lula naar de gevangenis stuurde deed ook even mee aan de presidentscampagne, maar is eind maart van dit jaar gestopt. Naast stemmen op de nieuwe president kunnen de Brazilianen ook 27 van de 81 senatoren kiezen, alle 513 leden van het parlement en alle 27 gouverneurs. Als een kandidaat bij de presidentsverkiezingen niet 50 procent of meer van de stemmen haalt, zal er een tweede ronde zijn op 30 oktober. Op 1 januari wordt de nieuwe president geïnstalleerd. Stemmen is verplicht in Brazilië waardoor de opkomst hoog is.

Schermafbeelding 2022-09-25 om 14.15.30

Lula gaat overduidelijk aan kop, maar komt net niet aan de 50 procent van de stemmen. Dat zal ongetwijfeld in de tweede ronde geen probleem zijn. Lula komt uit een tijd dat Brazilië nog een trots onderdeel was van de snelgroeiende BRIC’s. Toen profiteerde het land dat rijk is aan (agrarische) grondstoffen van de opkomst van China. In de afgelopen tien jaar is de Braziliaanse economie nauwelijks gegroeid, maar de bevolking wel. Het inkomen per hoofd van de bevolking staat nu 10 procent lager dan in 2013. Het feit dat de levenstandaard van de gemiddelde Braziliaan de afgelopen tien jaar is gedaald speelt uiteraard een grote rol bij de verkiezingen.

https---d6c748xw2pzm8.cloudfront.net-prod-1975fcc0-3a9e-11ed-b2d5-5fa631e7d7d5-standard.png

Zowel Bolsonaro en Lula beloven meer welvaart in de toekomst. Lula wil dat de staat meer controle krijgt over de economie. Bolsonaro staat voor de vrije markt. Beide partijen hebben onvoldoende oog voor de structurele problemen van de Braziliaanse economie, zoals een complex belastingsysteem en onvoldoende investeringen in infrastructuur en onderwijs. Brazilië besteedt 13 procent van het BBP aan pensioenen en slechts 6 procent aan educatie. Verder is het ook deels cultureel. Waar Aziaten bereid zijn om 24 uur per dag, 7 dagen per week te werken, valt dat in Brazilië soms tegen. De ‘Custo Brazil’ zorgt voor veel bureaucratie en een ingewikkelde logistiek. Ook moet de zittende president zaken doen met de centrumpartijen in de Braziliaanse politiek en die willen de president alleen steunen als daar wat tegenover staat.

Schermafbeelding 2022-09-25 om 16.31.32

Toch gaat het niet op alle fronten slecht in Brazilië. De werkloosheid daalt sinds 2015 en ook de inflatie is beter onder controle dan in het verleden. Dat komt ook door het kordate optreden van de centrale bank, een bank die inflatie wel serieus neemt en niet ziet als een tijdelijk fenomeen. Verder is in de afgelopen jaren het aandeel van de agrarische industrie opgelopen tot 25 procent van het BBP. Mogelijk dat dit kleiner wordt onder Lula als hij het aandeel van de staat wil laten groeien. Verder wil Lula de inflatie drukken en een meer progressief belastingsysteem introduceren. Lula staat zich er op voor dat onder hem de overheidsbegroting op orde was, al ontspoorde die wel onder de door hem benoemde opvolger Dilma Rousseff.

Schermafbeelding 2022-09-25 om 16.36.56

Financiële markten geven Lula het voordeel van de twijfel, ook omdat Lula al zeven jaar aan het roer heeft gestaan. In de praktijk bleek hij in het verleden redelijk gematigd daar waar het gaat om economisch beleid. Ook valt hij waarschijnlijk beter bij buitenlandse investeerders dan extreme Bolsonaro, mede dankzij het autoritaire optreden van Bolsonaro en zijn openlijke minachtig voor het milieu. Ondanks de ontbossing bezit Brazilië nog altijd 60 procent van het oorspronkelijk regenwoud. Bovendien komt 80 procent van de energie uit alternatieve energiebronnen, dat is in Europa wel anders. Als Lula wint, bestaat de kans dat Bolsonaro dat niet accepteert (in navolging van Trump). Mogelijk dat er zelfs een risico is op een staatsgreep. Daarvoor ontbreekt wel de steun van de legertop, in het verleden is Bolsonaro uit het leger gegooid omdat hij het voornemen had om bommen te leggen. De 16 viersterrengeneraals vertrouwen hem niet. Bolsonaro heeft wel veel steun bij de politie. Uiteindelijk zijn waarschijnlijk de democratische instituties in Brazilië redelijk robuust. Per saldo blijft de Braziliaanse economie vooral afhankelijk van de ontwikkeling van de grondstoffenprijzen, met potentieel grote kansen op het gebied van duurzaamheid. Naast de agrarische grondstoffen is het land ook een belangrijke exporteur van metalen en olie. Dat is ook terug te zien in de prestaties van de Braziliaanse beurs dit jaar. 


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

De achterblijvers in de Mag 7

De achterblijvers in de Mag 7 zijn Apple en Tesla. Toch zijn dit waarschijnlijk de belangrijkste AI-bedrijven in de Mag 7.

Meer lezen

De enige bron van alfa

De enige bron van alfa is timing. Timing is simpelweg laag kopen en hoog verkopen, maar in de praktijk blijkt alfa vluchtig.

Meer lezen

Japanse interventie

Japanse interventie. De Japanse overheid heeft meer mogelijkheden dan ingrijpen in valutamarkten om de yen te sturen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.