Cross

VerDieping | Verdienen aan de klimaatcrisis

augustus 21, 2020

De uitslag van de Amerikaanse verkiezingen zal vergaande gevolgen hebben voor de aanpak van de klimaatcrisis. De Republikeinen en de Democraten zijn het op veel onderdelen niet met elkaar eens, maar nergens is de polarisatie zo extreem als op het gebied van het klimaatdebat. De Republikeinse partij biedt alle ruimte om de klimaatcrisis te ontkennen op basis van een onwetenschappelijk soort scepsis. Trump heeft het klimaatakkoord van Parijs opgezegd en schrapte onder het mom van deregulering zo’n beetje alle milieunormen. Mede door zijn optreden en onder druk van de linkervleugel zijn de Democraten met een plan gekomen om in 2050 per saldo geen broeikasgassen meer uit te stoten. Het plan heeft veel elementen van de voorstellen van Alexandria Ocasio-Cortez en Bernie Sanders. Voor de vertegenwoordigers van het midden is het eenvoudiger om toe te geven op het gebied van milieu dan bijvoorbeeld de extreme belastingvoorstellen van de linkerzijde over te nemen. Het klimaatplan van Biden lijkt als twee druppels water op de Europese Green Deal die er ook naar streeft dat de netto-uitstoot aan broeikasgassen tegen 2050 tot nul is gereduceerd.

Gegeven de voorsprong van Joe Biden in de peilingen zitten Europa en de Verenigde Staten na de verkiezingen dus op één lijn voor wat betreft de aanpak van de klimaatcrisis. Deze week heeft Biden zijn plan op de Democratische conventie gepresenteerd. De komende vier jaar zal er 2 biljoen dollar worden geïnvesteerd in klimaatbeleid. Samen met de Europese Green Deal heeft dat grote gevolgen voor de wereld. Het zorgt voor een nieuwe dynamiek in de geopolitieke situatie in het Midden-Oosten, die wordt niet langer bepaald door olie. China is niet meer de zelfbenoemde leider zijn op het gebied van schone energie, maar het land heeft er wel voor gezorgd dat de kostprijs van bijvoorbeeld zonnecellen sterk is gedaald. Wat dat betreft waren de Duitsers met hun Energiewende net iets te vroeg. Door de sterke daling van de kostprijs van alternatieve energie is er veel mogelijk. Daardoor concurreert alternatieve energie relatief eenvoudig met fossiele brandstoffen. Het plan van Biden gaat uit van de installatie van maar liefst 500 miljoen zonnepanelen en 60.000 windturbines in de komende vijf jaar. Dat zijn aantallen waar ook de oliemaatschappijen wat mee kunnen. Die hebben immers de hoge kasstromen, de ingenieurs en het management om projecten van deze omvang te financieren. Feitelijk is de energietransitie niet goed mogelijk zonder de hulp van de oliemaatschappijen. Dus in plaats van deze bedrijven uit te sluiten, is het beter om door middel van engagement ze te bewegen om voorop te lopen. Al zijn er steeds meer tekenen dat ze ook daar wakker zijn geworden. Van de Democraten mogen vanaf 2030 gebouwen per saldo geen CO2 meer uitstoten, vanaf 2035 mogen nieuwe auto’s niet meer rijden op fossiele brandstoffen en mogelijk dat in dat jaar ook energiecentrales netto niets meer uitstoten.

De kans is groot dat de Democraten en de Republikeinen elkaar na de verkiezingen vinden in de noodzaak om te investeren in de Amerikaanse infrastructuur. Trump kwam al met de suggestie om 1 biljoen vrij te maken om wegen en bruggen te verbeteren en om 5G- en een landelijk dekkend breedbandnetwerk uit te rollen. Biden wil in 2030 maar liefst 500.000 laadstations voor elektrische auto’s realiseren. Onderdeel van Bidens plan is ook een vergroening van het elektriciteitsnetwerk, het verbeteren van de waterinfrastructuur en investeringen die steden beter beschermen tegen overstromingen en bosbranden.

Onder Biden zal de Verenigde Staten opnieuw de handtekening zetten onder het akkoord van Parijs. In november 2021 zal de 26e klimaatconferentie worden gehouden in Glasgow. Mogelijk dat voor die tijd Europa en de Verenigde Staten al zullen samenwerken op klimaatgebied. China wil graag gezien worden als een wereldleider op het gebied van klimaatbeleid en zal niet willen achterblijven. Het is niet zo dat er op dit moment geen klimaatbeleid wordt gevoerd in de Verenigde Staten. Veel individuele staten besloten hun inspanningen te verdubbelen op het moment dat Trump wegliep van het akkoord van Parijs. In Californië komt nu 18 procent van alle elektriciteit rechtstreeks van de zon. In het Midden-Westen zijn windturbines populair, wind is daar (zonder subsidie) goedkoper dan fossiele alternatieven. Verder wordt er volop geïnvesteerd in gascentrales die kolencentrales vervangen. Tijdens het presidentschap van Trump zijn er meer kolencentrales gesloten dan onder welke president dan ook, iets wat hij waarschijnlijk niet zal gebruiken in de verkiezingen. Een kolencentrale stoot twee keer zo veel CO2 uit als een gasgestookte centrale, ook omdat een gasgestookte centrale beter geschikt is om pieken in het verbruik op te vangen. In de planning van Biden wordt de door gascentrales geproduceerde CO2 afgevangen en ondergronds opgeslagen, dus elektriciteitsproductie met aardgas blijft ook na 2035 mogelijk. In Texas vereist de winning van schaliegas veel elektriciteit. Een deel van die elektriciteit wordt nu opgewekt met zonnepanelen. Investeerders sluiten lange termijn elektricitieitsontracten met schalieboeren en kunnen concurreren met gasgestookte centrales, want de marginale kosten van zonne-energie zijn nu eenmaal nul.

Vorig jaar steeg de verkoop van elektrische auto’s wereldwijd met 40 procent tot 2,1 miljoen. Toch betekent dat slechts dat 2,5 procent van alle autoverkopen wereldwijd bestaat uit elektrische auto’s. Geen gemakkelijke opgaven om in minder dan 15 jaar op 100 procent uit te komen. Verschillende bedrijven zullen van deze ontwikkeling profiteren. Waarschijnlijker is dat in de energietransitie meerdere wegen naar Rome leiden. Om de doelen te halen zal naast elektrisch, ook andere vormen van duurzame energie(dragers) moeten worden ingezet. Deels moet die technologie nog worden ontwikkeld, dus deze maatregelen zullen een impuls zijn voor de innovatie op het gebied van bijvoorbeeld groen waterstofgas, nieuwe types kerncentrales, kernfusie als ook nieuwe methodes om grootschalig energie op te slaan.

Toch lijkt het er nog steeds op dat beleggers de impact van het veranderende klimaatbeleid onderschatten. Veel maatregelen zullen voor een verrassing kunnen zorgen op het moment dat ze worden geïntroduceerd. Reken bijvoorbeeld op een veel hogere belasting op CO2. Het helpt dat als de carbon footprint van de portefeuille niet te groot is. Die belastingen worden onder andere geheven wordt door de Europese Unie, als dekking voor de eurobonds die worden gebruikt om het Corona-herstelplan te financieren. Beleggers hebben een positieve impact door te investeren in de versnelling van de energietransitie en het bestrijden van de klimaatcrisis. Tegelijkertijd kunnen ze door de snelle structurele groei geholpen door ondersteunende maatregelen van de overheid de komende jaren waarschijnlijk ook nog rekenen op een bovengemiddeld rendement.

Auréus
Han Dieperink
Strategisch Partner

Gerelateerde artikelen

Wegvallende onzekerheden

Meer zekerheid over renteverlagingen door meevallende inflatiecijfers Minder politieke onzekerheid, Trump aan de leiding Meer evenwichtige groei wereldeconomie Winstgroei niet

Meer lezen

Campinghausse 2.0

Campinghausse 2.0, de huidige omgeving op de beurs lijkt op de die in 1997. Er zijn meerdere parallellen te trekken.

Meer lezen

De zwakke Japanse yen

De zwakke Japanse yen zorgt er voor dat de outperformance van de Japanse aandelen worden gedrukt, maar niet voor eeuwig.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.