Cross

VerDieping: Onderscheidend in duurzaamheid

januari 22, 2022

De duurzaamheidsbeoordeling van het Auréus Investments Blue Chips fund is door MSCI verhoogd van AA naar AAA. Daarmee behoort het fonds volgens MSCI tot de absolute top van de meest duurzame fondsen in de wereld. Eerder kreeg het fonds al de maximale score van vijf globes van Morningstar/Sustainalytics. Dergelijke beoordelingen hebben als doel om beleggers te helpen de ESG-eigenschappen van een portefeuille beter te begrijpen en te meten door onderliggende posities te beoordelingen op milieu-, sociale en governance-gebieden. Duurzaamheid is geïntegreerd in het beleggingsproces binnen Auréus.

Wat is een ESG-beoordeling?

Een ESG-beoordeling meet de blootstelling van een bedrijf aan milieu-, sociale en governancerisico’s op de lange termijn. Deze risico’s — met kwesties als energie-efficiëntie, veiligheid van werknemers en onafhankelijkheid van de raad van bestuur — hebben financiële implicaties. Maar ze worden vaak niet benadrukt tijdens traditionele financiële beoordelingen. Beleggers die ESG-ratings gebruiken om financiële analyses aan te vullen, kunnen een breder beeld krijgen van het langetermijnpotentieel van een bedrijf. Een goede ESG-rating betekent dat een bedrijf zijn omgevings-, sociale en governancerisico’s goed beheert in vergelijking met zijn concurrenten. Een slechte ESG-rating is het tegenovergestelde: het bedrijf heeft een relatief hogere onbeheerde blootstelling aan ESG-risico’s.

Een van de meest gebruikte ESG-beoordelingssystemen is de MSCI ESG-score. MSCI scoort wereldwijd ongeveer 8.500 bedrijven en meer dan 680.000 obligaties en aandelen, inclusief ESG-fondsen. De basis van de MSCI ESG-score is een raamwerk voor belangrijke kwesties dat risico’s meet in 10 categorieën van milieu-, sociale en governancegebieden. Morningstar is na de overname van Sustainalytics de nummer twee op het gebied van duurzame analyses. Zij volgen 40.000 bedrijven wereldwijd en beoordelen 20.000 bedrijven in 172 landen. Nummer drie is Bloomberg dat 11.800 bedrijven in 100 landen volgt. Andere bekende namen op dit gebied zijn ISS, CDP, S&P, Moody’s.

In het verleden maakten deze onderzoeksbureaus meestal gebruik van questionnaires die met enige regelmaat door bedrijven moesten worden ingevuld. Dat zorgde ervoor dat controverses met vertraging tot uitdrukking kwam en in de beoordeling. Controverses treden op wanneer een bedrijf verwikkeld raakt in een schandaal dat direct of indirect door het bedrijf zelf wordt veroorzaakt. Meestal is dit het geval wanneer het bedrijf nalatig is, wat kan leiden tot een ongeval of zelfs schending van de mensenrechten. Controverses kunnen ook ontstaan ​​door corruptie, inbreuk op de privacy, ongeschikte producten of misleidende marketing. Ze kunnen leiden tot vervolgingen, civiele rechtszaken of wettelijke sancties. Ze impliceren allemaal reputatieschade die van invloed kan zijn op de waarde van de aandelen of obligaties van het bedrijf, waardoor het voor beleggers belangrijk is om deze in hun ESG-analyse te betrekken.

Big Data en Machine reading

Tegenwoordig maken onderzoeksbureaus steeds meer gebruik van Big Data en Machine reading waardoor een beoordeling bijna real-time kan worden aangepast. Er worden ook steeds meer informatiebronnen aangeboord. De basis is de rapportage van het bedrijf zelf, het jaarverslag en de tussentijdse rapportages. Veel bedrijven hebben tegenwoordig ook een duurzaamheidsverslag. Die gegevens zijn nu nog niet gestandaardiseerd, maar sinds de laatste klimaatconferentie wordt daar hard aan gewerkt. Verder volgen computers verschillende media-uitlatingen en wordt er ook samengewerkt met overheden, non-gouvernementele organisaties en andere instituten. Ook gaan analisten rechtstreeks met de bedrijven in gesprek. ESG-gegevens zijn aanvullend op de financiële analyse. Beleggers die gewend zijn om uitgebreide analyses te maken van bedrijven, waren voordat er überhaupt sprake was van duurzaam beleggen al gewend om te kijken naar dergelijke risico’s.

Duurzaamheidsbeleid Auréus

Ons duurzaamheidsbeleid is weergegeven op de website van Auréus. Wij zijn er van overtuigd dat op lange termijn alleen waarde kan worden gecreëerd als er verantwoord wordt omgegaan met de belangen van alle stakeholders. Ook zorgt een sterke focus op duurzaamheid macro-economisch bezien voor een optimalisatie van het economisch groeipotentieel. Nu zijn er nog veel positieve, maar vooral negatieve effecten die niet of onvoldoende in de kostprijs van een product worden meegenomen. Door deze effecten te internaliseren, kan de markt beter haar werk doen.

Niet alle portefeuilles binnen Auréus hebben een duurzaam stempel. Wij stellen ook niet dat we opeens maatschappelijk verantwoord zijn geworden. Dat zou betekenen dat we in het verleden onszelf maatschappelijk onverantwoord zouden hebben gedragen. Het was altijd al een vanzelfsprekend onderdeel van onze beleggingsfilosofie.  De enige benadering die zich volledig richt op een zo duurzaam mogelijke portefeuille is de SRI Impact benadering. Andere benaderingen en ook de beleggingsfondsen van Auréus Investments hebben duurzaamheid wel geïntegreerd in het beleggingsproces, maar claimen niet dat het duurzame portefeuilles zijn. In dat kader is de AAA-beoordeling door MSCI wel bijzonder, want ook dat specifieke fonds claimt niet duurzaam te zijn, maar is het volgens MSCI en Morningstar overduidelijk wel.

Recent onderzoek van al onze portefeuille benaderingen op basis van Aladdin laat ook zien dat alle portefeuilles hoog scoren op het gebied van duurzaamheid, vaak al binnen het deel wat MSCI bestempelt als ‘Global Leaders’. Wij zijn ervan overtuigd dat er in de komende jaren meer geld zal vloeien richting duurzame portefeuilles. Daardoor krijgen duurzame bedrijven een hogere waardering. Bovendien komen er veel regels  van overheden die meer sturen op het gebied van duurzaamheid. Op het moment dat de overheid maatregelen neemt om de CO2-uitstoot te beperken is het maar beter om als bedrijf een lage carbon footprint te hebben.

Mocht u interesse hebben in duurzaam beleggen bij een vermogensbeheerder die niet alleen onderscheidend is in vermogen, maar ook is onderscheiden op het gebied van duurzaamheid, neem dan contact op met Auréus

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

The Trump Trade

The Trump Trade is de beweging die ingezet is op financiële markten, nu de kansen voor Trump zo sterk zijn gestegen.

Meer lezen

Waardering Magnificent Seven

De Magnificent Seven is eerder te laag gewaardeerd dan te hoog, zeker gelet op de exponentiële groei van kunstmatige intelligentie.

Meer lezen

eSports

eSports groeien snel en geleidelijk is het ook mogelijk om daarin te beleggen. Ook is er veel interesse vanuit traditionele sporten.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.