Cross

VerDieping: Hoogtevrees

december 28, 2021

De grootste verrassing op de financiële markten in 2021 was het scherpe contrast tussen de oplopende inflatie en de laag blijvende rente. In de Verenigde Staten is de inflatie opgelopen tot 6,8 procent, maar desondanks blijft de tienjaarsrente steken op 1,4 procent. Dat terwijl iedereen erop rekende dat die rente terug zou keren naar de pre-corona bandbreedte van 2 tot 3 procent. De rente op de dertigjarige staatslening in de Verenigde Staten begon pre-corona altijd minimaal met een twee en staat nu op 1,8 procent. Die ontwikkeling lijkt niet logisch en obligatiebeleggers krijgen dan ook al snel het verwijt van irrationeel gedrag. Een staatsobligatie moet immers minimaal het koopkrachtverlies gedurende de looptijd compenseren. Gelet op het immense gat tussen de inflatie en de rente is dat niet het geval.

Ook de belofte van de Amerikaanse centrale bank dat de beleidsrente volgend jaar drie keer wordt verhoogd, lijkt de rente op Amerikaanse staatsobligaties niet te raken. Nu krijgt diezelfde centrale bank, als grootste koper op de obligatiemarkt, het verwijt deze markt te manipuleren. De ontwikkeling van de rente is essentieel voor de ontwikkeling op de aandelenmarkt. Dankzij die lage rente is de risicopremie op aandelen hoog. Als de rente laag blijft, dan kan de aandelenmarkt in 2022 eenvoudig verder stijgen.

Er wordt wel eens gesteld dat de obligatiemarkt slimmer is dan de aandelenmarkt. Het feit dat de rente op de kapitaalmarkten daalt op het moment dat de centrale bank de beleidsrente gaat verhogen, zou er dan op wijzen dat die renteverhogingen voldoende zijn om de economische groei om te buigen. Uiteindelijk volgt er dan een recessie, die dan correct zou zijn voorspeld door de obligatiemarkt. Maar een recessie betekent slecht nieuws voor de aandelenmarkt, die toch dicht bij het hoogtepunt staat. Het is onwaarschijnlijk dat de geplande renteverhogingen vanaf het nulpunt de economie gaan remmen.

De reden dat de rente zo laag is, komt vooral doordat het overgrote deel van de kopers op de obligatiemarkt zich niets aantrekt van de rente. De grootste koper is de centrale bank zelf. Die stopt weliswaar met nieuwe aankopen, maar de biljoenen die op de balans staan moet bij iedere vrijval weer worden herbelegd, ongeacht de hoogte van de rente. Verder zijn er verschillende instellingen zoals verzekeraars, banken en pensioenfondsen die obligaties moeten kopen uit hoofde van wet- en regelgeving of omdat ze daarmee verplichtingen in de verre toekomst moeten afdekken. Ook die zijn niet geïnteresseerd in de rente, al zorgt een dalende rente wel voor stijgende verplichtingen met als resultaat dat ze nog meer obligaties moeten kopen.

Ook veel particuliere beleggers worden min of meer gedwongen om in obligaties te beleggen. Wie niet de risico’s wil accepteren die nu eenmaal horen bij het beleggen in aandelen, krijgt al snel een allocatie naar obligaties. Niet voor het rendement, maar om het risico te verlagen. Dat terwijl een groot deel van de nieuwe beleggers oud-spaarders zijn, die accepteren van nature niet de risico’s die bij aandelen horen. Al deze kopers bij elkaar kopen obligaties niet voor het rendement, maar omdat het moet. Ze zullen er ook volgend jaar voor zorgen dat de rente laag blijft, veel lager dan de inflatie. Dat is opnieuw slecht nieuws voor spaarders en beleggers in obligaties, maar bijzonder goed nieuws voor aandelenbeleggers.

Het is normaal dat beleggers zich zorgen maken over het kopen op de top. Dankzij de spectaculaire stijging van de aandelenmarkten sinds maart 2020 zijn die zorgen nu groter dan voorheen. Maar een stijgende aandelenmarkt moet nu eenmaal altijd een muur van angst beklimmen. Als iedereen al enthousiast is over aandelen, stopt de beurs met stijgen. Dankzij sterk stijgende winsten is de beurs in 2021 goedkoper geworden. Ook in 2022 stijgende winsten met een procent of tien. Mogelijk dat een rentedaling in 2022 ervoor zal zorgen dat de beurs nog goedkoper zal worden. De risicopremie op aandelen blijft dan relatief hoog. Er is voldoende opwaarts potentieel.

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Een goede eerste helft

De eerste jaarhelft zit er bijna op. Aandelenbeleggers kunnen terugkijken op een goede eerste jaarhelft. Dat is geen toeval. In

Meer lezen

Zomerhausse

Zomerhausse door Amerikaanse presidentsverkiezingen, desinflatie en lagere beleidsrentes en positieve winstbijstellingen.

Meer lezen

Update verkiezingen

Update verkiezingen. Er is onrust in Frankrijk, Mexico en India, alle drie naar aanleiding van verkiezingen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.