Cross

VerDieping: Het tij draait voor Chinese A-aandelen

december 2, 2021

De Omicron-variant en Fed-voorzitter Powell hebben de afgelopen dagen voor veel volatiliteit gezorgd. Op zo’n moment is het goed te zien hoe iedereen is gepositioneerd. Meer volatiliteit betekent meer risico met als gevolg verkoopdruk. Vooral de segmenten waar de afgelopen maanden veel geld naar toe is gevloeid, ogen dan kwetsbaar. Er is één markt waar in de afgelopen maanden weinig positiefs over werd gemeld, maar die afgelopen maand en zelfs over de afgelopen drie maanden beter presteert dan vele andere grote aandelenmarkten. Dat is de Chinese aandelenmarkt.

Beleggers hebben nauwelijks positie

Buitenlandse beleggers hebben nauwelijks positie in Chinese A-aandelen. Overigens bestaat ook binnenlands het vermogen van de Chinezen voor maar een klein deel uit aandelen. Voor veel beleggers is China onontgonnen terrein. Voor buitenlanders waren er in het verleden veel restricties en dat was ook de reden dat Chinese aandelen niet of nauwelijks werden opgenomen in de grote indices. Dat gaat veranderen. Voor buitenlanders is de toegang tot de Chinese A-aandelenmarkt in de afgelopen jaren sterk verbeterd.  Waar in 2015 buitenlanders 2 procent van de Chinese aandelenmarkt in handen hadden, is dat nu 8 procent, daarbij geholpen door de opname in de MSCI in 2016 en 2018. Volgend jaar gaat het gewicht in indices verder omhoog. Op dit moment worden Chinese aandelen slechts voor 20 procent meegenomen. Dit jaar gaf de Chinese toezichthouder toestemming om ook futures op de A-aandelen te verhandelen in Hongkong. Daarmee kunnen beleggers beter de risico’s managen en ook de positie in Chinese A-aandelen. Omdat beleggers nu hun risico op Chinese A-aandelen kunnen afdekken, valt één van de laatste bezwaren van MSCI weg en kan het indexgewicht verder omhoog.

Vermogen nu in huis, straks meer in aandelen

Het vermogen van de gemiddelde Chinees bestaat voor meer dan 60 procent uit het eigen huis en daarna voor 20 procent uit spaargeld. Aandelen zijn slechts 11 procent van het totaal en een pensioensysteem is er in de communistische heilstaat niet. In andere landen is het vermogen van particulieren veel evenwichtiger gespreid. Een kwart van het totaal bestaat uit het pensioenpotje, een kwart bestaat uit het eigen huis. In de Angelsaksiche landen wordt nauwelijks gespaard, alleen in Japan bestaat een derde van het vermogen uit spaargelden. Wat overblijft gaat dan naar aandelen en andere vermogensbestanddelen. Het vermogen van de gemiddelde Amerikaan bestaat voor meer dan een derde uit aandelen en dan zijn de pensioenregelingen nog niet meegenomen. Volgens Xi Jinping zijn huizen echter om in te wonen en niet om mee te speculeren. De afgelopen 1,5 jaar is de regering bezig om ervoor te zorgen dat huizen betaalbaar blijven of worden. De buitenwacht ziet vooral de nadelige gevolgen voor ontwikkelaars als Evergrande. Die wordt niet door de Chinese overheid gered. De omvangrijke Chinese economie kan dat wel hebben en door Evergrande te laten vallen, leert Peking de markt dat ze voortaan meer gedisciplineerd te werk moet gaan wanneer er geld wordt geleend. Eén van de gevolgen op termijn is dus dat het eigen huis een kleiner deel wordt van het totale vermogen van de gemiddelde Chinees. Omdat de pensioenvoorzieningen tegelijkertijd gaan oplopen, zal het percentage (Chinese) aandelen stijgen.

Liquiditeit van de centrale bank bepaalt de richting

De Chinese aandelenmarkt wordt gedreven door liquiditeit. Wat dat betreft heeft de aandelenmarkt dit jaar een redelijke prestatie neergezet, ondanks het feit dat de geldkraan werd dichtgedraaid. De prestaties van Chinese aandelen op lange termijn hangen sterk samen met de kredietimpuls. De kredietimpuls kijkt niet naar de hoeveelheid krediet maar naar de verandering in die hoeveelheid. Stijgt de kredietimpuls dan is dit goed voor Chinese aandelen, daalt de kredietimpuls dan hebben deze aandelen het lastig. Door het sterke economische herstel, zowel in China als in de wereldeconomie, heeft de Chinese centrale bank afgelopen jaar vooral op de rem gestaan. Bovendien heeft de overheid nieuwe regelgeving geïntroduceerd en ook dat heeft een remmend effect op de economische groei. Tegelijkertijd wil China sinds de Grote Financiële Crisis minder afhankelijk worden van de Amerikaanse dollar. Men positioneert de renminbi als een alternatief voor de dollar, maar dat betekent wel dat met een sterke dollar China geen andere optie heeft om met een relatief restrictief beleid te zorgen dat de renminbi sterk blijft. Alleen op het moment dat de dollar wat verzwakt, kan China de teugels laten vieren. Nu de dollar ondanks de draai van Powell niet aan kracht heeft gewonnen, kan die in de loop van volgend jaar verzwakken. Dat biedt ruimte voor China om het beleid te versoepelen, goed voor Chinese aandelen.

Conclusie

Een hoger gewicht in de index, een groter deel van het vermogen van de gemiddelde Chinees in aandelen en de komende verruiming kunnen ervoor zorgen dat het komende jaar een goed jaar wordt voor Chinese aandelen. Dat wordt ondersteund door gebrekkige positionering van veel beleggers en de opmerkelijk negatieve stemming ten aanzien van China de afgelopen jaren. Als gevolg daarvan zijn Chinese bedrijven veel goedkoper dan tijdens de euforie rondom het Chinese nieuwjaar. Het is ook niet de vraag of Chinese aandelen onderdeel moeten zijn van een beleggingsportefeuille, maar eerder hoeveel. Op basis van koopkrachtpariteit is de Chinese economie al 20 procent groter dan de Amerikaanse economie. Toch is het gewicht van China in de wereldindex 4,1 procent en dat van de Verenigde Staten 59,6 procent. Wel is het van belang om parallel aan de doelstellingen van de Chinese overheid te beleggen. Die legt bijvoorbeeld sterk de nadruk op een zelfvoorzienende economie, bijvoorbeeld op het gebied van semiconductors, 5G en alternatieve energie. Ook streven veel Chinese fabrieken naar producten met een hogere toegevoegde waarde en is ook in China arbeid schaars en duur, een sterke prikkel om meer robots in te zetten. Verder hecht de Chinese overheid aan groei op het gebeid van biotech en alternatieve energie. Ook wordt de binnenlandse consument steeds belangrijker voor de totale economie. Niet alleen de consumentenproducten, maar bijvoorbeeld ook de diensten zoals het (binnenlands) toerisme.

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Wegvallende onzekerheden

Meer zekerheid over renteverlagingen door meevallende inflatiecijfers Minder politieke onzekerheid, Trump aan de leiding Meer evenwichtige groei wereldeconomie Winstgroei niet

Meer lezen

Campinghausse 2.0

Campinghausse 2.0, de huidige omgeving op de beurs lijkt op de die in 1997. Er zijn meerdere parallellen te trekken.

Meer lezen

De zwakke Japanse yen

De zwakke Japanse yen zorgt er voor dat de outperformance van de Japanse aandelen worden gedrukt, maar niet voor eeuwig.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.