Cross

VerDieping | Elke belegging heeft impact

juni 30, 2020

Beleggingen die een positieve meetbare impact hebben op mens, maatschappij en milieu worden wel gezien als impactbeleggingen. Dit is het jongste en snelst groeiende segment binnen duurzaam beleggen. Waar duurzaam beleggen is ingesteld op onderhoud en behoud, is impactbeleggen gericht op een positieve verandering. Nu is het financiële rendement van een belegging eenvoudig te meten, maar voor het maatschappelijke rendement lijkt dat een stuk lastiger. Daarvoor moet immers de bijdrage aan een transitie naar een betere wereld worden gemeten. Het is niet zo vreemd dat een deel van die impact zichtbaar wordt in een beter rendement dan de markt. Immers door problemen op te lossen wordt er toegevoegde waarde geleverd wat resulteert in een bovengemiddeld rendement. Elke ondernemer zal dit bekend voorkomen. Ze zijn meestal gestart met het oplossen van een bepaald probleem en aan de geboden oplossing kunnen ze goed verdienen.

Impactbeleggen begint dus bij het definiëren van het probleem dat je wil oplossen. Er zijn echter veel problemen om op te lossen, dus het is noodzakelijk om een selectie te maken. Bij een acuut probleem is er sprake van een noodsituatie, een crisis. Een crisis brengt grote verandering met zich mee of vraagt om een oplossing. De meest acute crisis van dit moment is wellicht de Coronacrisis. Veel biotechbedrijven werken dag en nacht aan een oplossing. Maar de Coronacrisis gaat veel meer over de angst voor het onbekende en het oncontroleerbare. Het virus kan fataal zijn, is onzichtbaar, je kan je er moeilijk tegen beschermen, iedereen kan er aan worden blootgesteld en de autoriteiten hebben het niet onder controle. Tegelijkertijd is de Coronacrisis een crisis voor de relatief korte termijn. Op wat langere termijn is de Coronacrisis onderdeel van een gezondheidscrisis en dat sluit ook goed aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Het is niet voor niets dat onder impactbeleggers doel nummer 3 – gezondheidszorg voor iedereen – zo populair is. Gezondheidszorg gaat over behandeling en dankzij snelle ontwikkeling van de kennis over het menselijk DNA en technieken als CRISPR-Cas zijn er bijna dagelijks doorbraken op het gebied van nieuwe medicijnen, waardoor een nieuwe biotech boom binnenkort lijkt te starten. Gezondheidszorg gaat steeds vaker ook over preventie en daar komt bijvoorbeeld gezonde voeding om de hoek kijken.

Toch is de grootste crisis van deze tijd niet de gezondheidscrisis, maar de klimaatcrisis. Bij een crisis gaat het immers om de omvang van het risico en een risicoanalyse betekent dat er gekeken wordt naar de kans en naar impact. De kans dat er sprake is van een klimaatcrisis is groot, althans daar is 99 procent van de wetenschappers het over eens. De impact van zo’n crisis is enorm. Denk aan bosbranden, overstromingen en droogtes. Een groot deel van economische activiteit vindt plaats aan de kust. Door het stijgen van de zeespiegel komt letterlijk 40 procent van wereldeconomie onder water te staan. Er zijn steeds meer beleggingsfondsen die op zoek zijn naar bedrijven die werken aan oplossingen om de klimaatcrisis aan te pakken. Dat hoeven overigens niet bedrijven te zijn die hoog scoren op het gebied van duurzaam beleggen. Een belegger zelf heeft juist veel impact op het moment dat hij of zij als aandeelhouder het bedrijf er toe kan bewegen om te verduurzamen. Bij deze transitie krijgt een bedrijf al snel een hogere waardering, wat zichtbaar wordt in het hogere rendement bij impactbeleggen.

Ook de klimaatcrisis staat niet op zichzelf. Iedereen realiseert zich dat de energietransitie de basis is voor de oplossing van de klimaatcrisis. We zitten dus in een energiecrisis. De voorraden fossiele brandstoffen zijn eindig, vooral ook door de negatieve effecten in het kader van de klimaatcrisis. De aandacht daarvoor is door het akkoord van Parijs, maar ook door het marketingsucces van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties groter dan ooit. Dat betekent dat bedrijven die zich richten op alternatieve energie profiteren van gericht overheidsbeleid. Zo is het waarschijnlijk dat de belasting op CO2 in de komende jaren zal stijgen. Met het oplossen van de energiecrisis en de klimaatcrisis komt ook de milieucrisis in beeld. In Nederland spitst de milieucrisis zich tegenwoordig toe op de stikstofcrisis, maar wereldwijd is er sprake van een veel bredere milieucrisis. Dat is onder andere een gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen. Denk ook aan de plastic soep in de oceanen, het verlies van biodiversiteit en ontbossing. Met het oplossen van de energiecrisis komt de oplossing van de milieucrisis dichterbij. Die milieucrisis is ook relevant voor twee crises die de mens direct raken, namelijk de watercrisis en de voedselcrisis. Door de groeiende wereldbevolking dreigen hier tekorten. Nu bestaat voedsel voor 60 tot 70 procent uit energie, dus ook hier helpt het dat de energiecrisis wordt opgelost. De marginale kosten van alternatieve energie zijn bovendien minimaal. De zon schijnt immers voor niets, wat betekent dat er met oneindige energie ook voldoende voedsel en schoon water kan worden geproduceerd.

Het aardige is dat als de klimaat-, milieu-, energie-, water-, voedsel- en gezondheidscrisis worden opgelost dit ook bijdraagt aan een oplossing van de sociale en inkomensongelijkheid in de wereld. Het startpunt dat er voor iedereen voldoende voedsel, water en energie is, betekent voor de economie een enorme productiviteitswinst. Gecombineerd met voldoende scholing en gezondheidszorg betekent het ook dat een meer welvarende wereldbevolking die minder kinderen zal krijgen, waarmee de bevolkingsdruk op de planeet zal afnemen. Aan al deze veranderingen kunnen bedrijven veel geld verdienen door een hoge toegevoegde waarde te leveren. Die toegevoegde waarde zorgt ook voor financieel rendement. Financieel rendement dat gelijk staat aan maatschappelijk rendement.

Auréus
Han Dieperink
Strategisch Partner

Gerelateerde artikelen

Meer in Chinese aandelen

Meer in Chinese aandelen. Na de U-bocht in de economie trekt ook de aandelenmarkt bij, maar deze aandelen zijn nog altijd goedkoop.

Meer lezen

Box 3 voor minder succesvolle beleggers

Box 3 voor minder succesvolle beleggers. Als het werkelijk rendement lager ligt dan het veronderstelde rendement is de box 3-heffing te hoog.

Meer lezen

De nieuwe cyclus in Real Assets

De nieuwe cyclus in Real Assets. Op het moment dat de markt zich realiseert dat het dieptepunt achter ons ligt, kan het snel gaan.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.