Cross

VerDieping | Correcties op de aandelenmarkt

februari 23, 2022

Gemiddeld hebben we op de aandelenmarkt elk jaar wel een correctie van een procent of tien. Het record qua aantal correcties is voor het jaar 2008. Toen waren het er maar liefst zeven, in 1974 vijf en in 2020 toch nog altijd vier. Meestal is het er maar één, al zijn er ook jaren achtereen dat er geen correctie van enige betekenis is.  De correcties zijn de prijs die iedere belegger moet betalen voor het hoge rendement op aandelen. Er zijn mensen die stellen dat ze op deze correcties kunnen inspelen. In het verleden was er zelfs een Nederlandse vermogensbeheerder die stelde dat als het even tegenzit, ze niet meer in de markt zouden zitten. Uiteindelijk bleven de rendementen van deze vermogensbeheerder zo ver achter bij de markt dat ze het maar opgegeven hebben.

Twee soorten correcties
Er zijn twee soorten correcties: bull-markt correcties en bear-markt correcties. Een bull-market correctie is een correctie van typisch een procent of tien. Fundamenteel is er meestal weinig veranderd, maar de markt is wat ver vooruit gelopen op de muziek.  Het is zelfs mogelijk dat er sprake is van een euforische stemming op de beurs. Het risico is dan groot dat de koersen sterker stijgen dan fundamenteel verantwoord is. Tijd om even stoom af te blazen. Nu is het bijzonder lastig om exact te voorspellen wanneer zo’n correctie begint. Euforie laat zich namelijk minder makkelijk meten dan angst. Het voordeel van angst is dat het erg besmettelijk is en als iedereen daarmee is aangestoken, staan we op de bodem. Euforie is veel meer een geleidelijke ontwikkeling en een euforische stemming kan bovendien veel langer aanhouden dan een periode van extreme angst. Op een periode van extreme angst volgt meestal een scherp koersherstel. Vervelend voor wie die markt probeert te voorspellen, want hele slechte dagen zijn daardoor vaak geclusterd rondom hele goede dagen. Bij elke koersdaling zijn er weer broodetende profeten die het einde der tijden voorspellen, maar die een week later door de markt in hun hemd worden gezet. Een periode van euforie hoeft niet gevolgd te worden door een scherpe correctie. Als de fundamenten goed blijven is er vaak sprake van een correctie in de tijd. Koersen maken dan een pas op de plaats en bewegen soms langere tijd zijwaarts. In dat geval heeft het geen enkel nut om te voorspellen wanneer de correctie begint en ook weer stopt, daarop inspelen gaat sowieso ten koste van het rendement. Maar ook als er wel sprake is van een tien procents-correctie is het onverstandig om daarop proberen in te spelen. De belegger moet namelijk twee keer goed zitten, één keer eruit en daarna er ook weer in. Het is zeer bijzonder dat iemand zowel de top als de bodem exact kan voorspellen. Daardoor blijft er van die tien procent meestal maximaal 5 tot 7 procent over. De belegger maakt dan twee keer kosten en moet maar hopen dat niet een deel van de verder opgaande fase wordt gemist. De fundamenten zijn immers niet gewijzigd

Bear-markt correctie
Een bear-markt correctie is een ander dier. Dan is er sprake van een correctie van twintig procent of meer. De reden is meestal dat er fundamenteel wel wat is gewijzigd. In het verleden was dat bijvoorbeeld door de verdubbeling van de olieprijs binnen een jaar. Tegenwoordig is het belang van olie voor de economie veel kleiner dan bijvoorbeeld in de jaren zeventig. Ook het uiteenspatten van een zeepbel kan voor een bear-markt zorgen. Klassiek voorbeeld is de dotcombubbel in het jaar 2000, al was de dubbele zeepbel in Japan in 1989 nog net iets groter. In beide gevallen speelde monetair beleid een grote rol. In het geval van Japan was de rente te laag door de aanpassing van de wisselkoersen na het Plaza-akkoord in 1985. Die lage rente zorgde voor veel speculatie, zowel op de beurs als in de vastgoedmarkt. In de dotcombubbel stonden centrale banken paraat om de negatieve gevolgen van het millenniumprobleem tegen te gaan. Het gevolg was dat geld gratis was en dan is het makkelijk bellen blazen. Een bear-markt kan ook veroorzaakt worden door de centrale bank die de rente gaat verhogen. De kans daarop was in het verleden groter dan nu. De laatste keer was in 1982 toen Paul Volcker door het verhogen van de rente een dubbele recessie veroorzaakte en een stevige bear-markt. Tegelijkertijd was dit ook de start van een langjarige bull-markt in de jaren tachtig en negentig. De kans dat centrale bankiers nog een keer zo’n bear-markt zullen veroorzaken is minder groot. Nu zijn er zoveel schulden in de wereld dat zo’n bewust veroorzaakte correctie zal zorgen voor financiële instabiliteit, het moment waarop de schulden-deflatie-spiraal ervoor zorgt dat centrale bankiers de controle verliezen.  Bear-markten duren gemiddeld genomen veel langer dan een bull-markt-correctie van tien procent. Ook het voorspellen van een bear-markt is niet eenvoudig, hoewel achteraf iedereen de wijsheid in pacht heeft. Tegelijkertijd zijn in een bear-markt wel de fundamenten aangetast, zaken als liquiditeit, economische groei of waardering. Die factoren vormen een solide basis voor een visie op de aandelenmarkt.

Zin en onzin van timing
De realiteit is dat er meer geld verloren gaat met het voorspellen van een correctie dan met een correctie zelf. Veel mensen die zouden moeten beleggen, beginnen daar nooit of veel te laat mee, met als reden dat de beurs nu te hoog staat. Beleggers hebben ook grote moeite om in onrustige tijden te blijven zitten. Op een gegeven moment zakken koersen sterker dan waar men vooraf rekening mee had gehouden en zo’n risico vereist psychologisch nu eenmaal actie. Die actie op het moment dat de normaal lange beleggingshorizon wordt ingeruild voor een horizon van minder dan een week, betekent meestal het besluit om alles dan maar te verkopen. Dat is het moment dat een belegger wordt geconfronteerd met het echte risico van beleggen en dat is permanent verlies van vermogen. Beleggers doen er goed aan om tussentijds niet te veel naar de koersen te kijken. Koersen zijn alleen van belang op het moment dat je wil verkopen en dat willen de meeste beleggers niet, want ze hebben een lange beleggingshorizon. Sterker nog, op het moment dat je wil kopen kunnen koersen niet laag genoeg staan.  Iedereen is euforisch als winkels een uitverkoop houden, maar het tegenovergestelde is waar als er een uitverkoop is op de beurs. Emotie speelt een belangrijke rol bij deze ontwikkelingen. Overigens blijft dat bepaald niet beperkt tot particuliere beleggers. Institutionele beleggers lopen op dit soort momenten een verhoogd carrière risico. Een klassieker is de mededeling van institutionele beleggers die op de bodem van 2003 vertelden dat ze zich hadden beschermd tegen verdere koersdaling door massaal futures short te gaan. Dat moment viel exact samen met het dieptepunt op de beurs. Het is van alle tijden. In 2020 waren er verschillende institutionele beleggers die bekendmaakten dat ze volledig stopten met de categorie grondstoffen. Dat was op of vlak bij de bodem in de grondstoffenmarkt. Elke belegger is in de eerste plaats een mens, en dient zich bewust te zijn van deze emoties. Bepaal vooraf wat rationeel verstandig is in zo’n situatie en handel daar dan ook naar.


Schrijf in op de Tweewekelijkse nieuwsbrief van Auréus.

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Wegvallende onzekerheden

Meer zekerheid over renteverlagingen door meevallende inflatiecijfers Minder politieke onzekerheid, Trump aan de leiding Meer evenwichtige groei wereldeconomie Winstgroei niet

Meer lezen

Campinghausse 2.0

Campinghausse 2.0, de huidige omgeving op de beurs lijkt op de die in 1997. Er zijn meerdere parallellen te trekken.

Meer lezen

De zwakke Japanse yen

De zwakke Japanse yen zorgt er voor dat de outperformance van de Japanse aandelen worden gedrukt, maar niet voor eeuwig.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.