Cross

Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag over Auréus. Mogelijk is de vraag al eerder gesteld. Hieronder een lijst met veel gestelde vragen. Het kan zijn dat uw vraag er niet bijstaat. Ga dan in gesprek met uw vaste aanspreekpunt binnen Auréus of neem contact met ons op. 

Wat is vermogensbeheer?

Vermogensbeheer betekent het laten beleggen van je geld door een professionele partij zoals een bank of zelfstandige vermogensbeheerder. Samen met de vermogensbeheerder worden vooraf afspraken gemaakt over welk risico, rendement, kosten en andere voorwaarden. De vermogensbeheerder start op basis van deze afspraken met beleggen met als doel de beleggingsdoelen zo verantwoord mogelijk te behalen.

Wat is Execution Only?

Execution only betekent dat Auréus alleen de orders uitvoert. De belegger opereert zelfstandig op de financiële markten en hij krijgt hierover geen advies.

Vanaf welk bedrag kan ik mijn vermogen laten beheren?

Auréus biedt haar persoonlijke dienstverlening aan vanaf een vrij belegbaar vermogen van €500.000. Auréus biedt cliënten met een beheerd vermogen kleiner dan €500.000 de beleggingspropositie Auréus-strategiefondsen aan.

Wanneer heb ik een vermogensbeheerder nodig?

Als u de beschikking krijgt over een groot geldbedrag, doet u er goed aan om te rade te gaan bij een vermogensbeheerder. Zeker bij bedragen boven de 500.000 euro is het goed om te zien wat de mogelijkheden zijn op lange termijn. Goed advies over beleggingen is dan belangrijk. De toegevoegde waarde van een vermogensbeheerder zit niet alleen in het samenstellen van een portefeuille. Een vermogensbeheerder voorkomt veel gemaakte fouten en de persoonlijke interactie zorgt er ook voor dat verkeerde beslissingen op het verkeerde moment worden genomen. Ook ondernemers die zelf sparen voor hun pensioen doen er goed aan zich door een vermogensbeheerder te laten adviseren.

Wat gebeurt er als Auréus failliet gaat?

Auréus houdt zelf geen gelden of een effectenrekening aan voor beleggende klanten. De vermogensbeheerder opent op uw naam een effectenrekening bij een depotbank. De depotbank is verantwoordelijk voor onder meer de administratieve afhandeling en de bewaring van uw effectenportefeuille. De depotbank bewaart effecten via het systeem van de Wet giraal effectenverkeer. Dat betekent dat de effecten op uw eigen naam staan. Mocht de depotbank niet meer aan zijn verplichtingen kunnen voldoen en failliet worden verklaard, dan kan er nooit aanspraak worden gemaakt op uw effecten. Uw effecten vallen buiten de boedel van de bank. Nederland kent op dit moment een depositogarantiestelsel tot € 100.000 per rekeninghouder per bank, zodat uw eventuele liquiditeiten tot € 100.000 gedekt zijn. Voor de liquide middelen op uw effectenrekening is het depositogarantiestelsel van belang.

Wat is een risicoprofiel?

Een risicoprofiel geeft aan in welke mate een belegger bereid is risico te lopen in relatie tot het doel, het gewenste rendement en de tijd die beschikbaar is om dat doel te bereiken.

Wat is vermogensadvies?

Bij vermogensadvies kunt u zelf beleggen en toch gebruik maken van de deskundigheid van een beleggingsadviseur van Auréus. U krijgt advies van uw beleggingsadviseur, maar u kiest zelf uiteindelijk zelf of u het opvolgt of niet.

Wat is een Family office?

Een family office is een thuishaven en vraagbaak op het gebied van persoonlijke financiële vraagstukken. Een omvangrijk vermogen besturen en aansluitend overdragen naar de volgende generatie is een van de belangrijkste uitdagingen waar een vermogende familie voor staat. Een family office helpt families en familiebedrijven bij deze taak door wensen en doelen te formuleren, de specialisten hierop aan te sturen en de gedane investeringen te monitoren. Maar een family office fungeert ook als private office voor praktische zaken rondom het vermogen.

Moet ik zelf beleggen of het uitbesteden?

Er is veel onderzoek gedaan naar het rendement dat individuele beleggers behalen in vergelijking tot de markt. Uit een onderzoek van JP Morgan over een periode van 20 jaar (1998-2017) blijkt dat het rendement van de gemiddelde individuele belegger met 2,6 procent per jaar fors achterblijft bij de gemiddelde portefeuille met 60 procent aandelen en 40 procent obligaties. Die behaalde over dezelfde periode een rendement van 6,4 procent per jaar. Het grote verschil wordt vooral veroorzaakt door de reactie van individuele beleggers op de twee grote koerscorrecties (van maar liefst 50 procent) in deze periode. Beleggers hebben niets tegen risico, zo lang het maar niet ten koste gaat van het rendement.

In de praktijk blijkt dat individuele beleggers een voorkeur hebben voor instappen op de top en uitstappen op de bodem. Veel van deze beleggers nemen te veel risico in de opgaande fase, met als gevolg grotere verliezen in de neergaande fase. In de opgaande fase lijkt het zelfs zo dat veel van deze beleggers beter presteren dan de markt. Er wordt dan immers vooral gekeken naar rendement en niet naar risico. Dergelijke momentumbeleggers geloven op een gegeven moment dat ze onoverwinnelijk zijn. Ze volgen exact de tegenovergestelde strategie van het herbalanceren, ze kopen bij op de top en verkopen, vaak noodgedwongen, op de bodem.

Beleggen: zelf doen, advies of beheer?

Een belegger heeft de keuze bij beleggen om het zelf te doen of om het uit te besteden. Bij het uitbesteden kan gekozen worden voor advies, maar dan moet wel voor elke transactie vooraf akkoord worden gegeven. Er kan ook gekozen worden voor vermogensbeheer. Vermogensbeheer betekent het laten beleggen van je geld door een professionele partij. Daarbij worden vooraf afspraken gemaakt over welk risico de belegger kan en wil nemen, welk rendement wordt nagestreefd, de kosten en andere voorwaarden. Zelf doen is uiteraard goedkoper, maar uit onderzoek blijkt dat goedkoop vaak duurkoop is. Veel doe-het-zelf-beleggers spreiden onvoldoende, laten zich verleiden tot overmatig handelen op basis van impulsen en blijken vooral in extreme situaties de verkeerde besluiten te nemen. Die gaan allemaal ten koste van het rendement.

Wie controleert een vermogensbeheerder?

Vermogensbeheerders staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Medewerkers bij vermogensbeheerders kunnen zich laten registreren bij de stichting DSI. De Nederlandsche Bank (DNB ) is verantwoordelijk voor het zogenaamde prudentiële toezicht. Dit betekent dat het controleert of vermogensbeheerders ook financieel gezond zijn en hun financiële verplichtingen kunnen nakomen. De Stichting DSI staat tegenwoordig voor Deskundigheid, Screening en Integriteit. Deze naam beschrijft kernachtig waarvoor de stichting staat, namelijk: het bevorderen van de deskundigheid en de integriteit van de financiële dienstverlening. Hierbij streeft het ernaar het vertrouwen van consumenten in de financiële markten te versterken. Dit doet de Stichting door aan gekwalificeerde vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs een zogenaamde DSI-registratie – een kwaliteitskeurmerk – te verlenen.

Koffie?

Onze adviseurs kijken ernaar uit om kennis met u te maken. Een kennismaking is vanzelfsprekend altijd vrijblijvend.

Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.