Cross

Veel is ruis

april 14, 2024

Veel is ruis

Veel van het dagelijkse nieuws op de financiële markten bestaat uit ruis. Die ruis zorgt voor volatiliteit, zonder dat de onderliggende fundamenten erdoor veranderen. Afgelopen maand zorgden de verschillende leden van het Federal Open Market Committee (FOMC) voor veel ruis. Er zijn in totaal twaalf leden in het FOMC: de zeven governors die benoemd worden door de Amerikaanse president en waarvan de keuze moet worden bevestigd door de Amerikaanse Senaat, de president van de Federal Reserve Bank of New York en bij toerbeurt vier van de elf (Boston, Philadelphia, Richmond, Cleveland, Chicago, Atlanta, St. Louis, Dallas, Minneapolis, Kansas City en San Francisco) overige presidenten die elk één jaar lid zijn van het FOMC. Als de leden van het FOMC op één lijn zitten valt het nog wel mee, maar zodra de meningen zijn verdeeld kan iedereen wel een FOMC-lid vinden dat aansluit bij welk scenario dan ook.

 

Van geen tot drie renteverlagingen

Afgelopen weken konden beleggers aan de ene kant kiezen uit een FOMC-lid dat dit jaar geen ruimte meer ziet voor renteverlagingen tot andere leden die vasthouden aan drie renteverlagingen dit jaar. Nu zijn er al meer dan tien bijeenkomsten geweest van het FOMC, waarin telkens een ongekende unanimiteit werd bereikt. Er is dus geen lid dat tegen de laatste (rente)besluiten van Powell heeft gestemd. Wat Powell hiermee bereikt is dat het monetaire beleid effectiever is geworden, maar dat financiële markten uitlatingen van verschillende leden van de Fed wel op een goudschaaltje gaan wegen. In het verleden waren afwijkende opvattingen van leden van het FOMC gebruikelijk zonder dat ze veel invloed hadden op het beleid. Nu worden ze meteen gezien als een opvatting van het gehele FOMC. Daar komt bij dat de leden van het FOMC meer in het openbaar spreken. Dat zorgt er wellicht voor dat er in de vergadering van het FOMC er minder noodzaak is voor afwijkende opvattingen, maar vergroot wel de ruis buiten de vergadering.

 

Beter of slechter dan verwacht

Veel macro-economische cijfers zorgen ook voor ruis. Vooral het feit of cijfers beter of slechter zijn dan verwacht, wordt soms slechts bepaald door enkele economen. Bovendien kan de timing van feestdagen, zoals het Chinese nieuwjaar, Pasen of de extra februaridag in een schrikkeljaar een grote invloed hebben op deze cijfers, waardoor er soms verkeerde conclusies uit worden getrokken. Verder is de basis voor veel macro-economische cijfers zo smal dat alleen aan een langere reeks conclusies mogen worden verbonden. Dat geldt bijvoorbeeld voor het banenrapport en het werkloosheidscijfer in de Verenigde Staten. De basis voor deze enquêtes is zo smal dat zelfs het weer van die dag invloed kan hebben. Vergeet ook niet het inflatierapport, waar een tiende meer of minder een groot verschil kan maken in de reactie op financiële markten. 

 

Politieke doelen

Verder zijn er cijfers die worden gebruikt om naar een bepaald doel te bereiken. Zo wordt de National Federation of Independent Business gezien als een gezaghebbend orgaan, terwijl het in feite een lobbygroep is voor kleine bedrijven. Het risico ontstaat dat de cijfers gekleurd zijn, omdat men er een bepaald politiek doel mee wil bereiken. Het nadeel van dergelijke organisaties in de huidige politieke omgeving sterk gepolariseerde opvatting soms voor grotere uitslagen kan zorgen, dus voor meer ruis. In Europa met al haar lidstaten is het risico van politieke doelen van de verschillende lidstaten zeer reëel en dat is ook exact de reden dat veel Europese cijfers tegenwoordig worden geharmoniseerd door Brussel. Nationale afwijkingen kunnen soms zorgen voor grote uitslagen. Zo werd lange tijd de energie-inflatie niet goed meegenomen in Nederland, omdat men alleen naar de nieuwe contracten keek en niet naar de bestaande veel goedkopere bestaande contracten. Het gevolg was dat de inflatie veel hoger uitkwam, wat weer de basis was voor veel hogere looneisen.  Alleen door (in dit geval zelf gecreëerde) ruis.

 

Dagkoersen

Verder is er veel media die altijd wel een magazine of een uurtje moeten vullen. Dan wordt de focus al snel verlegd naar de dagelijkse koersschommelingen die ook nog eens worden gebracht onder de noemer van ‘breaking news’. Gelukkig is er ook een stroom van experts die op basis van de koersbeweging van de dag mogen gaan verklaren wat de gevolgen zijn voor de toekomst. Vooral voor mensen die boven op de markt zitten, verbetert dit niet het zicht op de markt. Daarbij komt ook nog eens bij dat de media belang hebben bij het uitvergroten van slecht nieuws, omdat dit goed is voor de kijk- en luistercijfers. Soms is het beter om op enige afstand van de markt het nieuws te consumeren. Daarmee vervalt een groot deel van de ruis. Daar staat tegenover dat sociale media uitstekend in staat zijn om die ruis juist weer te versterken.

 

Cognitieve dissonantie, risico-avers en focus korte termijn

Mensen zijn van nature cognitief dissonant, wat betekent dat nieuws dat past binnen de eigen visie wordt omarmd, maar ander nieuws juist wordt genegeerd. Ook zijn mensen zo geprogrammeerd dat verliezen sterker worden gevoeld dan winsten. Dat is ook de reden dat we verliezen proberen te vermijden. Daardoor zijn mensen veel meer risico-avers dan eigenlijk goed voor ze is. Als dat dan ook nog eens komt doordat we aan recente gebeurtenissen een veel groter belang hechten dan aan gebeurtenissen in een wat verder verleden, dan is het bijna onmogelijk om te spreken van objectieve en rationele besluitvorming. Het is daarom belangrijk om afstand te houden en duidelijke doelen te stellen. Hoe begrijpelijk ook is dat een langjarige beleggingshorizon in onrustige tijden wordt verkort tot een week, vasthouden aan een van tevoren vastgelegd doel kan veel leed voorkomen. Verder kan elke goed gespreide portefeuille veel ruis doorstaan, waarbij het helpt om te focussen op de kwalitatief sterke bedrijven. Die hebben immers voldoende ballast om in alle ruis overeind te blijven. Tot slot, kijk vooral vooruit en niet terug. Het gaat uiteindelijk om het halen van de doelstelling, tussentijdse ruis is immers niet meer dan ruis.

 

 

 

Han Dieperink, Chief Investment Officer

 

Disclaimer

Gerelateerde artikelen

De achterblijvers in de Mag 7

De achterblijvers in de Mag 7 zijn Apple en Tesla. Toch zijn dit waarschijnlijk de belangrijkste AI-bedrijven in de Mag 7.

Meer lezen

De enige bron van alfa

De enige bron van alfa is timing. Timing is simpelweg laag kopen en hoog verkopen, maar in de praktijk blijkt alfa vluchtig.

Meer lezen

Japanse interventie

Japanse interventie. De Japanse overheid heeft meer mogelijkheden dan ingrijpen in valutamarkten om de yen te sturen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.