Cross

Update grondstoffenbeleggingen

juni 25, 2023

Veel grondstoffenaandelen zijn nog altijd extreem goedkoop, maar dat betekent niet dat ze dit jaar in waarde stijgen. Toch zijn het om verschillende redenen waardevolle toevoegingen aan een portefeuille. De voorkeur gaat uit naar grondstoffenaandelen boven rechtstreekse beleggingen in grondstoffen zelf. Zo zijn veel olieaandelen gewaardeerd alsof de olieprijs op 50 dollar per vat staat. Wat dat betreft is er een buffer tegen verder dalende olieprijzen. Ook is het waarschijnlijk dat toekomstige inflatie voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door tekorten aan grondstoffen.

FzLM8s4XgAcYlNJ

De olieprijs is dit jaar gedaald door verschillende oorzaken. Enige tijd terug kwam het bericht dat China heeft geregeld dat er vrede is tussen Iran en Saoedi-Arabië, wat betekent dat een groot deel van de Midden-Oostenpremie is verdwenen uit de olieprijs. Verder lijkt Rusland veel beter de winter doorgekomen te zijn dan gedacht. Rusland produceert nog altijd relatief veel olie en gas dat vooral verkocht wordt aan landen als India en China en dat overigens ook via omwegen (en tegen hogere prijzen) ook weer verkrijgbaar is in Europa. Verder liep het niet zo’n vaart met de Chinese heropening van de economie. Chinezen gingen niet zoals de Europeanen en de Amerikanen massaal op vakantie. Dat scheelde al snel enkele miljoenen vaten per dag. Tot slot is er wel enige onenigheid binnen OPEC+. De landen zitten bepaald niet op één lijn, dat terwijl de historie aantoont dat bij een groeiend marktaandeel van OPEC het relatief eenvoudig is om prijzen hoog te houden. Verschillende Arabische landen hebben een veel hoger uitgavenpatroon dan voorheen en hebben daarom een hogere olieprijs nodig. In de tweede helft van dit jaar komen vraag en aanbod meer in evenwicht, wederom afhankelijk van de Chinese heropening. Maar in tegenstelling tot begin dit jaar zijn de verwachtingen daaromtrent laaggespannen. Wel is het zo dat er om verschillende redenen onvoldoende is en wordt geïnvesteerd in de winning van fossiele brandstoffen. Dat betekent op wat langere termijn onvermijdelijk tekorten die alleen op te vangen zijn door hogere olieprijzen. Verder moet de Amerikaanse strategische oliereserve nog worden aangevuld, al lijkt het er op dat de Amerikanen een kleinere rol spelen in het Midden Oosten.

FzEZM8fXgAMJW3H

De prijzen van metalen zijn dit jaar niet gestegen doordat zowel de Chinese als de Amerikaanse bouw het rustig aan doen. Dat is per definitie een tijdelijk effect. Op termijn zijn die metalen vooral vereist voor de energietransitie, maar vooralsnog is het marktaandeel van de bouw vele malen groter. En als de bouw dan even stil ligt, zijn er ook geen metalen vereist en opgelopen voorraden drukken de prijs. Maar net als bij olie is er volstrekt onvoldoende geïnvesteerd in mijnbouw om ook maar in de buurt te komen van de doelstellingen die nodig zijn voor de energietransitie. De marktvorm binnen de mijnbouw is steeds meer een oligopolie en mijnbouwbedrijven hebben geen haast om te gaan investeren. Die gaan nu voor het maximale rendement. Dat betekent dat er nog altijd volstrekt onvoldoende wordt geïnvesteerd om in de toekomstige vraag te voorzien.

FzKfhq6XoAofEze

In de agrarische sector is er een duidelijk samenhang met de energieprijzen, want voedsel bestaat voor een groot deel uit energie. Bijzonder is dat na drie jaar op rij een La Nina er nu sprake is van een El Nino (het fenomeen dat de zeewatertemperatuur in de Pacific bij de evenaar opwarmt). Die zorgt waarschijnlijk voor warmer en droger weer in belangrijke voedselgebieden. Bovendien kan deze El Nino er voor zorgen dat de effecten van de klimaatcrisis op het weer versnellen. Zo is het mogelijk dat dit jaar voor het eerst door de 1,5 graden stijging van Parijs wordt doorbroken. Nu is de temperatuurstijging als gevolg van de klimaatcrisis niet lineair, maar eerder exponentieel. Het smelten van de permafrost en de opwarming van de Oceanen kan de zaak doen versnellen.

FzLYL70XsAAk9FR

Aangezien zowel voor olie, metalen als agrarische grondstoffen de toekomst er goed uitziet, vormt de huidige waardering van deze aandelen geen goede afspiegeling van die toekomst. Er zijn verschillende verklaringen waarom grondstoffenprijzen dit jaar (nog) niet zijn gestegen, maar er wordt hard gewerkt aan tekorten bij olie en gas, bij mijnbouw en helaas ook in de agrarische sector.

Fy_hfCfXsAEEFzw

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Een goede eerste helft

De eerste jaarhelft zit er bijna op. Aandelenbeleggers kunnen terugkijken op een goede eerste jaarhelft. Dat is geen toeval. In

Meer lezen

Zomerhausse

Zomerhausse door Amerikaanse presidentsverkiezingen, desinflatie en lagere beleidsrentes en positieve winstbijstellingen.

Meer lezen

Update verkiezingen

Update verkiezingen. Er is onrust in Frankrijk, Mexico en India, alle drie naar aanleiding van verkiezingen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.