Cross

Tweespalt in het Russische kamp

juni 25, 2023

Op 24 juni verliep opeens een Russische invasie van Rusland beter dan de Russische invasie van de Oekraïne. Het Wagner-leger nam het militaire knooppunt Rostov aan de Don in en stoomde daarna in snel tempo op richting Moskou. Later die dag stopte Jevgeni Prigozjin, de eigenaar van de Wagner-groep, ook weer snel de opmars om dreigend bloedvergieten te voorkomen. Toch was deze korte stunt van de huurlingen voldoende om door Poetin te worden uitgemaakt voor verrader. Daardoor komt het tussen Poetin en Prigozjin niet meer goed, ook al heeft Prigozjin dankzij tussenkomst van Loekasjenko amnestie gekregen in Belarus.

Prigozjin had in het verleden regelmatig kritiek op de Russische legerleiding, maar tot voor kort nooit op Poetin. Bij de slag om Bachmoet die dankzij het Wagner-leger werd gewonnen, klaagde Prigozjin voortdurend dat zijn leger te weinig munitie kreeg van de Russische legerleiding. Recent werd het Wagner-leger volgens Prigozjin zelfs beschoten door het Russische leger. Toen kwam Prigozjin ook voor het eerst met een persoonlijke aanval op Poetin. Volgens Prigozjin werd Rusland helemaal nooit bedreigd door Oekraïne en waren er ook geen neonazi’s of andere criminele elementen in Oekraïne die moesten worden opgeruimd. Dat was volgens Prigozjin allemaal een leugen. Dat betekent dat onder Prighozhin er ook andere oplossingen mogelijk zijn dan doorvechten in Oekraïne.

Poetin spreekt van openlijke muiterij en landverraad en trok de vergelijking met de Russische revolutie van 1917, toen opstandelingen het land dwongen om uit de Eerste Wereldoorlog te stappen. Door het stoppen van de opmars lijkt de grootste spanning uit de lucht, maar de gebeurtenissen zullen op langere termijn grote gevolgen hebben. Daarvoor is er te veel gebeurd. Door deze actie die lange tijd leek op een staatsgreep is de positie van Poetin duidelijk verzwakt. Als Poetin niet gewipt wordt door Prigozjin, dan is er straks wel een ander. Niet dat Prigozjin in humanitair opzicht wordt gezien als een verbetering ten opzichte van Poetin, als was de steunbetuiging van Chodorkovsky wel opmerkelijk.

Afhankelijk van de verdere ontwikkeling zijn er verschillende scenario’s mogelijk en in de de meest extreme scenario’s ruimt Poetin of Prigozjin alsnog het veld. Op het moment dat het Poetin lukt om Prigozjin met behulp van de FSB te laten verdwijnen, dan zal Poetin het in de Oekraïne verder zonder het Wagner-leger moeten doen en dat is toch een stevige aderlating. Mogelijk dat daardoor de stap om kernwapens tactisch in te zetten dichterbij komt. Poetin zal ook begrijpen dat een vredig terugtreden geen optie meer is voor hem. Kennelijk is de controle van zijn veiligheidsapparaat op Rusland in de praktijk volstrekt onvoldoende. De Amerikanen waren sinds half juni al op de hoogte van de plannen van Prigozjin. De enige oplossing is dat hij voortaan nog meer gaat regeren met een ijzeren vuist, Waarschijnlijk zal hij voorlopig dan ook vrij paranoïde gedrag vertonen.

Prighozhin heeft nu aan de Russen laten zien dat er een mogelijk alternatief is voor Poetin. In het geval dat Poetin het stokje zou overdragen aan Prigozjin, dan bestaat er een gerede kans dat Prigozjin daarna vrede zal sluiten met Oekraïne, mede gezien zijn eerdere uitlatingen hierover. Door aan te sturen op vrede, zorgt hij voor veel goodwill bij de Russische bevolking en kunnen zelfs internationaal de sancties tegen Rusland worden verzacht, zeker als hij samen gaat werken met Chodorkovsky, die internationaal goed ligt.

De reactie op geopolitieke onrust door financiële markten is vaak bescheiden. In dit geval zorgt de onrust mogelijk voor een sterkere dollar en waren er even risico’s dat de olieproductie zou worden onderbroken waardoor de olieprijs zou kunnen stijgen. Dat geldt vooral bij een verdere escalatie van deze opstand tot een burgeroorlog. Ook het feit dat door deze ontwikkeling het gebruik van een kernwapen dichterbij komt, is uiteraard niet positief waardoor er mogelijk een hogere risicopremie moet worden berekend voor aandelen. Op het moment dat er sprake is van vrede kunnen grondstoffenprijzen dalen, al zal deze daling gelet op de geringe speculatieve hausse-posities klein zijn. Wel zal een vrede in de Oekraïne een opsteker zijn voor de wereldeconomie en met name het internationale vliegverkeer, met een hogere vraag naar grondstoffen tot gevolg.

Uiteraard hangt veel af van de verdere ontwikkelingen in de komende dagen. Een lange periode van onduidelijkheid is niet goed voor de toch al slechte moraal van de Russische troepen. Poetin oogt opeens opvallend kwetsbaar en dat kan voor hem het begin van het einde betekenen. Door Prigozjin eerst neer te zetten als een landverrader en hem niet lang daarna amnestie te verlenen, neemt de geloofwaardigheid van Poetin niet toe. Ook kan Poetin eigenlijk niet anders dan Shoigu en Gerasimov – de twee mannen op wie Prigozjin zo veel kritiek had – aan de kant te schuiven. Door deze ontwikkeling is Oekraïne voorlopig de lachende derde en het land maakt van de verdeeldheid in Rusland dan ook dankbaar gebruik door het offensief te intensiveren.


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Een goede eerste helft

De eerste jaarhelft zit er bijna op. Aandelenbeleggers kunnen terugkijken op een goede eerste jaarhelft. Dat is geen toeval. In

Meer lezen

Zomerhausse

Zomerhausse door Amerikaanse presidentsverkiezingen, desinflatie en lagere beleidsrentes en positieve winstbijstellingen.

Meer lezen

Update verkiezingen

Update verkiezingen. Er is onrust in Frankrijk, Mexico en India, alle drie naar aanleiding van verkiezingen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.