Cross

Tijd voor een rally

oktober 24, 2022

Komende week is de belangrijkste week voor wat betreft de bedrijfsresultaten over het derde kwartaal. Tot zover verrassen zowel voor wat betreft winst en omzet Amerikaanse bedrijven in positieve zin. Daarmee blijven winsten groeien terwijl de koersen dit jaar met meer dan 20 procent zijn gedaald.

Ffrc60OVsAEvsTW

In absolute zin is de waardering daarmee afgekomen, maar omdat de rente sterk is gestegen is de risicopremie gedaald. Een correctie op het moment dat winsten stijgen is bijzonder, want uiteindelijk volgen aandelen de onderliggende winstontwikkeling. Nu heeft de correctie dit jaar ook niets te maken met de winstontwikkeling en alles met de rente. Dat betekent dus ook dat op het moment dat de piek in de rente is bereikt er een herstel kan volgen.

FeIefbZVIAAEhxg

Voor wat betreft de beleidsrente zijn er behoorlijk wat renteverhogingen zijn verdisconteerd. Ook de ECB zal komende week de rente verhogen, maar het beleid van de ECB is vooral een afgeleide van het beleid van de Fed. De ECB weet ook wel dat het verhogen van de rente geen invloed heeft op de Europese inflatie. De stevige renteverhogingen lijken vooral ingegeven door de zwakke euro. De ECB staat in een redelijke spagaat. Waar in de Verenigde Staten nog kan worden getwijfeld of een recessie volgend jaar wel haalbaar is, is die hier waarschijnlijk al begonnen.  Het risico is dat lidstaten met grote schulden steeds zwaardere financieringslasten krijgen bij een stijgende rente. De ECB is er in de eerste plaats om de euro en daarmee de Europese Unie te behouden. De rest, inclusief het bestrijden van de inflatie, komt op de tweede plaats.

Ffi2TrMXwAEycgu

De onzekerheid op dit moment is maximaal, zo blijkt ook het verschillende sentimentsindicatoren. Vooral op de obligatiemarkt is de onzekerheid zoals af te lezen uit de Move-index vrijwel net zo groot als tijdens de Grote Financiële Crisis. De markt is onzeker over de inflatie, het beleid van centrale banken, over eventuele defaults en de daar bijbehorende kredietsopslagen. In zo’n situatie is zekerheid, zelfs al bestaat die uit slecht nieuws, al snel een opsteker. In de komende weken en maanden zal er meer duidelijkheid ontstaan of de piek in inflatie daadwerkelijk achter ons ligt. Het grote voordeel is dat vanaf dit punt de vergelijkingsbasis het steeds lastiger maakt om de inflatie op jaarbasis verder te laten stijgen. Zeker vanaf februari volgend jaar (de start van de Russische inval) wordt de vergelijkingsbasis voor de inflatie relatief gunstig. Veel prijzen zijn nu al lager dan in februari van dit jaar.  

FfrPXtjWAAYURwt

Voor een koersherstel hoeven we niet te wachten tot februari volgend jaar. Op het moment dat er meer bevestiging komt dat het met de inflatie de goede kant uitgaat, is er ook meer zekerheid over het monetaire beleid en de rente. De Federal Reserve lijkt er nu op in te zetten dat ze bewust te laat is met pauzeren, maar waarschijnlijk kan de Federal Reserve bij een inflatie beneden de 3 procent niet veel anders dan pauzeren. Volgens sommige cijferaars kan dat inflatieniveau al voor de tweede helft van volgend jaar worden bereikt. Dat betekent overigens niet dat de inflatie de komende jaren geen probleem meer kan vormen, maar inflatie meet nu eenmaal de prijsstijging over de afgelopen twaalf maanden en nu het momentum uit de inflatie is gelopen, is het een kwestie van tijd totdat de inflatiecijfers beginnen te dalen. Dat kan natuurlijk een nieuwe basis zijn voor hogere inflatie in 2024, maar laten we niet te ver op de muziek vooruit lopen. 

FfXyE3GVUAA_x7UVerder was er de laatste tijd veel onzekerheid in het Verenigd Koninkrijk. Trussonomics blijkt van korte duur en komende week wordt de nieuwe kandidaat (Rishi Sunak of Bring Back Boris) van de Conservatieven gepresenteerd. Die zal waarschijnlijk aansturen op rust en continuïteit en daarmee op meer zekerheid in aanloop naar de verkiezingen uiterlijk januari 2025. Ook in China is het congres van de communistische partij achter de rug. De grootste verrassing was wel de verwijdering van Hu Jintao die net op het juiste moment ‘onwel’ was geworden. Belangrijker was dat Li Keqiang, de tweede man na Xi niet werd herbenoemd. Xi kiest voor continuïteit (vooral voor hemzelf) en zekerheid.

Fe_PegDXoAE7s37

Meer zekerheid over inflatie, rente, bedrijfscijfers op het moment dat het sentiment nog altijd uiterst negatief is, zorgt al snel voor stijgende koersen. Bovendien zit de tijd van het jaar mee. Vanaf de tweede helft van november gaat het statistisch gezien vaak beter. Over twee weken zijn er Amerikaanse mid-terms-verkiezingen, ook een moment waarna er meer zekerheid is voor de komende jaren. Dan start een relatief gunstige periode in de Amerikaanse presidentscyclus.  In november is er nog een G20-bijeenkomst waar westerse leiders in staat zullen zijn in gesprek te treden met zowel Xi als Poetin. Enige toenadering zou ook voor de beurs een welkome ontwikkeling zijn. Het risico van een koersherstel is dat veel partijen inmiddels te grote kasposities aanhouden en niet voorbereid zijn op een stevige rally. Dat is meestal een goed startpunt voor zo’n rally.


Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin

De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Omgaan met familievermogen

Auréus Family is een gerenommeerd multi-family office. In 2001 zijn wij ontstaan uit de vraag van een kleine groep vermogende relaties

Meer lezen

Cliënt aan het woord: Antoinet van Bussel

“Het helpt om als vrouw in een mannenwereld een beetje pit te hebben”   Na een groot deel van haar

Meer lezen

Marktontwikkelingen: een goede start

Het eerste kwartaal zit er op en het beursjaar 2024 is goed begonnen. Per saldo staat de wereldindex, inclusief opkomende

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.