Cross

Tijd om wat positiever te worden

oktober 22, 2022

In de eerste helft van het derde kwartaal steeg de aandelenmarkt, maar die winst werd in de tweede helft weer weggeven. Gelukkig bood de stijgende dollar compensatie. Obligaties sloten duidelijk in de min door de stijgende rente. Met het vallen van de bladeren neemt de somberheid toe op de beurs. September is traditioneel geen goede maand voor beleggers. Veel marktpartijen hanteren inmiddels een negatieve visie op basis van oplopende inflatie, een toekomstige recessie of zelfs een combinatie daarvan. Veel van die negativiteit is al verdisconteerd in de koersen. Historisch bleek de start van een recessie een prima koopmoment.

Wanneer koersen dalen, kunnen beleggers stoppen met in paniek raken als de centrale bank in paniek raakt. Op zo’n ‘we zullen er alles aan doen’-moment is het tijd om de bakens te verzetten. Normaal gesproken kijken centrale banken vooruit, maar dit keer niet. In een geblindeerde auto moeten ze vooruit, vertrouwende op de informatie uit de achteruitkijkspiegels. Die paniek blijkt ook uit het feit dat de Fed koste wat kost door wil gaan totdat het inflatiedoel van 2 procent is bereikt. De kans is toegenomen dat de Fed te lang de voet op de rem zal houden. Daarmee lijkt Powell zijn eerdere fout van het als tijdelijk bestempelen van de inflatie te willen corrigeren.

Het is niet de eerste keer sinds 2018 dat de Federal Reserve de markt fout inschat. De sleutel ligt bij de inflatie komend jaar. In het laatste Amerikaanse inflatiecijfer kwam bijna 90 procent van de inflatie voor rekening van voeding, de huizenmarkt en transport. De lagere olieprijzen zorgen dat de transportkosten dalen. De huizenmarkt is hypergevoelig voor de gestegen rente en diverse voedselprijzen zijn dalende. In Europa kan het zelfs nog sneller gaan als de torenhoge energieprijzen voor meer aanbod en minder vraag zullen zorgen. Een energiebesparing van 2 tot 5 procent is nu voldoende om de winter door te komen, terwijl de prijzen eerder uitnodigen voor een besparing van 20 tot 50 procent.

De sombere visie van veel beleggers lijkt ook gebaseerd te zijn de twee stevige koersdalingen van 50 procent eerder deze eeuw. Alleen was toen niet inflatie het probleem, maar deflatie. De markt bleef dalen totdat renteverlagingen ervoor zorgden dat de economie stabiliseerde. Nu worden koersdalingen veroorzaakt door de stijgende rente. Op het moment dat de rente piekt, is de bodem waarschijnlijk bereikt. Nu zegt de Fed dat ze nog lang niet klaar is, alleen is het verschil dat de markt wel vooruitkijkt, juist op een moment dat de Fed daarmee is gestopt. Die heeft geen oog voor lagere energieprijzen, dalende huizenprijzen en krimpende voedselprijzen. De Fed wacht totdat die zichtbaar worden in de inflatiecijfers. Tegelijkertijd is door de sombere visies veel van het slechte nieuws al verdisconteerd. De kans is toegenomen dat we dicht bij de bodem zitten. Tijd om positiever te worden.

cijfers


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Wegvallende onzekerheden

Meer zekerheid over renteverlagingen door meevallende inflatiecijfers Minder politieke onzekerheid, Trump aan de leiding Meer evenwichtige groei wereldeconomie Winstgroei niet

Meer lezen

Campinghausse 2.0

Campinghausse 2.0, de huidige omgeving op de beurs lijkt op de die in 1997. Er zijn meerdere parallellen te trekken.

Meer lezen

De zwakke Japanse yen

De zwakke Japanse yen zorgt er voor dat de outperformance van de Japanse aandelen worden gedrukt, maar niet voor eeuwig.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.