Cross

The Lady is for turning

oktober 16, 2022

Crispin Blunt is de eerste Conservatieve parlementariër die vindt dat premier Liz Truss moet vertrekken. Volgens hem kan Truss de huidige crisis niet overleven, het gaat er volgens hem om een opvolger te zoeken. Een ander parlementslid van de Conservatieven heeft Truss inmiddels uitgemaakt voor libertair jihadist, bezig met een ultra vrije-markt experiment in de Britse economie. Volgens de nieuwe minister Jeremy Hunt (de vervanger van Kwasi Kwarteng) blijft Truss aan het roer, maar het moment dat hij of zij daar niet meer over gaat komt gevaarlijk dichterbij.

https---d1e00ek4ebabms.cloudfront.net-production-06b88405-ea15-4ea6-8601-291f1268bed2.png

Truss werd bij aantreden wel vergeleken met Margarat Thatcher. Verschil was natuurlijk wel dat zij met een fors Keynesiaans investeringsprogramma kwam (in combinatie met belastingverlagingen en een plafond in de energieprijzen), maar een groot verschil tussen Truss en Thatcher is verder dat Thatcher onder andere beroemd is geworden door haar speech op 10 oktober 1980. Toen weigerde Thatcher een draai van 180 graden te maken, iets wat Truss wel doet door een steeds groter deel van haar hervormingen onder druk van de publieke opinie aan te passen. Het bevestigde de bijnaam van Margaret Thatcher (Iron Lady). Thatcher kreeg in 1980 een staande ovatie van 5 minuten, Truss krijgt van de Conservatieve parlementariërs een mes in de rug.

Zelfs de nieuwe Britse koning lijkt Truss te laten vallen. Afgelopen week had ze haar eerste audiëntie bij Charles. Terwijl Truss Charles groette met ‘Your Majesty’ antwoordde Charles met ‘So you’ve come back again’. Truss antwoordde daarop met ‘It’s a great pleasure’ waarna de Koning repliceerde ‘Dear, oh dear. Anyway …’.

https---d1e00ek4ebabms.cloudfront.net-production-bec2783f-da13-4c97-8f89-ecca167fd699.png

Truss is overigens niet de enige Brit die draait. Ook de gouverneur van de centrale bank, Andrew Bailey, moet kiezen tussen monetair beleid en financiële stabiliteit. Bailey gaf aan dat het opkoopprogramma dat werd gelanceerd na de hervormingsplannen van Truss niet zou worden verlengd. Als dat opkoopprogramma er niet was geweest dan zouden verschillende Britse pensioenfondsen nu failliet zijn geweest. Afgelopen vrijdag eindigde dat programma. Volgens Bailey is het niet mogelijk om aan de ene kant QT te starten en de rente te verhogen en aan de andere kant Britse staatsobligaties op te kopen. Maar ook Bailey lijkt moeite te hebben om vast te houden aan dit standpunt. Medewerkers van de Bank of England lekten naar de Financial Times dat de BoE bereid zou zijn om de deadline te verlengen, een en ander afhankelijk van marktomstandigheden. Dit helpt uiteraard niet bij een stijgende systeemcrisis. Er zijn inmiddels parlementariërs die de BoE verantwoordelijk houden voor de huidige crisis. Als Bailey maandag toch doorgaat met het opkopen, neemt de geloofwaardigheid van de BoE verder af. De opmerking van Bail doet denken aan de brief die de BoE stuurde aan het parlement dat Northern Rock niet gered moest worden vanwege het moral hazard-probleem. Enkele dagen later werd Northern Rock gered.

Fe8RP66XEAEvB_h

Nu is het dilemma dat volgens het reglement van de Britse conservatieven Truss voorlopig niet opzij kan worden gezet. Dat kan op zijn vroegst in september 2023. Nu kan ze natuurlijk zelf opstappen en de Conservatieven kunnen ook hun reglement aanpassen. Voorlopig lijkt het Verenigd Koninkrijk steeds meer op een submerging market met de daarbij horende volatiliteit in rente en het Britse pond.


Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin

De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Environmental Investing as a Pillar of ESG: The Green Wave

Waarom aandelen blijven stijgen. Druk met geopolitieke zorgen en macrobeslommeringen, stijgen de bedrijfswinsten.

Meer lezen

De uitdagingen en kansen van het beheren van intergenerationeel vermogen

Waarom aandelen blijven stijgen. Druk met geopolitieke zorgen en macrobeslommeringen, stijgen de bedrijfswinsten.

Meer lezen

Meer groei, minder inflatie

Dit jaar verbeteren de fundamenten sneller dan de beurs stijgt. Zo groeit de Amerikaanse economie sterker dan verwacht. Inmiddels haken

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.