Cross

Stijgende rente

oktober 9, 2023

 • Stijgende rente door krachtige Amerikaanse economie

 • Meer in obligaties in verschillende scenario’s

 • Sentiment is in drie maanden tijd gedraaid

 • Geopolitieke onrust vergroot kans op recessie

 • Private markten voegen waarde toe qua risico en rendement 

De stijgende rente is een gevolg van de perfecte landing van de Amerikaanse economie. In zo’n scenario is er geen ruimte voor een recessie en kan de centrale bank de rente langer hoog houden. Die perfecte landing is mogelijk gemaakt door de sterke stimulering vanuit de overheid in de vorm van grote investeringsbudgetten en belastingkortingen. Dit frustreert het monetaire beleid. Verder loopt daardoor het begrotingstekort op. Uiteindelijk zal de rente dalen door oplopende werkloosheid of een financiële crisis. Ironisch genoeg zijn de kansen daarop door de stijgende rente toegenomen. Dit biedt op dit moment mogelijkheden om meer in obligaties te beleggen.

 

Een dalende rente is positief voor zowel aandelen als obligaties. Toch geven wij op dit moment de voorkeur aan obligaties. De redenen waarom de rente kan dalen, zijn namelijk niet direct positief voor aandelen, maar wel voor obligaties. In een financiële crisis als vervolg op de bankencrisis eerder dit jaar, komt waarschijnlijk de aandelenmarkt ook onder druk. Op het moment dat de werkloosheid oploopt, is er waarschijnlijk sprake van een recessie. Dit drukt naast de rente ook de bedrijfswinsten. Uiteindelijk is het exponentiele effect van een dalende rente sterker dan het lineaire effect van de dalende winsten. Theoretisch kan namelijk de aandelenmarkt verdubbelen bij een halvering van de rente, maar daarvoor moet de rente wel eerst dalen.

 

Het sentiment is 180 graden gedraaid ten opzichte van drie maanden geleden.  Medio juli waren de meeste beleggers optimistisch, nu zijn er veel meer pessimisten. Halverwege juli is door ons het advies voor aandelen verlaagd van overwegen naar neutraal. Obligaties waren op dat moment onderwogen. In de afgelopen maanden is de obligatiemarkt sterker onder druk gekomen dan de aandelenmarkt. Sinds de piek in 2020 zijn langlopende obligaties zelfs meer dan gehalveerd. Daardoor zijn de waarderingsverschillen tussen aandelen en obligaties kleiner geworden. Door het advies voor obligaties te verhogen naar neutraal en de rentegevoeligheid te verlengen, kan er beter van de komende rentedaling worden geprofiteerd. 

 

Hoewel er nog geen sprake is van een recessie, is het tempo van de economische groei wel afgenomen. Zo’n traag groeiende economie is kwetsbaarder voor mogelijke tegenvallers, waardoor de economie wel kan afglijden in een recessie. Wat dat betreft vormen ook geopolitieke ontwikkelingen een risicofactor. En dan gaat het niet alleen om verschrikkelijke gebeurtenissen in Israël, maar ook om de polarisatie in onder andere de Amerikaanse politiek, de oorlog in Oekraïne en de machtsstrijd in Azië. Het gevolg is wel dat de investeringsmogelijkheden op het gebied van private debt in snel tempo aan het verbeteren zijn. Private markten zijn in de afgelopen jaren snel volwassen geworden en vormen een volwaardige invulling voor de kern van de portefeuille. 

 

Han Dieperink | CIO

Disclaimer

Gerelateerde artikelen

Investing in Governance: The “G” in ESG Investing Unpacked

Waarom aandelen blijven stijgen. Druk met geopolitieke zorgen en macrobeslommeringen, stijgen de bedrijfswinsten.

Meer lezen

Ethical Investing: Boosting Returns with Social Responsibility

Waarom aandelen blijven stijgen. Druk met geopolitieke zorgen en macrobeslommeringen, stijgen de bedrijfswinsten.

Meer lezen

Inflatie, Midden-Oosten en bedrijfsresultaten

Inflatie, Midden-Oosten en bedrijfsresultaten. Macro-economische en geopolitieke ontwikkelingen, uiteindelijk draait het om de resultaten.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.