Cross

Stijgende rente krijgt vat op economie

juli 23, 2023

De Amerikaanse beleidsrente is in korte tijd snel gestegen, maar het wachten is nog altijd op het volledige effect daarvan op de economie. Dat heeft verschillende oorzaken. Zo duurt het gemiddeld 12 tot 18 maanden voordat renteverhogingen volledig worden gevoeld. Verder gaat het niet alleen om het tempo van renteverhogingen, maar ook om de absolute hoogte van de rente. Zo lang die beneden het inflatieniveau ligt, is er feitelijk nog sprake van een stimulerend monetair beleid. Dankzij de daling van de inflatie en de verdere verhoging van de rente wordt het beleid nu in snel tempo restrictiever. 

De lange periode van extreem lage rentes heeft er voor gezorgd dat veel partijen met schulden die relatief lang hebben gefinancierd tegen gunstige voorwaarden. Daardoor hebben renteverhogingen veel minder effect op de economie dan voorheen. Verder zorgden de vele renteverlagingen ook niet voor meer consumptie en voor meer investeringen. Spaarders gingen juist meer sparen om hun doel te bereiken en ondernemers stopten vanwege het nieuwe normaal waar de lage rente een onderdeel van was, maar even met investeren. Nu de rente normaliseert, hoeven spaarders minder te sparen en durven ondernemers weer te investeren. Ook hier hebben de renteverhogingen vooralsnog het tegenovergestelde effect. 

Vooral in de Amerikaanse huizenmarkt is dit keer sprake van extreme ontwikkeling. Grote delen van de Amerikaanse huizenmarkt zitten door de snelle rentestijging op slot. Deze mensen hebben hun hypotheek voor 30 jaar gefinancierd tegen 3 procent of minder en verliezen deze voorwaarden als ze verhuizen. Dat terwijl de huidige hypotheekrente voor 30 jaar op ongeveer 7 procent staat. Die 7 procent is ook nog eens hoger dan het huurrendement van dezelfde woning. Wat dat betreft staat de wereld vandaag de dag wel vaker op de kop. Hoe hoger in de kapitaalstructuur, des te hoger de vergoeding. Zo ligt het winstrendement op aandelen in de VS beneden de 5 procent, maar de rente op bedrijfsobligaties boven de 5 procent. Voor wat betreft de huizenmarkt (66 procent van de Amerikanen heeft een eigen huis) zien die Amerikanen vaak hun rentelasten (op hun hypotheek) niet stijgen, maar de renteopbrengsten op hun besparingen juist wel. Ook hier is er dus per saldo sprake van een stimulerend beleid, al kan de consument geen kant op vanwege de lage rente die gekoppeld is aan het huis. Dat betekent dus ook dat als de Fed de economie straks weer wil aanjagen door de rente te verlagen, ze voorlopig niet hoeven te rekenen op de huizenmarkt. Bedenk verder dat 38 procent van de Amerikanen wel een huis bezit, maar geen hypotheek. Voeg daarbij het herstel op de aandelenmarkt en de verhoging van de rente wordt door grote delen van de (Amerikaanse) economie niet gevoeld of heeft zelfs positieve effecten. 

De Federal Funds rate zal deze week waarschijnlijk met een kwartje worden verhoogd naar 5,25-5,50 procent. Pas de laatste maanden ligt de beleidsrente boven de inflatie, mede dankzij de scherpe daling van de inflatie. Daarmee komt nog een positief effect voor de economie in beeld. De rente wordt verhoogd vanwege de inflatie en vanwege de inflatie, geholpen door een krappe arbeidsmarkt, stegen ook de lonen. Geruime tijd bleef die loonstijging achter bij de inflatie, maar inmiddels is ook de gemiddelde loonstijging hoger dan de inflatie. Voor centrale banken een extra argument om voorlopig de rente niet te verlagen. Als wordt gekeken naar de gemiddelde beleidsrente over de afgelopen 18 maanden (2,86 procent) dan ligt die nog onder het huidige inflatieniveau. Maar als we zes maanden vooruit kijken dan is dan de gemiddelde rente over de dan afgelopen 18 maanden 4,5 procent en dat ligt hoger dan het inflatieniveau dat dan waarschijnlijk verder is gedaald. De rente ligt nu ook duidelijk hoger dan de natuurlijke rente of evenwichtsrente (R*) met als gevolg dat het de economie remt en er een scenario in beeld komt waarin de Fed een recessie veroorzaakt met nog veel lagere inflatie of zelfs deflatie tot gevolg. Het kan verkeren. 

 

Han Dieperink, Chief Investment Strategist

 

 

 

Schrijf in op deze nieuwsbrief via homepage van www.aureus.eu

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie. De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Auréus Rotterdam: “Iedere cliënt heeft een eigen verhaal, dat maakt ons werk zo mooi en afwisselend.”

Rotterdam is de meest ondernemende stad van Nederland. Veel van de cliënten van Auréus zijn ondernemers. Het spreekt dus voor

Meer lezen

Meer in Chinese aandelen

Meer in Chinese aandelen. Na de U-bocht in de economie trekt ook de aandelenmarkt bij, maar deze aandelen zijn nog altijd goedkoop.

Meer lezen

Box 3 voor minder succesvolle beleggers

Box 3 voor minder succesvolle beleggers. Als het werkelijk rendement lager ligt dan het veronderstelde rendement is de box 3-heffing te hoog.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.