Cross

Start van het cijferseizoen

januari 8, 2023

De verwachtingen ten aanzien van de vierde kwartaalcijfers in de Verenigde Staten lijken niet hoog gespannen. Waar de Amerikaanse economie volgens de eerste schattingen van de Fed met 4 procent groeit, dalen de bedrijfswinsten volgens analisten met 4 procent. Bovendien zijn bedrijfswinsten nominaal, wat betekent dat er bovenop die 4 procent groei ook nog 6 procent inflatie komt. Omdat de inflatie over een breed front stijgt, is het voor steeds meer bedrijven relatief eenvoudig om ook de prijzen te verhogen, zelfs als dat niet wordt gerechtvaardigd door een onderliggende kostenstijging. Het zou de eerste keer sinds 2020 zijn dat er sprake is van een winstdaling. Dat komt doordat de inflatie geleidelijk ook begint te bijten aan de kostenkant. Lonen, rente, huren volgen de inflatie, maar wel met een duidelijke vertraging. Bovendien is er een verschuiving gedurende het jaar van producten naar diensten en bedrijven die producten verkopen zijn vaak beursgenoteerd en bedrijven die diensten verkopen niet. De bedrijven die producten verkopen hebben juist last gehad van het opengaan van de economie. Daardoor liepen veel voorraden op, waardoor men gedwongen was die met korting te verkopen. De inflatie in de deelcomponent goederen is dan ook in snel tempo teruggelopen tot 2 procent en de inflatiecijfers van donderdag zullen wellicht zelfs wijzen op deflatie.

Scherm­afbeelding 2023-01-08 om 16.04.00

Beleggers voelen aan dat economie afglijdt richting een recessie en vragen zich nu af wat het verschil is tussen een zachte en een harde landing. De komende week rapporteren vooral de Amerikaanse grootbanken. Bedrijven zoals JP Morgan Chase & Co, Citigroup, Bank of New York, Wells Fargo en Bank of Amerika Corp. Voor de financials wordt een winstdaling op jaarbasis van verwacht van 12 procent. Het zal interessant zijn om te zien in hoeverre bedrijven er in slagen om hogere prijzen door te berekenen aan de eindafnemer. Vooral retailers moesten in december veel korting geven. Daarentegen verhoogde een bedrijf als Nike in december de verwachtingen voor dit jaar. Kennelijk waren daar de voorraden veel minder een probleem. Bedrijven reageren op de komende recessie door alvast personeel te ontslaan. Bij de Big Tech bedrijven verdwenen in de afgelopen 12 maanden 150.000 banen.

Scherm­afbeelding 2023-01-08 om 16.02.40

De hoogste winstgroei wordt afgelopen kwartaal gerealiseerd door de energiesector. Daar zullen de winsten met gemiddeld 63 procent stijgen. Dat betekent wel dat de winsten bij de overige sectoren veel harder dalen dan 4 procent. Bedrijven hebben afgelopen kwartaal de winst met gemiddeld 6,5 procent naar beneden begeleid, veel meer dan gebruikelijk

960x0-2

Voor dit jaar rekenen analisten op een winststijging van de S&P 500 van 4,7 procent, dat is in lijn de verwachtingen voor geheel 2022. Inflatie speelt daarin een belangrijke rol. Zo lang bedrijven voldoende pricing power hebben, kunnen resultaten al snel meevallen. Aan de ene kant wordt er namelijk volop bezuinigd op de kosten, vooruitlopend op een sterke daling van de omzet. Als de omzet dan meevalt dat werkt de schaar aan twee kanten positief. Verder zit de consensus op een omzetgroei van 3,8 procent op jaarbasis. Gelet op de nominale groei van de Amerikaanse economie van rond de 10 procent is dit erg bescheiden.

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Een goede eerste helft

De eerste jaarhelft zit er bijna op. Aandelenbeleggers kunnen terugkijken op een goede eerste jaarhelft. Dat is geen toeval. In

Meer lezen

Zomerhausse

Zomerhausse door Amerikaanse presidentsverkiezingen, desinflatie en lagere beleidsrentes en positieve winstbijstellingen.

Meer lezen

Update verkiezingen

Update verkiezingen. Er is onrust in Frankrijk, Mexico en India, alle drie naar aanleiding van verkiezingen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.