Cross

Semiconductor supercyclus nog niet voorbij

augustus 14, 2022

De levertijden van chips daalden voor de derde maand op rij naar gemiddeld 26,9 weken in juli van 27 weken in juni, maar toch blijven er op veel gebieden tekorten, vooral in de auto-industrie. Daardoor worden er minder (maar wel duurdere) auto’s geproduceerd. Lead times voor powermanagement chips ging van 31,3 weken in juni naar 32 weken in juli. De prijzen van deze producten stijgen nog steeds. In een normale markt liggen de levertijden op ruwweg de helft. Bedrijven van Ford tot Cisco geven aan dat ze miljarden omzet mislopen door het tekort aan chips. Toch waren dat niet die verhalen die terugkwamen in de kwartaalcijfers. Nvidia en Intel zagen de vraag naar chips voor pc’s teruglopen en ook de vraag naar chips voor data centers liep volgens Micron terug. De verkoop van PC-processors daalde zelfs tot het laagste niveau in dertig jaar.

Schermafbeelding 2022-08-14 om 18.51.23

De Philadelphia Semiconductor Index staat dit jaar 24 procent lager. Nu zijn chips-aandelen bovengemiddeld gevoelig voor marktbewegingen en in het verleden hypergevoelig voor economische ontwikkelingen. Toch is de industrie veel minder dan voorheen afhankelijk van één bepaald product (PC’s) en doordat een groot deel van de productiecapaciteit in handen is van enkele producenten is er meer kapitaalsdiscipline. De technologie-oorlog tussen China en de Verenigde Staten helpt niet. De Amerikanen komen met steeds meer sancties richting China op het gebied van chipstechnologie. China probeert met het programma Made in China 2025 zoveel mogelijk de productie van chips in eigen hand te houden.

INTERACTIVE-Taiwan-leads-the-world-in-semiconductors-2022.png

Zonder semiconductors zou er geen IT-revolutie zijn geweest. En daar zitten we nog middenin. Net als in de industriële revolutie lijken de belangrijkste toepassingen aan het eind te zitten. Internet en smartphones hebben weliswaar gezorgd voor een revolutie in het landschap voor consumenten met spectaculaire ontwikkelingen als online winkelen en social media, maar robotica, internet-of-things, cloud computing, Big Data, kunstmatige intelligentie en 5G zullen de komende jaren zorgen voor een nog grotere verschuiving in het producentenlandschap.

Semiconductor-Production-Equipment-Market-Size-2020-to-2030

Nu gaat een derde van de jaarlijkse chipsproductie nog naar smartphones. De penetratiegraad van smartphones ligt wereldwijd op zo’n 60%. Toen de personal computer in 2000 een penetratiegraad van 65% bereikte, verdubbelde de vervangingscyclus voor pc’s van drie naar zes jaar. Dat lijkt nu bij smartphones ook te gebeuren. Bovendien zijn er belangrijke verschillen tussen PC’s en smartphones. Een smartphone is een statussymbool, iets wat de pc (wellicht afgezien van de MacBooks) nooit is geweest. Volgens Gartner zal het aantal verbonden apparaten de komende twee jaar verdubbelen.

1*KTCKklZogaCcnL-57-JfDg

Binnen de IT-sector worden semiconductors gezien als het onderdeel dat het meest gevoelig is voor de economische cyclus. In het verleden hing deze cycliciteit vooral samen met de pc-cyclus, maar tegenwoordig is online winkelen, social media, robotica, internet-of-things, cloud computing, kunstmatige intelligentie, 5G en zelfs het minen van bitcoins niet mogelijk zonder semiconductors. Een groot deel van de groei in deze segmenten is structureel en daardoor minder gevoelig voor de economische cyclus. Toch blijft de samenhang tussen de performance van semiconductoraandelen en de inkoopmanagersindex hoog. De cycliciteit in het verleden werd ook veroorzaakt doordat de producenten sterk reageerden op prijsschommelingen. Op het moment dat de prijzen hoog waren, werd er meer capaciteit bijgezet, wat later zorgde voor overproductie en prijsverval. De afgelopen jaren is er sprake van een opmerkelijke kapitaalsdiscipline in de sector, een direct gevolg van de concentratietendens.

178f181b-1b4e-4e3e-9738-ae48ee0d76fd_3482x2250

De winsten in de semiconductorsector zijn over de afgelopen tien jaar sterker gestegen dan in de IT-sector. En er zit nog volop groei in het vat. Dat betekent niet dat de semiconductorsector totaal ongevoelig is voor de economie. De vraag naar PC’s is teruggelopen en ook bij telefoons kan er tijdens een recessie sprake zijn van krimp. De meeste consumenten storten zich ook niet op een nieuwe auto tijdens een recessie. Toch zijn de vooruitzichten op langere termijn nog altijd uitstekend en ten opzichte van andere techbedrijven verdienen deze bedrijven eerder en premie dan een discount.


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Gerelateerde artikelen

De achterblijvers in de Mag 7

De achterblijvers in de Mag 7 zijn Apple en Tesla. Toch zijn dit waarschijnlijk de belangrijkste AI-bedrijven in de Mag 7.

Meer lezen

De enige bron van alfa

De enige bron van alfa is timing. Timing is simpelweg laag kopen en hoog verkopen, maar in de praktijk blijkt alfa vluchtig.

Meer lezen

Japanse interventie

Japanse interventie. De Japanse overheid heeft meer mogelijkheden dan ingrijpen in valutamarkten om de yen te sturen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.