Cross

Rendement versus Risico

december 2, 2023

Rendement versus Risico

Beter beleggen dan de beurs is op papier eenvoudig. Het is gewoon een kwestie van meer risico nemen. In de wetenschap dat de beurs 70 procent van de tijd stijgt en dat correcties in het verleden allemaal zijn goedgemaakt, zorgt meer risico uiteindelijk ook voor meer rendement.

Outperformen met een neutraal profiel

Neem het neutrale beleggingsprofiel. Normaal gesproken bestaat dit voor 50 procent uit aandelen en voor 50 procent uit obligaties. Het is echter mogelijk om binnen een bepaalde bandbreedte een andere weging aan te houden. Door dan bijvoorbeeld structureel op 55 procent of 60 procent aandelen te gaan zitten, lijkt het bij een stijgende aandelenmarkt net alsof er een beter rendement uit de bus komt dan het marktgemiddelde. Er zijn zelfs neutrale profielen die niet eens uitgaan van een 50/50 verdeling, maar structureel aandelen een gewicht geven van bijvoorbeeld 60 procent. Op zich is het voor de gemiddelde belegger eenvoudig te achterhalen of er sprake is van een structurele overweging van de aandelencategorie.

Aandelenrisico bij obligaties

Er kan echter ook meer risico worden genomen door binnen obligaties te kiezen voor obligaties die bovengemiddeld gevoelig zijn voor de ontwikkeling van de aandelenmarkt. Eigenlijk geldt dat alleen niet voor staatsobligaties, maar verder voor bijna alle categorieën binnen obligaties. Zo zijn bedrijfsobligaties meer gevoelig voor de ontwikkeling van de aandelenmarkt dan staatsobligaties.. Die gevoeligheid neemt sterk toe als er sprake is van high yield-obligaties. Een voorbeeld van een impliciet forse aandelenweging is er ook door te werken met convertibles, obligaties die op basis van bepaalde voorwaarden kunnen worden omgewisseld in aandelen.

Ill-perceived of ill-conceived

Er zijn ook beleggingen die bestaan uit aandelenbeleggingen, maar die de vorm hebben van een obligatie. Het grote risico is wel dat zo’n belegging iets anders doet dan de belegger ervan verwacht. Het gaat dan om een ill-perceived of ill-conceived product, feitelijk het belangrijkste argument om zo’n obligatie te rubriceren als aandeel. Dit zijn bijvoorbeeld autocallables of reversed convertibles, meestal te herkennen aan het feit dat er gesproken wordt van een coupon, terwijl er feitelijk sprake is van een premie met daaraan een optie-verplichting. Er is wel neerwaartse bescherming, maar onder voorwaarden en meestal geen harde garantie. Nadeel van dit soort beleggingen is ook de negatieve assymetrie met een beperkt opwaarts potentieel, maar wel met een onbeperkt neerwaarts potentieel. 

Hoog risico aandelen

Nu zijn er op de aandelenmarkt ook aandelen die sterker bewegen dan de markt en aandelen die normaal gesproken nauwelijks gevoelig zijn voor de markt. Aandelenbeleggers die de beurs willen verslaan kopen vooral aandelen die bovengemiddeld gevoelig zijn voor marktbewegingen. Als een aandelenportefeuille dan de markt verslaat, bestaat dus de kans dat dit niet het gevolg is van een juiste selectie, maar simpelweg een gevolg van het nemen van extra risico.

Auréus Blue Chips

Om de hand in eigen boezem te steken, kijken we ter controle naar het Auréus Blue Chips Equity Fund. Dat fonds staat dit jaar (tot 1 december) 25,3 procent in de plus terwijl de MSCI ACWI IMI index in euro (de wereldwijde aandelenmarkt) een plus laat zien van 13,9 procent over dezelfde periode. Die outperformance is deels een gevolg van een sterke overweging van enkele aandelen uit de Mag 7. In de portefeuille zit namelijk Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft en Nvidia (geen Meta en Tesla) voor een gewicht van bijna 24 procent, terwijl het benchmark gewicht circa 15 procent is. Nu zijn er wel meer winnaars zoals Shopify, Synopsys, Salesforce, ServiceNow, Adobe, Booking, Eli Lilly en Novo Nordisk, maar er waren ook stevige verliezers als FMC, Estée Lauder, Illumina en tot voor kort Adyen.

Bèta, tracking error en informationratio

Nu zijn er verschillende ratio’s om te bepalen of er met deze portefeuille meer risico is genomen. Allereerst kan de bèta van de portefeuille vergeleken worden met de bèta van de markt. Die van de markt is altijd 1, die van de portefeuille over de afgelopen vijf jaar is 1,14. Dit is dus wel degelijk meer risico, maar dat komt vooral doordat er sprake is van een geconcentreerde portefeuille van circa 60 aandelen, tegen 9.204 aandelen in de benchmark. Met zo’n geconcentreerde portefeuille vol met groei-aandelen is een hogere bèta praktisch onvermijdelijk en zelfs alleszins acceptabel. Die geconcentreerde portefeuille zorgt ook voor een hoge tracking error van circa 7. Nu het extra rendement en de tracking error bekend is, kan er een zogenaamde informationratio worden berekend. Het actieve rendement wordt dan gedeeld door het actieve risico. Als vuistregel geldt dat bij een informationratio van 0,5 of hoger de beheerder van de portefeuille zijn werk goed doet. Over de afgelopen 12 maanden was de informationratio 0,55. Dat is minder dan de 0,67 over de afgelopen vijf jaar, maar in lijn met de information ratio vanaf de start.

Sharpe ratio

Het Auréus blue chips fonds bestaat sinds april 2021, maar van de modelportefeuille waarop dit fonds is gebaseerd worden al sinds begin deze eeuw de statistieken bijgehouden. Sinds de start is de Sharpe ratio 0,64. Deze ratio is ontwikkeld door Nobelprijswinnaar William F. Sharpe en corrigeert het rendement voor het genomen risico. De ratio is dan het gemiddeld verdiend rendement boven het risicovrije rendement per eenheid risico. Het extra rendement wordt gedeeld door de standdaarddeviatie van het overtollige rendement van de portefeuille. De Sharpe ratio van de MSCI wereldindex sinds de start ligt op 0,66. Dat ligt dus dicht bij de Sharpe ratio van de portefeuille, allereerst een indicatie dat er niet bovenmatig veel risico wordt gelopen, maar vooral een indicatie dat beleggers voor dat extra risico ook worden beloond.

Treynor maatstaf

De Treynor maatstaf is vergelijkbaar met de Sharpe ratio. Verschil is dat Sharpe vergelijkt met het risicovrije rendement, terwijl Treynor de outperformance versus de aandelenmarkt meet. Als de Treynor ratio groter is dan de risicopremie van de belegging in de marktindex is er sprake van toegevoegde waarde door de beheerder. De Treynor-maatstaf voor de portefeuille ligt op 9,33 vanaf de start, duidelijk hoger dan de gemiddelde risicopremie over deze periode.

Definitie van risico

Het nadeel van de Information, Sharpe en Treynor ratios is dat ze gebruik maken van het feit dat beleggers ratio’s als volatiliteit, standaarddeviatie, bèta, etc. zien als risicomaatstaven, maar dat ze dat niet zijn. De enige vorm van risico is niet volatiliteit etc., maar permanent verlies van vermogen. Volatiliteit is eerder een bron van alfa, het maakt het mogelijk dat beleggers laag kunnen instappen en hoog kunnen uitstappen. In de Auréus Blue Chips portefeuille is er bijzonder veel aandacht voor het risico van het permanente verlies van vermogen. Zo worden bepaalde industriegroepen zoals banken en oliemaatschappijen mede om die reden volledig gemeden en hebben de in de portefeuille opgenomen bedrijven vaak een goed verdedigbare en leidende marktpositie met solide balansverhoudingen. Met andere woorden: deze bedrijven kunnen tegen een stootje en in het verleden kwamen juist dit soort bedrijven als winnaars uit een recessieperiode. Dat betekent niet dat er van tijd tot tijd tegenvallers moeten worden geïncasseerd, maar dat is nu eenmaal onderdeel van beleggen. Het is mede de reden waarom er op lange termijn zo’n hoog rendement is te behalen met aandelen.

Rendement versus risico

Conclusie voor wat betreft de risicokant is dat de mate waarin er meer risico wordt genomen in de Auréus Blue Chips portefeuille een direct gevolg is van het feit dat dit een geconcentreerde portefeuille met groeiaandelen betreft. Zo’n geconcentreerde portefeuille met voldoende tracking error is ook vereist om ten opzichte van beleggen in de index waarde toe te voegen. De verschillende ratio’s geven aan dat bij het nemen van dat extra risico’s waarde is toegevoegd. Uiteraard geven ook die ratio’s geen enkele garanties voor de toekomst.Han Dieperink, Chief Investment Officer


Disclaimer

Gerelateerde artikelen

Meer in Chinese aandelen

Meer in Chinese aandelen. Na de U-bocht in de economie trekt ook de aandelenmarkt bij, maar deze aandelen zijn nog altijd goedkoop.

Meer lezen

Box 3 voor minder succesvolle beleggers

Box 3 voor minder succesvolle beleggers. Als het werkelijk rendement lager ligt dan het veronderstelde rendement is de box 3-heffing te hoog.

Meer lezen

De nieuwe cyclus in Real Assets

De nieuwe cyclus in Real Assets. Op het moment dat de markt zich realiseert dat het dieptepunt achter ons ligt, kan het snel gaan.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.