Cross

Reglobalisering

juli 30, 2023

Als gevolg van de problemen tijdens de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne en de machtsstrijd tussen onder andere China en de Verenigde Staten lijkt deglobalisering een vanzelfsprekend fenomeen. Deglobalisering (of isolering, ook wel verkocht als autonomie) is het tegenovergestelde van globalisering. De basis voor globalisering is dat meer internationale handel zorgt voor meer welvaart, theoretisch 200 jaar geleden onderbouwd door David Ricardo.  Globalisering komt in eb- en vloedbewegingen. De technologische ontwikkeling speelt daarin een belangrijke rol. De laatste decennia van globalisering of zo men wil hyperglobalisering waren niet mogelijk geweest zonder zoiets simpels als de zeecontainer. Nog altijd is het goedkoper om een ijskast te vervoeren van Hongkong naar Rotterdam, dan om zo’n ijskast lokaal bij de eindklant uit te leveren. Een versnelling van die technologische ontwikkeling zorgt nu voor reglobalisering. Dat betekent niet dat het streven naar meer autonomie stopt, maar globalisering gaat in de eerste plaats over prijs. Zo lang er sprake is van een vrije markt, zorgen nieuwe technologieën voor verdere globalisering, met wisselend leiderschap tot gevolg.

      

Een goed voorbeeld van vergaande globalisering is de semiconductorsector. De chips worden tegenwoordig niet meer gebouwd in Europa of de Verenigde Staten, maar in Azië. Met name in landen als China (Taiwan) en Zuid-Korea.  Er worden vele miljarden geïnvesteerd om opnieuw chips te produceren in Europa en de Verenigde Staten. Aangezien 60 procent van alle (high-end) chips uit Taiwan komen, is dat begrijpelijk. Tegelijkertijd zullen chips uit Taiwan dankzij de Aziatische supply-chain lange tijd veel goedkoper blijven dan chips uit Europa en de Verenigde Staten. Dat betekent dat de afnemers altijd een voorkeur zullen hebben voor Aziatische chips. Iets dat alleen te voorkomen is door chips uit Europa en de VS zwaar te subsidiëren.

De energietransitie is praktisch onmogelijk zonder China. Niet alleen beschikt China over veel van de materialen die nodig zijn voor het opwekken en opslaan van schone energie, het land heeft ook een buitengewoon groot marktaandeel. Verder is er veel energie vereist om bijvoorbeeld zonnecellen te produceren en ook daar heeft China dankzij goedkope (fossiele) energie uit Rusland een aanmerkelijk voordeel. En er is geen land dat meer CO2 uitstoot dan China, wat dat betreft is er een stevige thuismarkt.

‘Kunstmatige intelligentie lijkt op dit moment een Amerikaans fenomeen, maar op veel onderdelen is China even ver en zo mogelijk verder dan de Verenigde Staten. Bij kunstmatige intelligentie gaat het vooral om toegang tot voldoende data en de Chinezen hebben nu eenmaal veel mensen en veel minder op met privacy. Bovendien wordt bij een ongeval met een zelfrijdende auto in de Verenigde Staten al snel het hele project stilgelegd, maar wordt het in China gezien als één van de ‘hazards-of-modern-life’. In het land (net als in de rest van Azië) gaat het collectief boven het individu. Aangezien China nu in snel tempo marktaandeel wint op het gebied van elektrische auto’s, lijkt het land ook een voor de hand liggende winnaar op het gebied van autonoom rijdende auto’s.

De pandemie heeft geleerd dat mensen niet op hun werk aanwezig hoeven te zijn, maar dat ze ook kunnen thuiswerken. Post-corona werken nog altijd veel mensen thuis, ook in de Verenigde Staten. Als werken op afstand tot goede resultaten kan leiden, dan is het een kleine stap om dat werk uit te besteden naar bijvoorbeeld India. Dat land heeft tegenwoordig meer inwoners dan China, met goed opgeleide Engels sprekende mensen. (let op Engels sprekend niet aan elkaar, want voor Indiërs is Engels meestal niet de moedertaal, dan zou het Engelssprekend moeten zijn, maar dit terzijde). Juist op het moment dat er sprake is van een personeelstekort, kan deze trend versnellen. Na de globalisering van veel producten in de jaren zeventig, tachtig en negentig, is er nu ruimte voor de globalisering van veel diensten. Aangezien diensten een veel groter deel uitmaken van westerse economieën, is de impact daarvan ook veel groter. De trend zou in theorie gekeerd kunnen worden door robotisering, automatisering en het gebruik van kunstmatige intelligentie, maar ook daarin loopt Azië qua investeringen voorop. Dat zorgt er voor dat ze zich ook in diensten zich nog sterker kunnen onderscheiden, met verdere reglobalisering tot gevolg.

Dankzij globalisering is de inkomensongelijkheid wereldwijd sterk verbeterd. De wereldwijde ‘middenklasse’ is tegenwoordig veel groter dan enkele decennia geleden. Het aantal mensen dat in armoede leeft is wereldwijd dramatisch afgenomen. Tegelijkertijd heeft globalisering voor meer ongelijkheid gezorgd binnen landen, vooral omdat de middenklasse daar (B in de ‘olifanten’grafiek) moet concurreren met de middenklasse in bijvoorbeeld Azië (A in de grafiek). Dankzij de reglobalisering zal dit verder toenemen. 


Han Dieperink, Chief Investment Strategist


Schrijf in op deze nieuwsbrief via homepage van www.aureus.eu

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin

 


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie. De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

De enige bron van alfa

De enige bron van alfa is timing. Timing is simpelweg laag kopen en hoog verkopen, maar in de praktijk blijkt alfa vluchtig.

Meer lezen

Japanse interventie

Japanse interventie. De Japanse overheid heeft meer mogelijkheden dan ingrijpen in valutamarkten om de yen te sturen.

Meer lezen

Investeren en vrouwen

Investeren en vrouwen. Niet alleen zijn er steeds meer vrouwelijke ondernemers, vrouwen beleggen ook vaker.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.