Cross

Recordprijzen voor energie in Europa

augustus 14, 2022

Zowel de aardgasprijzen en de elektriciteitsprijzen bereikten in Europa afgelopen week een nieuw hoogtepunt. In de afgelopen vijf jaar zijn aardgasprijzen verdertienvoudigd en zijn elektriciteitsprijzen zelfs verveertienvoudigd. Ter vergelijking, in de afgelopen vijf jaar zijn de olieprijzen met 80 procent gestegen. Normaal gesproken staat een verdubbeling van de olieprijs in een jaar wel garant voor een stevige recessie. Deze sterke stijging zal waarschijnlijk grotere gevolgen hebben, al worden fossiele brandstoffen volop gesubsidieerd. Zo’n sterke stijging zorgt er voor dat Rusland zelfs met de beperkte leveringen aan Europa daarvoor nu meer ontvangt dan enkele jaren geleden. Bovendien doen welgeteld 1,5 miljard wereldburgers mee aan de boycot tegen Rusland. Dat betekent dat 6 miljard mensen nog gewoon toegang hebben tot Russische energie en dan ook nog eens tegen lagere prijzen. Het zorgt er voor dat energie-intensieve industrieën in Europa niet meer kunnen concurreren op de wereldmarkt. Niet goed voor de euro, en dat maakt het probleem alleen maar groter.

Schermafbeelding 2022-08-14 om 18.23.41

Daar waren olieprijzen vanaf de top met 17 procent zijn gedaald, zijn gas- en elektriciteitsprijzen juist verdubbeld. Steeds meer bedrijven schakelen daarom over naar olie (stookolie, gasolie etc). Dat is goedkoper en het maakt bedrijven bovendien minder afhankelijk van Rusland. De sterke stijging van de energieprijzen is ook een gevolg van de droogte (zie nieuwsbrief vorige week). Kolen voor Duitse kolencentrales kunnen niet meer worden vervoerd over de Rijn. Centrales die koelwater mogen lozen, moeten dicht omdat het te warm is. In Frankrijk is maar liefst de helft van de kerncentrales dicht. Er zijn voldoende gascentrales om dat op te vangen, maar dat zorgt juist voor meer vraag naar erg duur gas. Door de droogte is er weinig elektriciteit uit waterkracht en daarbij komt dat de vraag naar elektriciteit door de hitte wel stijgt. De afhankelijkheid van aardgas neemt toe en dat zorgt er voor dat de marginale gasprijs feitelijk bepalend is voor de elektriciteitsprijs.

FaCPAdYWAAE2MtF

Tegelijkertijd worden de Europese winterreserves nu in snel tempo aangevuld. Dat betekent aan de ene kant dat er komende winter geen grote tekorten zijn, maar wel dat wat nu opgeslagen is wel erg duur gas is en dat ongetwijfeld worden doorberekend aan het bredere publiek. Dus zelfs als vanaf dit punt de gasprijzen weer sterk zouden gaan dalen, is de negatieve economische impact deze winter eigenlijk niet meer te vermijden. De retail-gasprijzen zullen hoog blijven, omdat dat gas nu wordt ingekocht. Dat zal ook zichtbaar worden in de inflatiecijfers want ruwe olie en aardgas in bulk zijn geen onderdeel van het inflatiemandje, maar benzine , diesel en de retailgasprijzen natuurlijk wel.

chart-1

Vandaag werden de cijfers van Saudi-Aramco gepubliceerd. Dit inmiddels grootste bedrijf ter wereld zag de winst afgelopen kwartaal met 90 procent stijgen tot 48,4 miljard dollar. Het bedrijf waarschuwt wel dat de grenzen van de capaciteit wel zo ongeveer bereikt zijn. Daar wordt aan gewerkt, maar pas in 2025 wil het bedrijf op een productie van 12,4 miljoen vaten per dag zitten (nu 12 miljoen vaten per dag). Ook andere oliemaatschappijen draaien in veel gevallen met recordwinsten, ook vanwege bijvoorbeeld spectaculair goede raffinagemarges (ook een segment waarin de afgelopen jaren volstrekt onvoldoende in is geïnvesteerd).


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Gerelateerde artikelen

Wegvallende onzekerheden

Meer zekerheid over renteverlagingen door meevallende inflatiecijfers Minder politieke onzekerheid, Trump aan de leiding Meer evenwichtige groei wereldeconomie Winstgroei niet

Meer lezen

Campinghausse 2.0

Campinghausse 2.0, de huidige omgeving op de beurs lijkt op de die in 1997. Er zijn meerdere parallellen te trekken.

Meer lezen

De zwakke Japanse yen

De zwakke Japanse yen zorgt er voor dat de outperformance van de Japanse aandelen worden gedrukt, maar niet voor eeuwig.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.