Cross

Private equity in 2023

januari 29, 2023

Lange tijd was private equity niet veel meer dan beleggen in aandelen, maar dan met meer leverage. Door de verdeling tussen eigen vermogen en vreemd vermogen te optimaliseren, neemt weliswaar het risico toe, maar ook het rendement. Nu is rendement vaak iets van de korte termijn, terwijl risico iets is van de lange termijn. Zo lang geld gratis is (lees de rente op nul procent staat) zijn er geen risico’s verbonden aan hoge financieringen, maar nu de rente is gestegen, is er mogelijk een probleem. Dat probleem zit in eerste instantie vooral in de lagere waardering, maar kan natuurlijk ook zo zijn dat het eerdere sommetje niet meer gemaakt kan worden en dat een andere weg moet worden ingeslagen om waarde toe te voegen. Gelukkig is het sinds de Grote Financiële Crisis niet meer zo dat private equity alleen draait op het gebruik van veel vreemd vermogen. Het gaat tegenwoordig veel meer over de waarde die een private equity partij kan toevoegen aan de onderneming. De wereld verandert snel en veranderen op de beurs is veel lastiger dan daarbuiten. Om een verandering door te zetten worden bovendien vaak dure consultants ingehuurd. Daardoor worden veranderingsprocessen vooral duurder en ook trager. Daarbij moet op de beurs ook rekening worden gehouden met de vele stakeholders en uiteraard met toegenomen wetgeving zoals Sarbanes-Oxley. Allemaal zaken die niet spelen op private markten. Wie een bedrijven duurzaam en/of digitaal wil transformeren kan dat beter buiten de beurs doen. Toch zorgt de gestegen rente voor een voorzichtige start van het jaar.

Scherm­afbeelding 2023-01-29 om 14.08.06

Nog meer nog dan de rente hebben de ervaringen op de Britse pensioenmarkt een grote invloed op de waardering van private equity. Door de leveraged LDI-verplichtingen zijn er opeens te veel illiquide beleggingen met als gevolg dat de opdracht kwam om het percentage illiquide beleggingen terug te brengen. Dat heeft tot gevolg dat de prijzen van secondaries onder druk zijn gekomen, waardoor op die markten tegen relatief aantrekkelijke voorwaarden een positie kan worden genomen. Soms lijkt er wel sprake van paniekverkopen als recente ‘vintages’ met zoveel korting worden verkocht dat de fondsen feitelijk zijn gewaardeerd op de cash-waarde. Dit is een goed moment om naar deze distressed beleggingen te kijken. Verder is de positie in illiquide posities buiten de beurs procentueel in de portefeuilles toegenomen door de slechte prestaties van beursgenoteerde aandelen en obligaties. Die verkoopdruk is daardoor eerder het gevolg van een soort herbalancering. Over het algemeen is herbalanceren goed, maar het is onverstandig om de assetmix verdeling zo’n grote invloed te laten hebben op illiquide beleggingen want meestal wordt er dan exact op het verkeerde moment verkocht. Bovendien zijn het niet voor niets illiquide beleggen. Er moet vaak korting worden gegeven en wel zoveel dat die een sterk negatief effect heeft op het uiteindelijke rendement.

Scherm­afbeelding 2023-01-29 om 14.28.24

Er staat binnen private equity nog altijd veel geld aan de zijlijn. Nu wordt dit fenomeen van ‘dry powder’ altijd zwaar overschat. Een private equity fonds heeft nu eenmaal een typische investeringsperiode van vijf jaar en dat betekent dat de portefeuille in die vijf jaar voor de helft uit cash bestaat. Verder is private equity in de afgelopen decennia sterk gegroeid en daarmee ook de hoeveelheid dry powder. Als percentage van de totale assets valt het nog wel mee. Op dit moment gaat het om 1,25 biljoen dollar wereldwijd, waarvan 700 miljard in de VS en 250 miljard in Europa. Twee derde van dat geld is in of na 2020 opgehaald en gelet op de investeringsperiode van vijf jaar is dat dus niet zo vreemd. Voordeel voor deze investeerders is dat de waarderingen (zowel op de beurs als secundair) afkomen, precies de reden waarom recessieperiodes historisch gezien de beste vintage-jaren zijn. Het helpt daarbij dat er ook minder geld instroomt in deze periode, waardoor het rendement minder wordt verwaterd dan voorheen.

EA4P2xhX4AAovoU

Door het waarderingsverschil op de beurs tussen Amerikaanse aandelen en aandelen buiten de Verenigde Staten, kijken veel Amerikaanse private equity investeerders nu ook naar Europa en Azië. Dat betekent ook dat private equity-beleggingen buiten de Verenigde Staten op termijn beter kunnen renderen.  Een bedreiging voor dat rendement zijn wel de vele grote fondsen. Meer dan de helft van het opgehaalde geld gaat naar fondsen van 3 miljard of groter. Fondsen kleiner dan 600 miljoen zijn goed voor 17 procent van het opgehaalde kapitaal, een jaar daarvoor was dat nog 25 procent. Met een grotere omvang verandert ook het beleggingsuniversum. Kleine deals zijn bij die grote bedragen niet meer relevant, terwijl op de grotere deals er sprake is van meer concurrentie. Ook in private equity is groter niet altijd beter. Dat er toch belangstelling voor grote fondsen is, komt doordat die over het algemeen worden gezien als minder risicovol dan kleinere fondsen. Ook verdelen de grote institutionele beleggers hun private equity liever op in posten van enkele honderden miljoenen en niet in kleinere bedragen. Dit frustreert enigszins het proces van laag kopen, hoog verkopen. Het voordeel van kleinere deals is dat deze over het algemeen minder zwaar zijn gefinancierd. Soms wordt er zelfs niet eens gewerkt met vreemd vermogen.

Scherm­afbeelding 2023-01-29 om 14.31.28

Verder wordt de impact van hogere rentes waarschijnlijk overschat, zeker nu het moment van de laatste renteverhoging nabij is. Zodra de rente daalt, kunnen waarderingen ook weer sterk stijgen. Bovendien is private equity in het verleden gewend aan veel hogere rentes. Het grote verschil tussen een private equity belegger en iemand die belegt in beursgenoteerde aandelen, is dat er in private equity uitgebreid wordt nagedacht over het moment van verkoop en de daarbij behorende verkoopprijs. Als dat even niet lukt, dan is het vaak wel mogelijk om nog een jaartje te wachten. Dat terwijl ook vorig jaar de scherpe daling op de aandelenmarkten voor veel beleggers een aanleiding was om te verkopen. Een groot deel van het rendement in private equity zit daardoor niet in de officiële historische rendementen. En beide gevallen wordt er gedaan alsof de belegger altijd maar blijft zitten, terwijl op de beurs een belegger de neiging heeft om op de piek in te stappen en op de bodem te verkopen. Tegen dat waardevernietigende gedrag wordt een private equity investeerder beschermd. Het grote voordeel van de volatiliteit op de beurs en de grote transities van dit moment is dat dit er voor zorgt dat met private equity in de toekomst dezelfde of zelfs betere rendementen kunnen worden behaald dan in het verleden. De combinatie van toegenomen regelgeving op de beurs, het volwassen worden van private equity en de veel grotere toegevoegde waarde in plaat van uitsluitend het gebruik van leverage kan er voor zorgen dat rendementen van de beste fondsen in de toekomst aan de bovenkant verrassen. 

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Een goede eerste helft

De eerste jaarhelft zit er bijna op. Aandelenbeleggers kunnen terugkijken op een goede eerste jaarhelft. Dat is geen toeval. In

Meer lezen

Zomerhausse

Zomerhausse door Amerikaanse presidentsverkiezingen, desinflatie en lagere beleidsrentes en positieve winstbijstellingen.

Meer lezen

Update verkiezingen

Update verkiezingen. Er is onrust in Frankrijk, Mexico en India, alle drie naar aanleiding van verkiezingen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.