Cross

Private equity en inflatie

april 18, 2022

In de afgelopen decennia is de rente vrijwel voortdurend gedaald, geholpen door de dalende inflatie. Sinds de Grote Financiële Crisis leek het risico op deflatie zelfs groter dan eventuele inflatierisico’s. Dat zorgde er voor dat centrale banken een extreem ruim monetair beleid konden voeren, waardoor de rente zelfs een historisch dieptepunt heeft bereikt. Het merendeel van de huidige professionele beleggers heeft geen actieve herinnering aan de inflatie van de jaren zeventig en begin jaren tachtig. Kapitaal was voor deze groep altijd in overvloed aanwezig. Dat heeft er ook voor gezorgd dat de prijzen van activa zijn gestegen.

01fig-generating-returns

In de afgelopen twintig jaar is de rente op een tienjaars Amerikaanse staatslening gedaald van 6 procent tot 1,5 procent begin dit jaar. In dezelfde tijd is buyout multiple gestegen van 6,8 naar 12,3 keer de ebitda. Maar diezelfde rente is inmiddels gestegen tot bijna drie procent en ook de financiële condities (het gemak waarmee activa kan worden gefinancierd) is duidelijk afgenomen. Bovendien werkt de stijgende rente ook door in de waarderingen. Een hogere verdisconteringsvoet zorgt voor lagere waarderingen van toekomstige kasstromen. Tot slot draagt hogere inflatie bij aan een hogere omzet, maar zorgt hogere inflatie ook voor stijgende kosten en margedruk.

FQFlEtHXMAYutmn

Het rendement van buyout private equity heeft drie bronnen: meer omzet, hogere marges en een hogere waardering. Meer omzet en een hogere waardering vormden de belangrijkste bijdrage aan het totale rendement. Voor de Grote Financiële Crisis zorgde het gebruik van leverage voor die hogere waardering. Sindsdien ligt de nadruk veel meer op het transformeren van bedrijven, wat ook zorgt voor hogere marges en een hogere groei (van de omzet). Verder gaat het voor private equity niet om de absolute waardering, maar om hoeveel waarde er kan worden toegevoegd door een bedrijf van de beurs te halen en te transformeren. In de afgelopen jaren zijn de waarderingsverschillen tussen bedrijven toegenomen. Denk bijvoorbeeld aan de hogere waardering voor duurzame bedrijven of bedrijven die de digitale transformatie met succes hebben doorstaan.

PE-Investments-into-Public-Companies_2018_10_31_1443

Private equity heeft een voorkeur voor bedrijven die stabiel groeien. Daardoor worden de meer cyclische bedrijven gemeden. Bovendien hebben die bedrijven ook meer pricing power en zijn ze beter in staat dan veel beursgenoteerde bedrijven om de prijzen te verhogen. Verder zullen veel private equity partijen al een analyse gemaakt hebben in hoeverre hun portefeuille gevoelig is voor inflatie. Dergelijke analyses zijn namelijk één van de vele verschillen met beleggers in beursgenoteerde aandelen. Bij aankoop van een bedrijf denkt een private equity investeerder al na over de verkoop van het bedrijf. Wie is de koper en wat gaat deze er voor betalen? Alleen dan kan een analyse worden gemaakt van het te behalen rendement. In zo’n analyse is het ook heel gebruikelijk om rekening te houden met een recessie.  Het enige wat in zo’n analyse moet worden toegevoegd is een scenario met hoge inflatie. Dat betekent mogelijk opnieuw onderhandelen met toeleveranciers of het stroomlijnen van het aanbod.

EkSKrk3X0AUR6bw

Het grote verschil tussen private equity en beursgenoteerde bedrijven is dat private equity in staat is om zich sneller aan te passen aan wijzigende omstandigheden. Bovendien zorgt de stijgende rente ervoor dat de vele beursgenoteerde zombiebedrijven mogelijk in de problemen komen of zelf failliet sgaan. Enerzijds biedt dit mogelijk nieuwe kandidaten voor private equity die tegen aantrekkelijke waardering een bedrijf of een deel daarvan kunnen kopen. Verder zorgt het verdwijnen van zombiebedrijven voor minde concurrentie en daarmee voor meer expansiemogelijkheden voor bedrijven in een private equity-portefeuille.

Private-Equity-v.-SP-500-1996-to-2016

Een belangrijk voordeel voor private equity is het ontbreken van een beursnotering. Periodes met hoge inflatie en sterk stijgende rentes zorgen meestal voor meer volatiliteit op de beurs. Die volatiliteit kan beleggers verleiden om te acteren en meestal betekent dit dat de emotie het wint van het gezonde verstand. Er wordt op de bodem verkocht. Voor private equity is dit geen optie, die investeerders blijven liever een jaar langer zitten dan een investering met verlies te verkopen.

Abonneer op deze wekelijkse nieuwsbrief

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Wegvallende onzekerheden

Meer zekerheid over renteverlagingen door meevallende inflatiecijfers Minder politieke onzekerheid, Trump aan de leiding Meer evenwichtige groei wereldeconomie Winstgroei niet

Meer lezen

Campinghausse 2.0

Campinghausse 2.0, de huidige omgeving op de beurs lijkt op de die in 1997. Er zijn meerdere parallellen te trekken.

Meer lezen

De zwakke Japanse yen

De zwakke Japanse yen zorgt er voor dat de outperformance van de Japanse aandelen worden gedrukt, maar niet voor eeuwig.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.