Cross

Private equity discount

maart 5, 2023

De discount op tweedehands private equity fondsen is opmerkelijk groot. Dat wordt deels veroorzaakt door (Britse) pensioenfondsen die vorig jaar binnen drie uur failliet dreigden te gaan, omdat ze niet konden voldoen de verplichtingen uit leveraged LDI-programma’s. Daarop volgde een brede herbezinning van de vereiste liquiditeit van een portefeuille en omdat veel van de liquide onderdelen van die portefeuilles sterk waren gedaald, ging men onder het mom van herbalanceren ook private equity onderdelen verkopen. Voor de goede orde, het is bijzonder onverstandig om te herbalanceren met illiquide private equity fondsen. Het is beter om daar dan vooraf over na te denken. Illiquide private equity kan geen onderdeel van een portefeuille zijn waar mensen van moeten leven. Tegelijkertijd is private equity juist wel de ultieme belegging voor iemand die wel de nodige zekerheid heeft over de lengte van de beleggingshorizon.

dsc

Vaak wordt de rente de schuld gegeven van de verkoopdruk. De logica lijkt voor de hand te liggen want in private equity wordt gewerkt met geleend geld om de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen te optimaliseren. Toch is de correlatie met de rente flinterdun. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld groei-aandelen. Die lijken te dalen omdat de rente stijgt, maar wie historisch kijkt ziet eigenlijk geen verband. Als er al een verband is, dan komt dat voornamelijk door de onzekerheid over de toekomst. Een onzekere toekomst vereist een hogere rente en een onzekere toekomst vereist een lagere waardering. Dan ligt het voor de hand om een lagere waardering te koppelen aan een hogere rente, maar dat is één stap te ver. Juist bij private equity zorgt onzekerheid nu voor een hoger rendement later.

Scherm­afbeelding 2023-03-05 om 13.22.01

De beste vintage jaren voor private equity zijn juist op een moment dat participanten niet willen instappen. Wie nu uitstapt geeft een groot deel van het rendement weg. Kennelijk hebben institutionele beleggers hier geen problemen mee, maar bijvoorbeeld fondsen met vintage jaar 2022 worden soms met een discount van wel 20 procent verkocht. Bedenk dat een discount van 20 procent betekent dat de investeringen van 2022 feitelijk op nul worden gewaardeerd, terwijl de rest van het gecommitteerde investeringsbedrag nog liquide staat. De discount op de daadwerkelijke investeringen is dan al snel 100 procent. Zo wordt het wel erg gemakkelijk gemaakt om het negatieve effect van de J-curve te doorbreken.

Scherm­afbeelding 2023-03-05 om 13.27.39

De huidige discount is vergelijkbaar met die van maart 2020 of zelfs oktober 2008. Dat komt waarschijnlijk omdat succesvolle private equity fondsen worden geassocieerd met jonge veelbelovende techbedrijven die nog geen winst maken. Die bedrijven zijn op de beurs fors afgestraft. Kennelijk ziet men veel private equity fondsen als een alternatief voor de ARKK Innovation ETF. Toch bestaat niet elke private equity portefeuille uit dit soort aandelen. In tegendeel, private equity geeft de voorkeur aan winstgevende bedrijven met een voorspelbare kasstroom en een uitstekend vermogen om de prijzen met de inflatie te verhogen.

Scherm­afbeelding 2023-03-05 om 13.24.10

Verder is dit waarschijnlijk één van beste momenten in de geschiedenis om deze bedrijven van de beurs te halen. Aan de ene kant zijn er de zombie-bedrijven die onvoldoende winstgevend zijn om de hogere rentevergoeding te kunnen betalen. Deze bedrijven moeten worden geherstructureerd en dat is iets waar private equity goed in is. Verder gaan veel ontwikkelingen, waaronder die op het gebied van de digitale transformatie en de duurzame transitie zo snel dat ook sterk winstgevende bedrijven beter af zijn in handen van private equity. De wereld verandert snel en private equity kan daar veel beter op inspelen dan de trage logge bedrijven op de beurs.

‘Private equity laat liever niets aan het toeval over.’

Verder staat private equity bekend om de uitgebreide due diligence, iets wat beleggers op de beurs de afgelopen jaren lijken te zijn vergeten. Private equity laat liever niets aan het toeval over. Vooraf wordt al rekening gehouden met een recessie en heeft men al bedacht wat men bij verkoop voor een bedrijf kan vragen. Alleen als er voldoende verschil zit tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs kan de rendementsdoelstelling worden gehaald. Deze manier van werken verschilt nogal met de beleggers op de beurs die in de afgelopen jaren meer gedreven lijken te worden door momentum, valse narratieven en fake news. Discounts zorgen voor aantrekkelijke instapmomenten voor mensen die wel beleggen voor de lange termijn, zowel binnen private equity als binnen private debt.

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Gerelateerde artikelen

Environmental Investing as a Pillar of ESG: The Green Wave

Waarom aandelen blijven stijgen. Druk met geopolitieke zorgen en macrobeslommeringen, stijgen de bedrijfswinsten.

Meer lezen

De uitdagingen en kansen van het beheren van intergenerationeel vermogen

Waarom aandelen blijven stijgen. Druk met geopolitieke zorgen en macrobeslommeringen, stijgen de bedrijfswinsten.

Meer lezen

Meer groei, minder inflatie

Dit jaar verbeteren de fundamenten sneller dan de beurs stijgt. Zo groeit de Amerikaanse economie sterker dan verwacht. Inmiddels haken

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.