Cross

Private debt: Wat, wanneer en hoe?

januari 1, 2024

Private debt wat wanneer en hoe?

Binnen private markten krijgen private equity en real assets meestal de meeste aandacht, maar de derde grote categorie binnen private markten – private debt – is vanuit portefeuilleperspectief wellicht het meest interessant. Net zoals andere investeringen in private markten, biedt private debt het dubbele voordeel van een solide rendement en een lage correlatie met beursgenoteerde beleggingen. Het verschilt echter fundamenteel van private equity en real assets. Er is namelijk sprake van minder risico door een hogere claim op de onderliggende activa. Vaak is er ook een sterke persoonlijke relatie tussen beide partijen waardoor er ook toegang ontstaat tot onderdelen van de economie die voorheen onbereikbaar bleven. Dat verbetert de diversificatie in de portefeuille.

Wat: Ontstaan private debt-categorie

Hoewel sommige schulden worden verhandeld op een beurs (zoals staatsobligaties) met een openbare notering en kredietbeoordeling, zijn niet alle bedrijven in staat om op deze manier vreemd vermogen aan te trekken. Vooral voor kleine tot middelgrote bedrijven is de bank de traditionele bron van vreemd vermogen om bedrijfsactiviteiten, overnames of uitbreidingen te financieren. Na de Grote Financiële Crisis van 2008 werd de kredietverstrekking van banken strenger onder de loep genomen en voorschriften zoals Dodd-Frank maakten het moeilijker en in sommige gevallen onmogelijk om via de banken aan financiering te komen. Er is een nieuwe private debt-categorie ontstaan, die investeerders in staat stelt om kapitaal in te brengen dat kan worden uitgeleend tegen tarieven die vergelijkbaar zijn met die van banken. Deze markt is in tien jaar tijd vertienvoudigd, vooral door de implementatie van steeds strengere regels bij de commerciële banken. Ook door de Amerikaanse bankencrisis begin 2023 zijn commerciële banken terughoudender geworden met krediet.

In de praktijk wordt naast private debt regelmatig de term private credit gebruikt, maar private credit is een subcategorie van private debt, net zoals bedrijfsobligaties (credits) een onderdeel zijn van obligaties. De meest eenvoudige vorm van private debt zijn onderhandse leningen die zonder tussenkomst van een bank direct worden verstrekt. Net als bij een banklening moet de tegenpartij wel een solide basis hebben om in de toekomst hoofdsom en rente te kunnen terugbetalen. Een ander veelvoorkomend type schuld is mezzaninefinanciering, dat de optie bevat om te converteren naar aandelen, maar tegelijkertijd wel een hogere rangorde heeft dan houders van gewone aandelen. Door de mogelijke flexibiliteit kent private debt verschillende verschijningsvormen, waaronder bijvoorbeeld ook distressed debt en de restcategorie special situations. Deze laatste twee strategieën hebben een meer speculatief karakter en richten zich op bedrijven die ondermaats presteren of om een andere reden in een risicovolle situatie bevinden.

Wanneer: Toenemende populariteit private debt

Private debt wordt steeds populairder voor de financiering van tal van projecten, van infrastructuur tot vastgoed en private equity. Naast het feit dat veel van deze partijen zonder resultaat aankloppen bij commerciële banken, is er op het gebied van private debt ook veel meer flexibiliteit. Wel zorgt de snelle groei voor een groot, maar ook complex aanbod van verschillende investeringsmogelijkheden voor potentiële investeerders. Er bestaan verschillende online platforms die individuele investeerders de mogelijkheid bieden om deel te nemen als kredietverstrekker. Er zijn ook grote organisaties zoals Business Development Companies (BDC’s) die als expliciet doel hebben om leningen te verstrekken aan kleine en middelgrote ondernemingen en die toegankelijk zijn voor investeerders via publieke markten.


De beste rendementen zijn echter te vinden via private schuldfondsen met toegewijde deskundige managers die meestal een specifieke strategie volgen en in verschillende soorten schuld kunnen beleggen. Hoewel het verleidelijk kan zijn om zelf via een platform direct te investeren, is dat niet aan te reden zonder de juiste expertise. Sommige projecten zijn inherent veel risicovoller dan andere. Verder zullen investeringen in private debt moeilijker te verkopen zijn omdat ze vaak illiquide zijn.

Hoe: Gunstig instapmoment

Het rendement op private debt ligt meestal enkele procenten boven vergelijkbare obligaties op de beurs. Door goed te spreiden over verschillende leningen, in combinatie met goed gestructureerde zekerheden is er sprake van een bijzonder gunstige verdeling tussen rendement en risico. De combinatie van een aantrekkelijke rentevergoeding en de sterke focus op het behoud van kapitaal is voor veel beleggers aantrekkelijk. Verder worden veel investeringen op het gebied van private debt meestal gedaan tegen een variabele rente. Dan stijgt het rendement mee met de rente. Dit is een groot verschil met reguliere obligaties, waar meestal het omgekeerde het geval is.


Private debt is een volwassen, niet meer weg te denken professionele industrie, die als beleggingscategorie ook voor particulieren onderscheidende waarde biedt in het licht van risico en rendement. Door het verkrappende monetaire beleid van de afgelopen jaren is er nu ook sprake van een historisch gunstig instapmoment. Veel partijen die tot voor kort werden gefinancierd door de commerciële banken, zoeken op dit moment hun heil in de private debt-markt. Naast de traditionele rendementspremie die samenhangt met de illiquiditeit en complexiteit, kan private debt op dit moment gebruik maken van de voordelen die horen bij de functie van ‘lender of last resort’.Han Dieperink, Chief Investment Officer

Disclaimer

Gerelateerde artikelen

Een goede eerste helft

De eerste jaarhelft zit er bijna op. Aandelenbeleggers kunnen terugkijken op een goede eerste jaarhelft. Dat is geen toeval. In

Meer lezen

Zomerhausse

Zomerhausse door Amerikaanse presidentsverkiezingen, desinflatie en lagere beleidsrentes en positieve winstbijstellingen.

Meer lezen

Update verkiezingen

Update verkiezingen. Er is onrust in Frankrijk, Mexico en India, alle drie naar aanleiding van verkiezingen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.