Cross

Private debt als nieuwe grote beleggingcategorie

februari 4, 2024

private debt

Eén van de redenen dat private debt een snelgroeiende beleggingscategorie kan worden, is de terugtrekkende beweging van commerciële banken op het gebied van kredietverlening. De oorzaak is de Grote Financiële Crisis van 2008. Daarna zijn de regels voor banken voor wat de kredietverlening gestandaardiseerd en aangescherpt. Door de hogere kapitaalseisen konden veel bank niet veel anders dan nee verkopen en als ze wel krediet wilden verlenen dan was de flexibiliteit zeer beperkt. Dit in tegenstelling tot nieuwe, digitale dienstverleners. De implementatie van regels die na de Grote Financiële Crisis zijn aangescherpt, is over vele jaren uitgesmeerd.

Profiteren van bankencrisis

Bovendien heeft de rentestijging van de afgelopen jaren een groot deel van het eigen vermogen van veel banken doen verdwijnen (althans op papier). Tijdens het uitbundige monetaire beleid klotste de liquiditeit bij veel banken om de knieën, maar door de strengere regels bleven ze terughoudend met krediet verlenen. Omdat centrale banken aangaven dat de rente langer laag zou blijven, durfden ze het wel aan om langlopende staatsobligaties te kopen. Het resultaat was een duration-mismatch. Op zich niet zo’n probleem als de langlopende staatsobligaties gefinancierd kunnen worden met goedkope kortlopende spaargelden, maar met name in de Verenigde Staten stapten veel spaarders volop over naar de hogere rentes die ze op de geldmarkt kunnen krijgen. Dan is het niet langer ‘extend en pretend’ maar worden banken gedwongen om te herkapitaliseren. Private debt heeft in veel gevallen de rol van de banken overgenomen.

Nog veel groeipotentieel

Private debt heeft voor een belegger het grote voordeel dat de hoofdsom veel minder gevoelig is voor rentebewegingen dan op bijvoorbeeld de obligatiemarkt. Daar worden vooral leningen verhandeld met een vaste coupon, terwijl het bij private debt vrijwel altijd gaat om een variabele rente. Zeker op het moment dat in de afgelopen jaren de korte rente in snel tempo is gestegen, bewijst private debt de toegevoegde waarde ten opzichte van traditionele obligaties. Nog altijd is de volatiliteit in de kapitaalmarkrente hoog, maar die pleit dus in het voordeel van private debt. Vergeleken met het balanstotaal van de commerciële banken is private debt nog een relatief kleine beleggingscategorie, maar steeds meer partijen weten in snel tempo de private debt markt te vinden. In potentie kan de private debt markt zich daarmee qua omvang in de toekomst mogelijk vergelijken met de omvang van de aandelenmarkt en de obligatiemarkt.

Interessant voor beide partijen

De private debt markt is interessant voor wie op zoek is naar krediet en ook interessant voor de investeerders. Veel partijen die in de komende jaren moeten herfinancieren kunnen dat goedkoper en flexibeler doen op de private debt markt. Bij een bank zijn ze duurder uit of krijgen ze nul op het rekest. Door de snelle stijging van de rente de afgelopen jaren zijn de aanvangsrendementen voor private debt investeerders ook aantrekkelijk. Het prognoserendement ligt op dit moment hoger dan op zo’n beetje elke beleggingscategorie, inclusief aandelen.

Rendement in status quo

Een ander voordeel van private debt is dat het niet afhankelijk is van stijgende (of dalende) markten voor het rendement. Ook is het rendement niet afhankelijk van toekomstige onzekere gebeurtenissen. Zo blijft private equity altijd afhankelijk van een goede exitstrategie en op het moment dat een exit om welke reden dan ook niet mogelijk is, is het ook wat rendement betreft een pas op de plaats. De structuur van de markt zorgt er ook voor dat wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een default, er een veel hogere terugwinning mogelijk is dan op vergelijkbare kredietmarkten. Dat kan zijn door de sterke claim op de onderliggende activa, maar ook omdat er daardoor veel sneller geschakeld kan worden dan op traditionele obligatiemarkten.

Private debt als nieuwe digitale bank

De kredietmarkten wereldwijd zijn groot en sterk in beweging. Door de vele regels lukt het traditionele banken onvoldoende om hun marktaandeel te behouden. Verschillende onderdelen van een bank zijn zover gedigitaliseerd dat nieuwe bedrijven de rol van de bank hebben overgenomen. Denk bijvoorbeeld aan betalingstransacties. Een bank is van nature ook geen lange termijn houder van kredieten. Bovendien werken banken met zo’n stevige leverage dat risicobeperkende regels ervoor zorgen de toezichtskosten hoog oplopen. Die inflexibiliteit in combinatie met de snelle digitalisering, zorgen er voor private debt dienstverleners snel marktaandeel winnen. En dat in een markt die uiteindelijk even groot is als de aandelenmarkt en de obligatiemarkt.

Han Dieperink, Chief Investment Officer

Disclaimer

Gerelateerde artikelen

Meer in Chinese aandelen

Meer in Chinese aandelen. Na de U-bocht in de economie trekt ook de aandelenmarkt bij, maar deze aandelen zijn nog altijd goedkoop.

Meer lezen

Box 3 voor minder succesvolle beleggers

Box 3 voor minder succesvolle beleggers. Als het werkelijk rendement lager ligt dan het veronderstelde rendement is de box 3-heffing te hoog.

Meer lezen

De nieuwe cyclus in Real Assets

De nieuwe cyclus in Real Assets. Op het moment dat de markt zich realiseert dat het dieptepunt achter ons ligt, kan het snel gaan.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.