Cross

Prinsjesdag voor beleggers

augustus 6, 2023

Na de val van het vierde kabinet Rutte komen er in november verkiezingen. Een demissionair kabinet betekent dat alleen eenvoudige lopende zaken worden afgehandeld. Controversiële en gevoelige onderwerpen worden doorgeschoven naar het volgende kabinet. Het is aan de Tweede Kamer op onderwerpen controversieel te verklaren. Daar beslist uiteraard de meerderheid, maar juist met de verkiezingen voor de boeg is het gebruikelijk dat de wens van de minderheid in acht wordt genomen. 

 

De verkiezingen worden op zijn vroegst half november gehouden. Een demissionair kabinet betekent niet dat er op 20 september geen Prinsjesdag wordt gehouden. Er komt een begroting voor 2023, maar grote beleidsplannen zullen daarin ontbreken, net als in 2021 toen er ook nog sprake was van een demissionair kabinet Rutte III. Na Prinsjesdag moet de begroting nog goedgekeurd worden door de Tweede en Eerste Kamer. Verder zijn er nog tal van onderwerpen die ergens halverwege het wetgevingsproces zitten. 

 

De kans is ook groot dat de wetgeving rondom de vermogensrendementsheffing in box 3 vertraging oploopt. Staatssecretaris Marnix van Rij wilde deze zomer een conceptwetsvoorstel in consultatie laten gaan. Of dat nog doorgaat is onzeker. De oude regeling was door de extreem lage spaarrente oneerlijk, maar de nieuwe regeling is niet veel beter. In de overgangsregeling wordt investeren, door het hogere rekenrendement op beleggingen, ontmoedigd, ten gunste van sparen. Het mag duidelijk zijn dat investeren beter is voor de economie. Met de huidige overgangsregeling stuurt de fiscus er op aan dat mensen gaan sparen, terwijl bij de huidige inflatie spaarders er gegarandeerd in koopkracht op achteruit gaan. Eigenlijk moet er daarom een waarschuwing komen bij een spaarrekening. Iets in de trant van ‘let op: geld sparen kost geld’, zeker nu de vergoeding op sparen bij de banken veel lager ligt dan de markrente. Eigenlijk is sparen nu een subsidie voor het financiële systeem. De overgangsregeling is tijdelijk, maar bij overheden hebben tijdelijke regelingen opvallend vaak een permanent karakter. De nieuwe regeling, mogelijk vanaf 2027, belast het daadwerkelijke rendement, ook op niet-gerealiseerde winsten. Er zweven nu verschillende varianten waarbij toch weer alleen het inkomen wordt belast, maar of en hoe is afhankelijk van de politieke voorkeur. Wat dat betreft hebben beleggers in november wat te kiezen.

 

De totale opbrengst van de vermogensrendementsheffing is, vergeleken met alle belastinginkomsten, is overigens zeer beperkt. Aangezien zo’n heffing de economische groei (minder investeringen) drukt en de totale omvang van veel belastinginkomsten voor een belangrijk deel afhangt van de economische groei, zouden we economisch gezien beter af zijn door belasting op vermogen niet te belasten, maar dat is voor veel partijen te controversieel. We pakken in Nederland liever de huisjesmelkers aan, dan te zorgen voor betaalbare (huur)woningen.

 

In de huidige regeling is er een uitgebreide lijst met bezittingen die worden gezien als vermogen. Ook de bezittingen van de fiscale partner en eventuele minderjarige kinderen moeten worden meegeteld. Er zijn ook zaken vrijgesteld, zoals de eigen woning met inboedel, pensioen, lijfrenten en groene beleggingen. Zakelijk vermogen valt ook niet onder de rendementsheffing. Schulden boven het drempelbedrag (dit jaar 3.400 euro, met fiscale partner 6.800 euro) mogen worden afgetrokken. Alles boven het heffingsvrije vermogen (57.000 euro zonder fiscale partner en 114.000 euro met fiscale partner) wordt belast. Dat is de grondslag sparen en beleggen. 

 

Het belastingtarief in box 3 is 31% in 2022 en 32% in 2023. Dit percentage wordt elk jaar met 1% verhoogd tot 34% in 2025. Voorheen hanteerde de Belastingdienst in box 3 nog een vaste verdeling tussen spaargeld en beleggingen. Het gevolg hiervan was dat mensen met alleen spaargeld in verhouding veel belasting betaalden, terwijl mensen met vermogen in beleggingen minder zwaar werden belast. Dit was volgens De Hoge Raad oneerlijk. Door de lage spaarrente in het verleden is het rendement op spaargeld veel lager dan het rendement op beleggingen. De Belastingdienst gebruikt bij de nieuwe berekening rendementspercentages op basis van de actuele percentages voor sparen, beleggen en lenen. De nieuwe percentages per groep worden ieder jaar bepaald. Voor sparen is dat naar verwachting 0,36 procent, voor beleggingen 6,17 procent en voor schulden 2,57 procent. Naast de eerder genoemde sturende effecten tussen sparen en beleggen, betekent dit ook dat beleggingen met dezelfde rendement/risicoverdeling als een spaarrekening veel te zwaar worden belast. Een geldmarktfonds valt onder beleggingen, een langer lopend spaardeposito valt onder sparen. Begin 2024 stelt de Belastingdienst die percentages definitief vast. Het kan mogelijk voordelig zijn om beleggingen met een verwacht rendement lager dan het forfaitaire rendement voor de categorie Overige bezittingen in een bv (box 2) aan te houden. In een bv wordt namelijk het werkelijke rendement belast, met een totale belastingdruk van circa 40%. Overleg daarvoor met een accountant of fiscalist.

 

Naast de vermogensrendementsheffing is ook de aanpassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) die was aangekondigd in de Voorjaarsnota, nog niet definitief. Net als de voorstellen van demissionair minister De Jonge voor de woningmarkt, waaronder de aanpak van de middenhuur. Ook dat zijn zaken voor een volgend kabinet.

 

 

 

Han Dieperink, Chief Investment Strategist

 

Schrijf in op deze nieuwsbrief via homepage van www.aureus.eu

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin

 

De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie. De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Gerelateerde artikelen

Environmental Investing as a Pillar of ESG: The Green Wave

Waarom aandelen blijven stijgen. Druk met geopolitieke zorgen en macrobeslommeringen, stijgen de bedrijfswinsten.

Meer lezen

De uitdagingen en kansen van het beheren van intergenerationeel vermogen

Waarom aandelen blijven stijgen. Druk met geopolitieke zorgen en macrobeslommeringen, stijgen de bedrijfswinsten.

Meer lezen

Meer groei, minder inflatie

Dit jaar verbeteren de fundamenten sneller dan de beurs stijgt. Zo groeit de Amerikaanse economie sterker dan verwacht. Inmiddels haken

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.