Cross

Polycrisis en waardering

december 18, 2022

Een wereldwijde pandemie, de oorlog in Oekraïne, droogtes, bosbanden, mislukte oogsten, voedselschaarste. Het is alsof de vier ruiters van de Apocalyps de afgelopen jaren zijn gearriveerd en lijken daarmee het gevoel van de ‘einde der tijden’ over te brengen. Dit speelt al wat langer. De Grote Financiële Crisis stond niet op zichzelf. Er zijn meerdere crises die wereldwijd op de één of andere manier met elkaar verbonden zijn. Deze polycrisis bestaat uit een energiecrisis en direct daarmee samenhangend ook een milieucrisis en een klimaatcrisis. Klimaat en milieu hebben een grote invloed op de voedselcrisis en de watercrisis. Met als gevolg een inkomenscrisis en een vluchtelingencrisis. Een probleem wordt een crisis wanneer we het niet meer kunnen oplossen of wanneer we de gevolgen ervan niet kunnen overzien. Door deze verschillende crisis naast elkaar lijkt de wereld in snel tempo te veranderen. Zaken die tientallen of zelfs honderden jaren niet voor mogelijk werden gehouden, zijn opeens dagelijkse realiteit. Bestaande instituties zijn kwetsbaar. Niet alleen democratie, maar ook de vrije markteconomie.

A-schematic-of-the-polycrisis-Adam-Tooze

Het tempo van verandering neemt toe. Begin jaren zeventig was de wereldbevolking half zo groot. In de wereldeconomie speelden landen als China en India geen rol, maar armoede en honger hoorden voor een groot deel van de wereldbevolking tot het dagelijkse leven. Sindsdien, mede dankzij de millenniumdoelstelling is daar veel bereikt. Het voordeel van een crisis is dat er ook zoiets is als crisismanagement. In de wereldwijde pandemie werden opvallend snel verschillende goedwerkende vaccins gevonden. Een crisis zorgt voor innovatie. Die innovatie gaat het snelst in tijden van oorlog. In de oorlog in Oekraïne is de tank en de straaljager overwonnen door de drone en de met chips geladen wapens die vanaf de schouder kunnen worden afgevuurd. Disruptieve innovatie (al is dit kader creatieve destructie toepasselijker) aan het werk. Oorlog zal nooit meer hetzelfde zijn. Aangezien een crisis dus zorgt voor meer disruptieve innovaties, gaan innovaties exponentieel in een polycrisis. De keerzijde van een polycrisis is dan polykansen.

Annual-World-Population-since-10-thousand-BCE

Een gevolg van al die verschillende crises en de creatieve (monetaire en fiscale) pogingen om ze op te lossen is ook de sterk opgelopen inflatie. Hoge inflatie zorgt voor meer onzekerheid. Stijgende rente (de prijs van geld) zegt ook dat de wat verdere toekomst onzekerder is geworden. Die onzekerheid is niet goed voor de waardering van activa. Na de val van de muur en de Sovjetunie was er eindelijk na een lange vrijwel aangesloten periode van oorlogen in Europa sprake van vrede. In de jaren daarna werd het vredesdividend geïncasseerd in de vorm van hogere waarderingen. Pas met de aanslagen van 11 september 2001 en de oorlogen in Irak eindigde dat interbellum.

EatSEoiXkAELOKY

De hiervoor geschetste onzekerheid heeft ook gevolgen voor de waardering van onder andere aandelen. Vaak wordt die gekoppeld aan de rente, maar het probleem is dat bijvoorbeeld groei-aandelen in het verleden ook stegen wanneer de rente opliep. Verder is een dalende rente nog geen garantie voor de outperformance van groei-aandelen. Bij de relatieve outperformance van groei versus value lijkt het juist vooral te gaan om langjarige cycli en niet op korte termijn reacties op de rente (hoe aantrekkelijk de verklaring van de rente als verdisconteringsfactor voor toekomstige kasstromen ook is). Dat zou betekenen dat de relatieve outperformance van value-aandelen nog maar net is begonnen. Voor de goede orde is het wel van belang om een onderscheid te maken tussen value- en cyclische aandelen. Het moment in de zon voor cyclische aandelen is relatief kort. Deze cyclische bedrijven hebben meestal één heel goed jaar dat dan wordt gevolgd door meerdere slechte jaren op rij. Niet eenvoudig om die te timen (alhoewel juist het startpunt van een recessie meestal wel een goed moment is). Value is meer dan cyclisch, het is ook niet één bepaalde sector. Door de sterke daling van de Nasdaq zijn opeens steeds meer Nasdaq-aandelen value-bedrijven geworden. Zolang de toekomst onzeker is als gevolg van de polycrisis, kunnen value-aandelen goed blijven presteren. Voor value-aandelen gaat het immers meer om de resultaten op korte termijn. De toekomst is immers onzeker in deze einde-der-tijden omgeving.


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

The Trump Trade

The Trump Trade is de beweging die ingezet is op financiële markten, nu de kansen voor Trump zo sterk zijn gestegen.

Meer lezen

Waardering Magnificent Seven

De Magnificent Seven is eerder te laag gewaardeerd dan te hoog, zeker gelet op de exponentiële groei van kunstmatige intelligentie.

Meer lezen

eSports

eSports groeien snel en geleidelijk is het ook mogelijk om daarin te beleggen. Ook is er veel interesse vanuit traditionele sporten.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.