Cross

Politiek spel CO2-emissierechten

september 25, 2022

In augustus bereikte de prijs voor CO2-emissierechten nog een record door de perfecte storm in de energiemarkten. Door de hoge gasprijzen en de Russische boycot moeten we voorlopig langer stoken op steenkool. Voor de productie van elektriciteit via steenkool zijn meer CO2-rechten vereist dan voor de productie van dezelfde hoeveelheid elektriciteit via aardgas. Overigens is het nog maar de vraag of aardgas in de nieuwe opzet minder CO2 uitstoot dan kolen. Om aardgas liquide te maken is er ook veel aardgas vereist voor het afkoelingsproces. Daarna moet het nog worden vervoerd en weer opgewarmd. Bij de productie van aardgas komt ook veel aardgas in de atmosfeer en één van de bestanddelen is methaan, een nog veel sterker broeikasgas dan kooldioxide (CO2). Verder is er regelmatig onderhoud aan gasinstallaties waardoor deze met enige regelmaat worden ‘gelucht’. Ook is de infrastructuur voor LNG erg duur, met terugverdientijden van vele jaren. We zitten dus nog decennia aan de keuze voor LNG vast. Dat terwijl veel kolencentrales over enkele jaren eenvoudig zijn stil te leggen. Beter nog drie jaar volop doorstoken met steenkool dan dertig jaar stoken met aardgas, maar dit terzijde.

europe-energy-featured

Inmiddels is de prijs van 99 euro per ton gedaald tot 65,77 euro afgelopen vrijdag. Eén van de oorzaken is politiek gekrakeel over de emissierechten. Volgens Polen, waar energie vooral opgewekt wordt met steenkool, is het beter om het Europese systeem van CO2-rechten tijdelijk te schorsen. Daardoor zou de elektriciteitsprijs dalen, daarbij aan toevoegende dat we daarmee aan Poetin laten zien dat Europa snel kan reageren. Een andere optie is volgens Polen om de prijs van de CO2-rechten fors te verlagen. Brussel wil juist een forse heffing op de winsten van elektriciteitsproducenten die daarna worden teruggeleid naar kwetsbare huishoudens. Daarmee krijgt Brussel een grotere fiscale rol, iets waar Polen tegen wil waarschuwen. Nu worden dit soort uitlatingen wel vaker gedaan in de Europese politiek, vooral door een land om er zelf beter van te worden. Toch is er sinds de Russische inval wel wat veranderd. De energietransitie heeft in snel tempo plaats gemaakt voor de energievoorziening. Klimaatchef Timmermans was er begin dit jaar als de kippen bij om zowel aardgas en kernenergie duurzaam te verklaren, daaraan toevoegende dat steenkool ook nog wel moest kunnen.

visual-climate-targets-ff55-with-legend-for-website-scaled-1

Fundamenteel blijft de Europese markt voor emissierechten erg krap. Er wordt meer CO2 uitgestoten dan in vorige jaren en er zijn niet meer CO2-certificaten bijgekomen. Sommige industriële processen liggen stil door de hoge elektriciteitsprijzen, maar die ruimte wordt opgesoupeerd door de hogere vraag vanuit de elektriciteitsproductie. In de komende maanden is er veel nieuws vanuit de Europese commissie en het Europese parlement. Zo is er het Fit for 55 hervormingsprogramma dat ziet op een snellere afbouw van het aantal emissierechten en ook op een verbreding van de bedrijven die onder het programma vallen. Dan is er ook het RePowerEU programma dat op dit moment wordt besproken in het Europese parlement. Dat pakket probeert Europa minder afhankelijk te maken van Rusland. Onderdeel van dat programma is dat het inkomsten voor de EU wil genereren door meer CO2-emissierechten te verkopen. Binnenkort start ook de boycot van Russische olie.

FUEM-tQXwAEuaau.jpg-large

Komende week zal de Europese milieucommissie bijeenkomen, maar op de agenda staan  geen zaken die gerelateerd zijn de CO2-rechten. Op 28 september wordt wel een schrijven van de Europese commissie verwacht met voorstellen om de Europese energiemarkt te hervormen. De eerdere schoten voor de boeg van Polen moeten eerder worden gezien als onderhandelingstechniek dan als serieus voorstel. Op 30 september komen de energieministers bijeen en besluiten ze over het hervormingsprogramma voor de Europese energiemarkt. Het is mogelijk dat energieprijzen daarna dalen, waardoor ook de liquiditeit in de markt gaat verbeteren en de vraag naar CO2-emissierechten stijgt. Nu zijn veel partijen juist terughoudend geworden met het naar de toekomst toe afdekken met CO2-emissierechten, mede door de politieke onzekerheid. Op 3 oktober zal de milieucommissie van de EU stemmen over RePowerEU. De dag daarna wordt het behandeld in de Europese commissie. Tenslotte zijn er diverse bijeenkomsten op 10 oktober waarna de contouren van het toekomstige beleid zichtbaar zullen worden. De kans bestaat dat de EU de prijs van  CO2-emissierechten op korte termijn zal drukken door er meer uit te geven. Op lange termijn moet het aantal rechten juist sterk omlaag om de klimaatdoelen te bereiken. Mogelijk dus dat er een aantrekkelijk instapmoment ontstaat om in CO2-rechten te investeren.


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

De achterblijvers in de Mag 7

De achterblijvers in de Mag 7 zijn Apple en Tesla. Toch zijn dit waarschijnlijk de belangrijkste AI-bedrijven in de Mag 7.

Meer lezen

De enige bron van alfa

De enige bron van alfa is timing. Timing is simpelweg laag kopen en hoog verkopen, maar in de praktijk blijkt alfa vluchtig.

Meer lezen

Japanse interventie

Japanse interventie. De Japanse overheid heeft meer mogelijkheden dan ingrijpen in valutamarkten om de yen te sturen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.