Cross

PMI en de Boom-bust cyclus: Lessen uit de geschiedenis van de markt

maart 22, 2024

Inleiding tot PMI

De PMI-index, staat voor “de Purchasing Managers’ Index” en is een economische indicator die de gezondheid van de productie- en dienstensectoren binnen een economie weergeeft. Het is een enquête onder inkoopmanagers in relevante sectoren en biedt inzicht in hun perspectief op marktomstandigheden, zoals nieuwe orders, voorraadniveaus, productie, leverancierleveringen, en werkgelegenheid.

 

De PMI wordt maandelijks gepubliceerd en is opgebouwd uit verschillende subindices. Een PMI-waarde boven de 50 duidt op uitbreiding van de sector, terwijl een waarde onder de 50 wijst op een krimp. De index biedt zo een vroege indicatie van de economische richting van de sectoractiviteit en wordt wereldwijd gebruikt door beleidsmakers, investeerders en analisten om economische beslissingen te nemen.

Boom-bust cyclus definiëren

De boom-bust cyclus is een economisch fenomeen dat een periode van sterke economische groei (boom) beschrijft, gevolgd door een periode van plotselinge en vaak diepe economische teruggang (bust). Deze cycli kunnen invloed hebben op diverse sectoren van de economie of zelfs de gehele economie beïnvloeden. Hier is een kort overzicht van elke fase:

Boomfase

 • Economische Groei: Tijdens de boomfase ervaart de economie een sterke groei. Dit wordt vaak gekenmerkt door een toename van investeringen, consumentenbestedingen, werkgelegenheid, en een algemeen positief sentiment.
 • Inflatie: De toegenomen vraag kan leiden tot inflatie, waarbij de prijzen van goederen en diensten stijgen.
 • Overinvestering: Ondernemingen en individuen kunnen overoptimistisch worden over de voortdurende groei, wat kan leiden tot overinvestering en speculatie.

Bustfase

 • Economische Krimp: De bustfase volgt wanneer de groei niet langer houdbaar is, vaak getriggerd door een combinatie van overinvestering, hoge schuldenlasten, en/of externe schokken zoals financiële crises of plotselinge veranderingen in overheidsbeleid. De economische activiteit neemt af, wat leidt tot dalende investeringen en consumentenbestedingen.
 • Werkloosheid: Door de verminderde vraag naar goederen en diensten kunnen bedrijven gedwongen zijn personeel te ontslaan, wat leidt tot hogere werkloosheidscijfers.
 • Deflatie of Verminderde Inflatie: De afnemende vraag kan de prijsstijgingen vertragen of zelfs tot prijsdalingen leiden.

Herstelfase

 

Na de bustfase kan de economie een herstelfase ingaan, waarbij de economische activiteit stabiliseert en vervolgens weer begint te groeien. Overheidsinterventies, zoals het verlagen van rentetarieven of fiscale stimulansen, kunnen worden ingezet om het herstel te bevorderen.

De boom-bust cyclus is inherent aan bepaalde vormen van kapitalistische economieën en kan worden beïnvloed door factoren zoals monetaire beleidsbeslissingen, marktsentiment, technologische veranderingen en globale economische omstandigheden. Economen en beleidsmakers proberen deze cycli te beheersen of te verzachten door middel van verschillende economische en financiële beleidsinstrumenten.

Toepassing

Voor beleggers en vermogensbeheerders is kennis van de boom-bust cyclus en de PMI-index een sterke hulplijn om te anticiperen op marktbewegingen en risico’s te beheersen. Door te begrijpen waar de economie zich bevindt in de cyclus, kunnen zij hun portefeuille aanpassen, bijvoorbeeld door te investeren in aandelen tijdens een economische boom en veiligere activa zoals obligaties te prefereren tijdens een recessie.

Het volgen van de PMI-index helpt bij het voorspellen van economische trends, wat beleggers kan aanzetten tot actie voordat deze trends algemeen zichtbaar worden. Dit inzicht stelt hen in staat om flexibel te blijven, hun beleggingen te diversifiëren over verschillende sectoren en activaklassen, en het risico van marktvolatiliteit te verminderen. Kortom, door de economische indicatoren en cycli te analyseren, kunnen beleggers beter geïnformeerde beslissingen nemen die h

un vermogen beschermen en groei op de lange termijn bevorderen.

Conclusie

De studie van PMI en boom-bust cycli onthult diepgaande lessen over de dynamiek van de markt, essentieel voor beleggers en vermogensbeheerders die streven naar het optimaliseren van hun strategieën in veranderende economische landschappen. Door inzicht in de PMI-index, die de gezondheid van de productie- en dienstensectoren signaleert, en de kenmerken van boom- en bustfasen, kunnen beleggers economische trends voorblijven. Deze kennis stelt hen in staat om hun portefeuilles aan te passen aan de verwachte marktcondities, waardoor ze kunnen profiteren van groeiperioden en zich kunnen beschermen tegen neergangen. Het vermogen om herhalende patronen te identificeren en te anticiperen op veranderingen in de economische cyclus biedt een strategisch voordeel in het navigeren door de complexiteit van de financiële markten.

De toepassing van lessen uit de geschiedenis van boom-bust cycli en de PMI-index in de beleggingspraktijk benadrukt het belang van proactiviteit en flexibiliteit. Beleggers die de economische indicatoren nauwlettend volgen en begrijpen waar de economie zich bevindt binnen deze cycli, kunnen hun beleggingsbeslissingen beter afstemmen op de opkomende marktomstandigheden. Dit leidt niet alleen tot een effectievere risicobeheersing maar ook tot het benutten van groeikansen. Uiteindelijk helpt een diep begrip van deze economische concepten beleggers om veerkrachtiger te zijn tegen marktvolatiliteit en hun vermogen duurzaam te laten groeien, wat aantoont dat kennis van de economische geschiedenis cruciaal is voor succes op lange termijn in vermogensbeheer.

Disclaimer

Gerelateerde artikelen

Environmental Investing as a Pillar of ESG: The Green Wave

Waarom aandelen blijven stijgen. Druk met geopolitieke zorgen en macrobeslommeringen, stijgen de bedrijfswinsten.

Meer lezen

De uitdagingen en kansen van het beheren van intergenerationeel vermogen

Waarom aandelen blijven stijgen. Druk met geopolitieke zorgen en macrobeslommeringen, stijgen de bedrijfswinsten.

Meer lezen

Meer groei, minder inflatie

Dit jaar verbeteren de fundamenten sneller dan de beurs stijgt. Zo groeit de Amerikaanse economie sterker dan verwacht. Inmiddels haken

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.