Cross

Overzicht brengt rust

maart 28, 2023

Afgelopen weken werden gekenmerkt door veel onrust rondom enkele regionale banken in de VS. De snel stijgende rentes en daarmee de onttrekkingen van deposito’s heeft een groot deel van deze gebeurtenissen in gang gezet. De gedwongen overname van Credit Suisse heeft nog een andere daaraan voorafgaande oorzaak. En dan is er ook nog de recente koersval van Deutsche Bank. In onze tweewekelijkse nieuwsbrief die zojuist ook is gepubliceerd besteden we hier de nodige aandacht aan.

 

Daarnaast bieden wij u hierbij ook nog een chronologisch opsomming rondom deze gebeurtenissen van de afgelopen maand:

 • 24 februari: KPMG keurt de jaarrekening van Silicon Valley Bank (SVB) goed.
 • 8 maart: SVB komt met een persbericht dat het een verlies van $1,8 miljard heeft moeten nemen op de verkoop van een deel van de beleggingen. De verkoop van de beleggingen is ge-triggered door onttrekkingen van deposito’s. Er wordt een aandelenemissie overwogen.
 • 9 maart: De beurskoers van SVB daalt hard. De berichten veroorzaken een ‘bankrun’, er wordt voor een bedrag van $42 miljard aan deposito’s opgevraagd bij SVB. 
 • 10 maart:Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) neemt de controle bij SVB over. De gegarandeerde bedragen (in de VS $250.000) zijn beschikbaar voor de depositohouders.
 • 12 maart: De onrust over de stabiliteit van de regionale banken spreidt zich verder uit, de FDIC neemt ook de controle over bij een tweede bank, Signature Bank. De toezichthouder zegt de cliënten van de twee banken toe dat alle tegoeden worden terugbetaald.
 • 13 maart: President Biden spreekt in een toespraak zijn vertrouwen uit naar het banksysteem. Ondanks deze uitspraak, blijven de beurskoersen van regionale banken dalen.
 • 14 maart: Jaarverslag van Credit Suisse meldt ‘material weaknesses’.
 • 15 maart: De beurskoers van Credit Suisse (CS) daalt hard na mededeling van een ca. 10% aandeelhouder dat deze geen extra geld meer in de bank zal steken. De daling van de koers triggered een outflow van vermogen. De Zwitserse centrale bank stelt CS 50 Miljard Zwitserse Frank ter beschikking om de liquiditeit op peil te houden. S&P downgrades een andere regionale bank in de VS, First Republic naar junk status.
 • 16 maart: Na acht dagen van dalende koersen, stijgt de beurskoers van CS. Aandelen van First Republic herstellen nadat het van elf banken gezamenlijk $30 miljard aan deposito’s heeft ontvangen.
 • 17 maart: Het koersherstel van CS en First Republic houdt geen stand, de beurskoersen dalen weer als gevolg van hernieuwde zorg. SVB vraagt een chapter 11 aan.
 • 19 maart: UBS neemt met steun van de Zwitserse toezichthouder concurrent CS over voor 3 miljard.
 • 24 maart: De beurskoers van Deutsche Bank daalt door de zorg om de financiële stabiliteit.

Al deze gebeurtenissen roepen bij onze klanten uiteraard ook vragen op over hun middelen die uitstaan bij banken. Uiteraard zijn depositorekeningen een middel om tijdelijke liquide middelen te stallen. Banken gebruiken dit geld om uit te lenen en/of voor beleggingen. In Nederland geldt een garantie van €100.000 per individu per bankrekening; houdt u daar rekening mee.

Beleggingen die u bij een (depot)bank heeft, staan op uw naam, hiervoor geldt geen maximum garantiebedrag. De beleggingen die op uw naam staan, zijn ook als een bank in de problemen komt, altijd van u.

Mocht u hierover nog vragen hebben neem dan gerust contact op met uw aanspreekpunt binnen Auréus of bel 020-5225255.

Voor meer updates volg Auréus op LinkedIn. 


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

 

Gerelateerde artikelen

Omgaan met familievermogen

Auréus Family is een gerenommeerd multi-family office. In 2001 zijn wij ontstaan uit de vraag van een kleine groep vermogende relaties

Meer lezen

Cliënt aan het woord: Antoinet van Bussel

“Het helpt om als vrouw in een mannenwereld een beetje pit te hebben”   Na een groot deel van haar

Meer lezen

Marktontwikkelingen: een goede start

Het eerste kwartaal zit er op en het beursjaar 2024 is goed begonnen. Per saldo staat de wereldindex, inclusief opkomende

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.