Cross

Opwaartse risico’s

juni 11, 2023

De economie van de eurozone is twee kwartalen op rij met 0,1 procent gekrompen volgens Eurostat en technisch is er dan sprake van een recessie. Eerder ging Eurostat nog uit van hogere cijfers. Een jaar geleden leek een recessie in de eurozone nog een ‘done deal’ door de hoge energieprijzen. Die had niet alleen effect op de consumptie, het zorgde er ook voor dat hele bedrijfstakken hun activiteiten staakten. Een deel van deze bedrijven zal niet meer terugkeren naar de eurozone. Door de oorlog in de Oekraïne, de weigering om in Europa schaliegas te winnen en de sterke focus op de energietransitie zal energie in Europa voorlopig veel duurder zijn dan in de rest van de wereld. Als energie-intensieve bedrijven in Europa blijven zitten, kunnen ze de komende jaren simpelweg niet meer concurreren. In dat licht is een krimp van 0,1 procent bescheiden. Inmiddels zijn de energieprijzen dan ook opmerkelijk snel gedaald, maar nog altijd veel hoger dan buiten de Europese Unie.

Fx9AghXXsAoGbFH

Deze recessie is niet terug te zien in de bedrijfscijfers. Dat komt door de relatief hoge inflatie en het feit dat overheden een groot deel van de energieschok hebben opgevangen voor de consumenten. Bedrijfswinsten zijn in tegenstelling tot economische groeicijfers nominale cijfers en met inflatiecijfers van tegen de 10 procent in die periode maakt een procentje economische groei meer of minder niet zo veel uit. Overigens was de krimp deels het gevolg van voorraadafbouw, wat betekent dat de eindvraag zich beter ontwikkelde. Ondanks de ‘recessie’ daalde de werkloosheid en kwam in april uit op 6,5 procent, het laagste niveau sinds de introductie van de euro in 1999.

Fx9eqnbacAA1tmI

Nu is de start van een recessie meestal een goed startmoment om in aandelen te beleggen. Ook dit keer weer bleek 1 oktober 2022, de start van het vierde kwartaal van vorig jaar een prima instapmoment. Toch is dit niet de recessie die vele economen hadden gevreesd. Zo is er in de Verenigde Staten nog geen sprake van een recessie, terwijl daar de rente veel sterker is verhoogd. Maar de inverse rentecurve in de VS legt een bodem in de huizenmarkt (de typische hypotheekrente in de VS is 30 jaar en een extreem inverse curve is dus positief) en de bankencrisis kan eerder een aanleiding zijn voor de Federal Reserve om het beleid te versoepelen. Deze zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld bij het besluit om in mei te pauzeren. En als de Fed eenmaal pauzeert, gaat de rente niet zo snel meer omhoog. De markt is overigens van mening dat zowel de Fed als de ECB al voldoende hebben gedaan. De ECB sputtert nog wat tegen, maar dat is eigenlijk tegen beter weten in.

Fxw3pXQWIAAp-R7

De technische definitie van een recessie is twee opeenvolgende kwartalen van economische krimp is misleidend. De Amerikaanse definitie gaat uit van een stevige brede daling in economische activiteit over meerdere maanden. En dan is 0,1 procent niet stevig en is deze al helemaal niet breed. Bovendien krimpt in een recessie het aantal banen, terwijl tijdens de ‘recessie’ in de eurozone de werkloosheid naar een historisch dieptepunt is gezakt. Dan is er dus geen sprake van een negatieve spiraal van economische krimp, oplopende werkloosheid en lagere vraag. Tijdens deze recessie steeg het aantal banen en ook de inkomens van consumenten.

europe recession

De technische recessie helpt wel om de stemming erin te houden. Beleggers zijn terughoudend, ondanks het feit dat de kans op een zachte landing duidelijk is toegenomen. Het jaar 2023 is het jaar van de desinflatie en de komende maanden is er eerder sprake van een versnellende desinflatie dan dat de inflatie weer gaat oplopen. Er staat veel geld van beleggers aan de zijlijn en bedrijven gaan meer investeren vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, de meevallende groei, de hoge winstmarges en vanwege de technische mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Op het moment dat de kerninflatie ook substantieel begint te dalen en de economie krachtiger blijkt dan iedereen had gedacht dan worden de kansen op een stagflatiescenario fors gereduceerd.

2023-06-03_15-02-46

De huidige omgeving doet nog het meest denken aan de tweede helft van de jaren negentig. Er zijn meerdere overeenkomsten. Na de zachte landing van 1995 werden centrale banken geconfronteerd met meerdere crisis waardoor ze gedwongen werden om ruime liquiditeit te bieden. Dat was brandstof voor de rally in dotcom-aandelen. Die rally werd veroorzaakt door de technische doorbraak van het mobiele internet. Dankzij de komst van de iPhone weten we dat de markt dit toen goed had voorspeld. De kracht van zo’n zeepbel is dat alle investeringen zich concentreren op dit gebied, waardoor een nieuwe technologie in snel tempo wordt omarmd. Gelet op de beloftes van kunstmatige intelligentie en in combinatie met de krappe arbeidsmarkt, het gebrek aan investeringen in de afgelopen jaren en de technologierace tussen China en de VS is het ontstaan van zo’n nieuwe zeepbel goed mogelijk. Fundamenteel bezien is een zachte landing het meest optimale scenario. Omdat centrale bankiers ondanks de coronapandemie en de oorlog in de Oekraïne de inflatie onder controle krijgen, worden ze al snel gezien als wonderdokters. Een goede reden om risicopremies veel lager neer te zetten. Als de rente daadwerkelijk daalt is er ook veel opwaarts potentieel voor aandelen. In dat licht geeft het comfort dat meerdere partijen nu terughoudend worden. De risico’s liggen dan eerder aan de bovenkant.

FyGF750aUAIR7L5

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Wegvallende onzekerheden

Meer zekerheid over renteverlagingen door meevallende inflatiecijfers Minder politieke onzekerheid, Trump aan de leiding Meer evenwichtige groei wereldeconomie Winstgroei niet

Meer lezen

Campinghausse 2.0

Campinghausse 2.0, de huidige omgeving op de beurs lijkt op de die in 1997. Er zijn meerdere parallellen te trekken.

Meer lezen

De zwakke Japanse yen

De zwakke Japanse yen zorgt er voor dat de outperformance van de Japanse aandelen worden gedrukt, maar niet voor eeuwig.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.